II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Zgłoszone projekty w edycji 2018

Poniżej znajduje się lista złożonych projektów zebrana w IV Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lista jest aktualizowana.

Logo
TBO/1/2018
Mobilne laboratorium do badania zanieczyszczeń powietrza

Projekt zakłada zakup specjalistycznych urządzeń służących do identyfikacji i pomiaru wielkości zanieczyszczeń powietrza. Przyrządy te mają charakter mobilny i mogą być wykorzystywane na terenie całego miasta.

Logo
TBO/2/2018
Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 24

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców osiedla wnioskujemy o ujęcie w budżecie obywatelskim na rok 2019 budowę parkingu. Celowość podjęcia tej inwestycji wyrażali mieszkańcy. Zbyt mała ilość miejsc parkingowych powoduje, że mieszkańcy jak i osoby przyjezdne parkują samochody w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Logo
TBO/3/2018
LEŚNA REKREACJA W TRÓJCE

Projekt przewiduje utworzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Wśród zieleni znajdzie się sześć podwójnych wielofunkcyjnych urządzeń do ćwiczeń oraz elementy małej architektury.

Logo
TBO/4/2018
Budowa progów zwalniających na ulicy Nowy Port

Projekt zakłada założenie dwóch progów zwalniających na ul. Nowy Port przystosowanych do przejazdu autobusów komunikacji miejskiej.

Logo
TBO/5/2018
Utwardzenie końca ulicy Kolejowej płytami yomb

Ułożenie płytami Yomb ulicy na odcinku od skrętu w kierunku ulicy Podoby i Torowej.

Logo
TBO/6/2018
PODLEŚNA PRZYSTAŃ ZDROWIA DLA SENIORA – działania na rzecz aktywności seniorów w ORDN

Projekt skierowany jest do grupy seniorów 50+, którzy uczestniczyć będą w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Ośrodka. Dodatkowo organizowane będą spotkania ze specjalistami, badania kości, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z kosmetyczką, a także zajęcia ruchowe.

Logo
TBO/7/2018
Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej między ul. Piaskową i ul. Główną

Projekt zakłada utwardzenie przejścia pomiędzy ulicą Główną i Piaskową. Przejście przebiega przez mostek na rzece Czarnej i pod wiaduktem kolejowym. W założeniach przedmiotowego projektu jest częściowe utwardzenie kostką brukową oraz płytami typu YOMB, remont schodów z uwzględnieniem zjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ustawienie elementów małej architektury.

Logo
TBO/8/2018
SZLAKIEM GIER I ZABAW

Projekt przewiduje przebudowę i modernizację części nawierzchni ciągu pieszego, wytyczenie bezpiecznych miejsc sportowo – edukacyjnych oraz usytuowanie na wyremontowanej powierzchni planszowych gier brukowych oraz trampolin.

Logo
TBO/9/2018
Piknik Historyczno-Edukacyjny „Tomaszów Mazowiecki 1939 - Arnhem 1944”

Projekt zakłada dwudniowe przedsięwzięcie mające na celu przybliżenie mieszkańcom miasta niemiecko – sowieckiej agresji na Polskę (80-ta rocznica) oraz operacji Market Garden (75-ta rocznica). W ramach projektu zaplanowane są rekonstrukcje walk, prezentacja grup rekonstrukcji historycznej i sprzętu wojskowego z epoki na terenie Skansenu Rzeki Pilicy, koncert zespołu historyczno – patriotycznego na Placu Kościuszki, wystawa fotograficzna, konkurs historyczny oraz film dokumentujący przedsięwzięcie.

Logo
TBO/10/2018
Od świtu do zmierzchu w Szkole Podstawowej nr 14

Celem projektu jest stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na terenie Szkoły Podstawowej nr 14. W ramach projektu zaplanowano stoły do tenisa ziemnego, stoły z grami logicznymi oraz elementy małej architektury.

Logo
TBO/11/2018
Nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 10

Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla najmłodszych w ogrodzie przy Przedszkolu nr 10 przy ul. Wąwalskiej.

Logo
TBO/12/2018
Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne

Projekt zakłada sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie I etapu inwestycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej) przy Szkole Podstawowej nr 10.

Logo
TBO/13/2018
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14A, Jerozolimskiej 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt zakłada modernizację wskazanego ciągu, która ma służyć przede wszystkim poprawie komunikacji i ułatwieniu poruszania się w tej okolicy najstarszym mieszkańcom osiedla.

Logo
TBO/14/2018
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 4, 6, 8, Akacjowej 7, 8, Zagajnikowej 5 wraz z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia strefy rekreacyjno - sportowej.

Projekt ma służyć mieszkańcom osiedla 1000-lecia. Celem projektu jest dokończenie wcześniej realizowanych inwestycji oraz stworzenie na tym terenie kącika rekreacyjno – sportowego.

Logo
TBO/15/2018
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Sikorskiego 6 A

Przedszkole nr 20 mieści się w centrum dużego osiedla mieszkaniowego. Z uwagi na liczbę przedszkolaków oraz grupę integracyjną, do której uczęszczają dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, obecne wyposażenie ogrodu jest niewystarczające.

Logo
TBO/16/2018
Rozbudowa i przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej. Celem projektu jest stworzenie mieszkańcom miasta godnego pożegnania zmarłych na tej nekropolii.

Logo
TBO/17/2018
Aktywny senior, mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego - 2019, integracja środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym

Głównym założeniem projektu jest integracja środowisk: szkolnego i senioralnego, promowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni twórczej.

Logo
TBO/18/2018
Szkolny monitoring i gry brukowe na parkingu przy hali sportowej SP7

Projekt zakłada montaż kamer monitoringu szkolnego na terenie boiska oraz malowanie gier planszowych brukowych na parkingu przy hali sportowej.

Logo
TBO/19/2018
STREFA DOBREJ POGODY – skwer dla Pacjentów Szpitala Onkologicznego oraz Tomaszowskiego Centrum Zdrowia

STREFA DOBREJ POGODY to pozytywna przestrzeń dla osób zmagających się z problemami własnego zdrowia oraz dla ich rodzin. Przyjazne zagospodarowanie terenu sprzyjać będzie zmniejszeniu stresu, stymulowaniu dobrego nastoju i pozytywnego myślenia, niezbędnego do walki z chorobą.

Logo
TBO/20/2018
Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ulic Adama Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni ulic Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej płytami YOMB oraz budowę studni chłonnych na ich obszarze.

Logo
TBO/21/2018
Zakup sprzętu do ratowania życia - AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy

Projekt ma na celu zakup sprzętu medycznego do nauki pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Ponadto, w ramach działań projektowych, prowadzone będą szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przedszkolach i szkołach tomaszowskich, a także podczas imprez ogólnomiejskich.

Logo
TBO/22/2018
Miejsca parkingowe przy ulicy Szerokiej

Wzdłuż ul. Szerokiej – pomiędzy ulicą Legionów i ulicą Warszawską, na odcinku ponad 700 mb nie ma miejsc postojowych. Dla wielu osób stanowi to duże utrudnienie. Po lewej stronie drogi nie ma żadnej zatoki postojowej, a po prawej stronie są tylko wjazdy na poszczególne nieruchomości, które zabudowano budynkami wielorodzinnymi.

Logo
TBO/23/2018
Budowa chodnika i zagospodarowanie terenu przy ul. Akacjowej 4

Projekt zakłada wykonanie nowego chodnika przed klatkami schodowymi budynku przy ul. Akacjowej 4, wykonanie utwardzenia podjazdu i osłony śmietnika praz zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy budynkami.

Logo
TBO/24/2018
Urządzenie terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika na połączeniu ulic Zagajnikowej i Akacjowej, wykonanie utwardzenia południowej części działki z wjazdem.

Logo
TBO/25/2018
Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport!

Projekt „Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport” dedykowany jest dzieciom i młodzieży z terenu Tomaszowa Maz., uczęszczającym do szkół podstawowych (4755 uczniów) i gimnazjum (530). Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie cyklu spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu RTS Widzew Łódź we wszystkich tomaszowskich placówkach, obejmujących ten zakres nauczania.

Logo
TBO/26/2018
Maraton sportowy z udziałem gości specjalnych w Arenie Lodowej

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zdrowego stylu życia oraz zwiększenie ich aktywności fizycznej poprzez zaproszenie do wspólnych ćwiczeń oraz udział w bezpłatnych konsultacjach medycznych i prelekcjach prozdrowotnych z wykorzystaniem wielofunkcyjności Areny Lodowej.

Logo
TBO/27/2018
Innowacyjne rowery holenderskie do użytku powszechnego

Projekt zakłada produkcję, zakup, import oraz przeszkolenie z nowoczesnych rowerów do wykorzystania na lodzie w Arenie Lodowej (zgodnie z sezonem). Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do nowej formy aktywnego spędzenia czasu z rodziną oraz udostępnienie obiektu - Areny Lodowej - dla miłośników nietypowych sportów zimowych.

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE