plik foto id: 1402000023

Budżet Obywatelski - Archiwum 2018

TBO/01/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa chodnika oraz 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej nr 27A

Projekt powstał w odpowiedzi na pojawiający się od wielu lat problem z miejscami parkingowymi przy ulicy Polnej. Osiedle powstało w latach 50 tych , kiedy to liczba samochodów była bardzo niska. Dziś samochody zaparkowane są na terenach pasa zieleni, czyli w miejscach niedozwolonych i nie przeznaczonych do tego celu. Dzięki utworzeniu miejsc parkingowych poprawi się bezpieczeństwo oraz zostanie usprawniony ruch na drogach manewrowych osiedla, które obecnie zastawione są zaparkowanymi samochodami. Projekt ma na celu wybudowanie także chodnika wzdłuż bloku. Wpłynie to na estetykę osiedla i sprawi, że nasze miejsce zamieszkania stanie się bardziej spokojne i przyjazne.

Szacunkowy koszt: 170 000.00 zł

TBO/02/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole nr 7 nie posiada bezpiecznego palcu zabaw. Ze względów bezpieczeństwa większa część elementów została zdemontowana. Pozostała cześć nie nadaje się do użytkowania-metalowe elementy konstrukcyjne z 1966 r. Przedszkole posiada teren zielony, z dużym potencjałem o pow. 200m2. Nowy plac zabaw będzie służył przedszkolakom, dzieciom i rodzinom z okolicy. Wybrane elementy wykonane są ze stali malowanej, co zwiększy trwałość i wydłuży eksploatację obiektu. W skład wybranych elementów wchodzą: zestaw zabawowy i do wspinania okręt, potrójna huśtawka stalowa z podwójnym siedziskiem bocianim gniazdem, huśtawka ważka, sklepik, piaskownica, kosz stalowy do wrzucania piłek, karuzela. Kosze na śmieci pozwolą utrzymać czystość. Ławki ze stołami będą formą pikniku rodzinnego.Zmodernizowany plac zabaw będzie atrakcyjnym miejscem dla rodzin z okolic i przyczyni się do integracji środowisk. Różnorodność wybranych urządzeń korzystnie wpłynie na poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej pobliskich jednostek oświatowych (P7, SP12, SP9), zwiększy atrakcyjność świadczonych przez nich ofert, a tym samym poprawi rozwój ruchowy małych użytkowników.

Szacunkowy koszt: 141 700.00 zł

TBO/03/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Wykonanie czterech sięgaczy przy ul. Majowej

Projekt poprawi bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania mieszkańców posesji położnych przy tzw. sięgaczach ulicy Majowej. Projekt polegać ma na utwardzeniu nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typu "jumbo".

Szacunkowy koszt: 130 000.00 zł

TBO/04/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim

Celem realizacji projektu jest polepszenie warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. Na terenie schroniska znajduje się 61 boksów, w tym 24 ogólne, 11 służących kwarantannie, 10 boksów szpitala, 16 kojców wolnostojących, dwie zagrody dla zwierząt, budynek kociarni oraz szczeniakarni. Do schroniska w ciągu roku przyjmowanych jest około 500 zwierząt gatunku pies i kot. Zwierzęta do schroniska często trafiają ranne w wyniku wypadków losowych, przewlekle chore lub z nieleczonymi urazami. Konieczne jest udzielenie im niezbędnej pomocy lekarskiej oraz zapewnienie warunków, pozwalających im na powrót do zdrowia. W chwili obecnej w schronisku przebywa około 160 psów oraz 30 kotów, które czekają na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę. Wsparcie schroniska polegać będzie na: zakupie lodówek do przechowywania medykamentów oraz karmy dla zwierząt; zakupie elektronicznych identyfikatorów do znakowania zwierząt; wyposażeniu schroniska w niezbędne akcesoria t.j. chwytaki, nosze, siatki, dmuchawkę do usypiania zwierząt, budy, kosze dla kotów, klatki, transportery dla zwierząt, itp.; zakupie samochodu i przystosowanie go do przewozu zwierząt; przeznaczeniu środków finansowych na kampanie informacyjne promujące zwierzęta ze schroniska; remoncie budynku, w którym znajdują się boksy szpitala dla zwierząt, gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenia socjalno-biurowe; zakupie kontenera magazynowego.

Szacunkowy koszt: 200 000.00 zł

TBO/05/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Ulica Niska "Nasza odnowa"

Projekt ten jest kontynuacją wieloletnich starań mieszkańców, mający na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych jak i ruchu samochodowego oraz poprawę estetyki terenu w miejscu zamieszkania. Bloki mieszkalne oddane do użytku w latach sześćdziesiątych XX wieku nigdy nie doczekały się właściwego zagospodarowania terenu wokół nich. Obecny stan dróg dojazdowych i chodników jest bardzo zły. Brak wyznaczonych miejsc postojowych powoduje napięcia miedzy mieszkańcami oraz stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, a także utrudnia dojazd pojazdom uprzywilejowanym i odbierającym odpady komunalne. Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych oraz modernizację chodników i dróg dojazdowych. Rozwiąże to problem bezpieczeństwa mieszkańców i zdecydowanie poprawi estetykę miejsca zamieszkania.

Szacunkowy koszt: 238 000.00 zł

TBO/06/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Przebudowa chodnika w osiedlu Śródmieście

Projekt dotyczy przebudowy istniejącego zniszczonego chodnika stanowiącego ciąg komunikacji pieszej na odcinku ponad 300 m dla ponad 500 mieszkańców bloków Polnej 12, 14 i Jerozolimskiej 11/15. Obecny chodnik przez ponad 50 lat eksploatacji uległ znacznemu zniszczeniu. Jest nierówny, płyty chodnikowe popękane, brak odwodnienia powoduje, że po deszczu jest zalewany. Brak miejsc na parkowanie rowerów. Bezpośrednio, codziennie z chodnika korzysta ponad 500 osób, a drugie tyle z sąsiednich domów.

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/07/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Poprawa infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na osiedlu „Piaskowa”

Utwardzenie ma dotyczyć trzech ulic bocznych (miedzy ulicami Wysoką i Piaskową): Lubocheńskiej, Zajęczej i Leśnej, które w koncepcji przy projektowaniu ul. Piaskowej nie zostały uwzględnione do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną (ze względu na szerokość). Utwardzenie należy wykonać płytami typu „Jomb”.Projekt ma dotyczyć dwóch ulic: Północnej i Smolnej, które w koncepcji wykonanej wraz z projektem ulicy Piaskowej zostały wskazane do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną.Uzasadnienie: Część miasta, którą obejmuje złożony wniosek jest mocno zaniedbana. Dlatego każdy, choćby najmniejszy projekt, który przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania mieszkańców jest bardzo ważny.

Szacunkowy koszt: 250 000.00 zł

TBO/08/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Remont nawierzchni drogi przy ul. Browarnej na całym jej odcinku wraz z zaprojektowaniem ogólnodostępnych miejsc postojowych i infrastrukturą

Remont nawierzchni drogi przy ul. Browarnej na całym jej odcinku wraz z zaprojektowaniem ogólnodostępnych miejsc postojowych i przyległą infrastrukturą. Nawierzchnia drogi oraz miejsce do parkowania wymagają przeprojektowania dostosowującego stan do obecnych standardów technicznych i wizualnych oraz przede wszystkich remontu tej drogi. Ma on na celu poprawę sytuacji wynikającej ze znacznej intensyfikacji ruchu drogowego spowodowanego powstaniem w tej okolicy osiedla mieszkaniowego, ale także dotychczasowym ruchem pojazdów parkujących w pobliżu banku, ZUS, MOK, lokale usługowe, liceum, Park Miejski. Podniesienie niewątpliwych walorów estetycznych całego odcinka drogi przy skwerze zielonym od ul. Mościckiego oraz bezpośrednią lokalizacją bramy wejściowej do Parku Miejskiego służyć będzie nie tylko okolicznym mieszkańcom i interesantom wymienionych instytucji, ale także wszystkim mieszkańcom miasta oraz turystom spoza jego obszaru. Obecny stan techniczny nakładki asfaltowej na całym odcinku ulicy Browarnej wymaga remontu. W trakcie intensywnych opadów atmosferycznych powstają często wyrwy w jej powierzchni, powodując jej wypłukiwanie w kierunku dolnego odcinka ulicy. Przy takiej inwestycji należy także zaprojektować oznaczenia pionowe i poziome odcinka drogi, dostosowujące je do obecnych standardów i norm technicznych.

Szacunkowy koszt: 250 000.00 zł

TBO/09/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Maz.

Projekt zakłada budowę i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej o łącznej długości ok. 426 m. Inwestycja ma obejmować wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami typu YOMB. Wskazany projekt poprawi warunki życia mieszkańców ul. Krawieckiej i innych użytkowników.

Szacunkowy koszt: 176 000.00 zł

TBO/10/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul. Farbiarska 51/57

Przedszkole nr 11 mieści się w dużym, funkcjonalnym budynku, który jest po generalnym remoncie i posiada piękne, duże sale dla dzieci oraz nowoczesne wyposażenie, dostosowane do potrzeb przebywających w nim wychowanków. Do tego, aby spełniało ono w większym jeszcze stopniu swoje zadania, brakuje placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Na terenie placówki znajduje się duży ogród, o powierzchni ok. 1 200 m², który tylko w części jest zagospodarowany urządzeniami do zabawy dla dzieci. Są one w dużej mierze już zniszczone, ich ilość jest niewystarczająca dla liczby dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Od września 2017 do przedszkola będzie uczęszczało 124 dzieci. Realizacja projektu umożliwi maluchom atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu na powietrzu podczas pobytu w przedszkolu, wpłynie pozytywnie na ich rozwój sprawności i koordynacji ruchowej oraz sprawi, że zabawy na powietrzu będą stanowiły dużą atrakcję. Plac zabaw stanowić będzie miejsce bezpiecznego, przyjaznego i atrakcyjnego spędzania czasu dla dzieci. Będzie znajdował się na terenie ogrodzonym. Elementy wyposażenia placu zabaw będą atestowane, dostosowane rozmiarem do wieku przedszkolnego, zapewniające bezpieczeństwo i funkcjonalność, wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. W skład projektu wejdą: zestaw zabawowy, dwie podwójne huśtawki, dwie huśtawki ważki, cztery bujaki sprężynowe, cztery ścianki funkcyjne, karuzela tarczowa, tablica do malowania, piaskownica z pokrywą. Dodatkowo zostaną zamontowane 4 ławki i kosz na śmieci. Podłoże pod urządzeniami zostanie wyłożone bezpieczną nawierzchnią, amortyzującą upadki i urazy dzieci, zwiększającą funkcjonalność i bezpieczeństwo placu zabaw. Projekt zakłada ogólną dostępność w użytkowaniu przez innych mieszkańców.

Szacunkowy koszt: 196 220.00 zł

TBO/11/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa nawierzchni drogi ulicy Tuwima oraz części Mickiewicza (od nr 27 do 40) płytami typu JOMB

Projekt ma dotyczyć utwardzenia ulicy Tuwima oraz części ulicy Mickiewicza (od nr 23 do 40) płytami typu JOMB, którego celem będzie poprawa warunków użytkowania drogi o co zabiegamy od kilkunastu lat u władz miasta. Przy ulicy Mickiewicza prowadzone jest "Pogotowie Rodzinne" do którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski i zagranicy, niestety dojazd jest wyzwaniem w dni deszczowe nie mówiąc o dzieciach idących i wracających ze szkoły oraz mieszkańców idących do pracy. Niszczone od drogi są elewacje budynków, bramy, płoty oraz samochody. Prosimy również o wyznaczenie tych ulic "Strefą zamieszkania" co również wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci, który jest tam coraz więcej montując progi zwalniające oraz odpowiednie znaki drogowe.

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/12/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

W krainie legend o Tomaszowie Mazowieckim. Wydanie książeczki dla dzieci pt." Mój Tomaszów. Legendy."

Autorką projektu/ książeczki/ jest mieszkanka Piotrkowa Trybunalskiego Małgorzata Skibińska. Pani Małgorzata należy do Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowie Maz. od 2012 roku. W książeczce znajdują się cztery teksty i ilustracje do legend o Tomaszowie Maz. Ilustracje wykonane są techniką kolażu, są bardzo kolorowe. Publikacja zawiera 54 strony, na których znajdziemy: krzyżówkę, quiz połączony ze zdobyciem odznaki "znawcy legend", kolorowanki, pocztówki do wysłania oraz grę planszową. Wszystko oczywiście związane jest tematycznie z Tomaszowem Mazowieckim. Wydanie skierowane jest do dzieci z przedziału wiekowego 7-14 lat i stanowi doskonałą dokumentację naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego. Z powodzeniem może być wykorzystywana na lekcjach w szkołach jak i przedszkolach. Książeczka ma wykonany profesjonalny skład i jest gotowa do druku. Autorka zadeklarowała przekazanie praw autorskich na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

TBO/13/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

"Maluszkowo" Plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Plac zabaw z elementami małej architektury "Maluszkowo" - niezagospodarowany teren przy budynku Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, pragniemy zmienić we wspaniały plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat, czyli teren wspólnych ćwiczeń i gier dzieci i ich rodziców. Dzieci zdobywają pierwsze sprawności, kształtujące możliwości fizyczne i tam nawiązują się pierwsze przyjaźnie. Zainstalowane przyrządy, a także elementy małej architektury, zapewnią wypoczynek i świetną zabawę na świeżym powietrzu całym rodzinom. Nie ma w pobliżu placu zabaw dostosowanego i zapewniającego bezpieczeństwo dzieciom w ww. wieku. Jest to część miasta, gdzie taki plac zabaw byłby jedynym miejscem do kreatywnej i bezpiecznej zabawy.

Szacunkowy koszt: 217 175.00 zł

TBO/14/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy

Teren OSP Białobrzegi stanowi centralną cześć dzielnicy Białobrzegi. Może on stanowić bardzo dobry punkt spędzana wolnego czasu dla mieszkańców. Należy go jednak uporządkować oraz nadać mu nowe funkcje. abDlatego, obok ustawienia elementów siłowni zewnętrznej, z których będą mogli korzystać mieszkańcy bez względu na wiek, należy zagospodarować teren tak, aby stał się on bezpieczny w użytkowaniu, estetyczny i funkcjonalny. Nowe nasadzenia czy ławeczki nadadzą temu miejscu estetyczny wygląd i będą miłą otoczką dla siłowni. Ideą projektu jest stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla mieszkańców, które stanowiłoby integralną część dzielnicy w zakresie rekreacji i odpoczynku.

Szacunkowy koszt: 121 000.00 zł

TBO/15/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Utwardzenie ulicy Zaułek

Założeniem projektu jest utwardzenie ul. Zaułek płytami typu JOMB. Nasza ulica ma ok 150 m długości i 3,5 m szerokości. Dość często uczęszczana przez mieszkańców miasta idących na cmentarz. Ulica Zaułek w okresie wiosennych roztopów i jesiennych deszczy zamienia się w ulicę "błotnistą". Mamy utrudniony dojazd oraz dojście do posesji. Jest również problem z dowozem opału oraz wywozu nieczystości. Wąska, błotnista ulica uniemożliwia wjazd karetki, a większość mieszkańców to osoby starsze.

Szacunkowy koszt: 65 000.00 zł

TBO/16/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ulicy Polnej 29/31

Projekt ma obejmować remont chodnika od strony klatek schodowych budynku 29/31, jezdnię wewnętrzną, parking od strony piekarni oraz parking między blokami 29/31 i 25/27 (ul. Polna).Modernizacja chodnika i jezdni poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi ich przemieszczanie, a modernizacja parkingu umożliwi parkowanie pojazdów mieszkańców, jak rownież służb miejskich, a także karetek pogotowia i straży pożarnej.Całość inwestycji ma być wykonana z kostki betonowej.

Szacunkowy koszt: 200 000.00 zł

TBO/17/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Mobilne laboratorium w walce o czysty Tomaszów

Projekt pomoże zadbać o czystość środowiska, w którym żyjemy. Poprawi bezpieczeństwo w naszym mieście w zakresie ochrony organizmów żywych przed zanieczyszczeniami. Mobilne laboratorium to POJAZD- wyposażony w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli skutecznie odnaleźć trucicieli. Pojazd przystosowany będzie do pracy na zróżnicowanym terenie i wyposażony w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe.

TBO/18/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Białobrzeski przystanek zdrowia i relaksu

Projekt obejmuje stworzenie siłowni zewnętrznej, w skład której wejdą urządzenia dwustanowiskowe do ćwiczeń na powietrzu na terenie po zdewastowanym placu zabaw przy budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury, filii Miejskiego centrum Kultury. Dodatkowo na terenie siłowni zostaną zamontowane: betonowy stół do gry w piłkarzyki, betonowy stół do gry w ping-ponga, dwa stoły z podwójnymi siedziskami, ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery. Teren pod urządzenia siłowni zostanie utwardzony kostką brukowa, a całość obsadzona trawą z rolki. Siłownia będzie całodobowo ogólnodostępna dla mieszkańców, dlatego należy wykonać instalację monitoringu i furtkę w istniejącym ogrodzeniu. Za stworzeniem siłowni zewnętrznej przemawia fakt, że każdy bez względu na wiek i zamożność powinien mieć możliwość prowadzenia aktywnego trybu życia. Sport jest również jednym z elementów integrujących społeczność lokalną naszej dzielnicy. Dzięki stworzeniu siłowni zewnętrznej możliwość ćwiczenia będzie w zasięgu wielu ludzi i zapobiegnie patologiom społecznym spowodowanym brakiem dostępu do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Urządzenia tego typu dają możliwość udziału w zajęciach ruchowych wszystkim okolicznym mieszkańcom ceniącym aktywny styl życia.

Szacunkowy koszt: 88 100.00 zł

TBO/19/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness dla rodziców i pozostałych mieszkańców osiedla przy "Baśniowej"

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zabawy dla najmłodszych oraz ich opiekunów i pozostałych mieszkańcach osiedla. Propozycja dotyczy stworzenia miejsca o charakterze rodzinnym, dlatego oprócz elementów do zabawy dla najmłodszych będą się tam znajdować również urządzenia fitness.Miejsce zadbane, kolorowe i nowoczesne sprawi, że miło będzie można tam spędzić czas i tym samym zwiększy aktywność ruchową wśród najmłodszych, ich opiekunów oraz pozostałych mieszkańców osiedla. Plac zabaw będzie bezpieczny, co zapewni pełne ogrodzenie oraz wejście wyposażone w furtkę. Pozwoli to zminimalizować prawdopodobieństwo ucieczki dziecka poza teren placu zabaw oraz przedostanie się psów na teren (uniknięcie zanieczyszczenia placu). Proponowany rozmiar placu zabaw to 18 m x 18 m. Projekt zakłada urządzenie terenu z gotowych elementów gwarantujących jakość i bezpieczeństwo.Powierzchnia placu: trawiasta i miejscami piaszczysta.

TBO/20/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach

Szkoła Podstawowa nr 1 już od wielu lat związana jest z łyżwiarstwem. Obecnie funkcjonują w niej dwie klasy o profilu łyżwiarstwa szybkiego. Sukcesy polskich łyżwiarzy – złoty medal Zbigniewa Bródki na ostatnich zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, medale męskiej i żeńskiej drużyny spowodowały ogromne zainteresowanie tą dyscypliną. Tomaszów Mazowiecki, jako miasto wystąpiło z projektem budowy Areny Lodowej. Już w październiku tego roku odbędą się pierwsze zawody na tym niezwykle nowoczesnym obiekcie. Spowoduje to jeszcze większe potrzeby kształcenia młodych następców naszych mistrzów. Jazda na rolkach jest coraz bardziej popularną dyscypliną i to nie tylko wśród dzieci. Obiekt, przeznaczony do tego typu aktywności sportowej sprawdzi się dla małych i starszych dzieci, ale też i dorosłych, którzy równie chętnie jeżdżą na rolkach. Plac do nauki jazdy będzie wspaniałym dopełnieniem istniejącej już przy Szkole bazy sportowej. Wykorzystany będzie także do rekreacyjnej, bezpiecznej nauki jazdy na rowerze, deskorolkach i hulajnogach.

Szacunkowy koszt: 405 300.00 zł

TBO/21/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Łozińskiego

Utwardzenie drogi płytami betonowymi typu JOMB lub asfaltem oraz zbudowanie chodnika z kostki brukowej bądź płyty betonowej chodnikowej.

Szacunkowy koszt: 237 900.00 zł

TBO/22/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Remont ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie odwodnienia, niwelety jezdni oraz określenia powierzchni chodników i miejsc postojowych do przebudowy. Zadanie również dotyczy remontu części nawierzchni drogowej w zakresie ulic Kombatantów i ks. Skorupki. Powyższe ulice znajdują się w fatalnej kondycji, co znacząco negatywnie wpływa na komfort mieszkańców i może stwarzać swoją dalszą degradacją niebezpieczeństwo zarówno dla poruszających się pojazdami, jak również pieszych. Realizacja projektu będzie służyła mieszkańcom Osiedla Obrońców Tomaszowa Maz. z 1939 r., jak również wszystkim, którzy korzystają z pobliskiego ośrodka zdrowia, przedszkoli, zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie usług, jak również wszystkim innym użytkownikom tej drogi.

Szacunkowy koszt: 250 000.00 zł

TBO/23/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Siłownia zewnętrzna 7-elementowa

Mieszkańcami osiedla są głównie osoby młode i aktywne zawodowo. Realizacja w/w projektu pozwoliłaby na aktywizację ruchową. Zdecydowanie poprawiłby relacje interpersonalne między lokatorami oraz pozytywny sposób spędzania czasu wolnego (projekt dotyczy mieszkańców 2 bloków z ul. 11 Listopada, 4 bloków z ul.Sterlinga i 3 z ul.Benniego) oraz innych zainteresowanych chcących skorzystać z tego typu aktywności.

Szacunkowy koszt: 21 600.00 zł

TBO/24/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Młodzież w działaniu - Niebrowski Skatepark

Młodzieżowa Rada Miasta to grupa młodych ludzi, która reprezentuje odmienne zainteresowania oraz różnie postrzega otaczający nas świat. Wśród Radnych nie brakuje również reprezentantów wysportowanych, pozytywnie zakręconych skateboardzistów oraz wyczynowych rowerzystów. To właśnie z ich inicjatywy zgłaszamy jako Młodzieżowa Rada Miasta wspólny projekt do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Powstanie w naszym mieście skateparku, na którym można będzie bezpiecznie spędzić swój wolny czas to nasz priorytet. Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla młodzieży z całego miasta. Młodzież do chwili obecnej korzysta ze skateparku przy tomaszowskiej kręgielni, jednak jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Utworzony skatepark posiadać będzie najnowocześniejsze przeszkody (funboxy,grindboxy, bank rampy). Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak tego typu obiektów w naszym mieście. Młodzież nie posiadając miejsca do swobodnego uprawiania sportu nieświadomie niszczy ławki i krawężniki oddając się swojej pasji w miejscach do tego nieprzystosowanych.

Szacunkowy koszt: 367 950.00 zł

TBO/25/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Kącik edukacyjno-zabawowy przy ZSP nr 7 "Pod Chmurką"

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów i ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Kącik edukacyjno-rozrywkowy „Pod chmurką” to inwestycja, która ma być zlokalizowana na dziedzińcu Zespołu Szkolno--Przedszkolnego nr 7 i przeznaczona zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Chcemy, aby kącik był wyposażony między innymi w ściankę wspinaczkową z drążkiem gimnastycznym, linarium, rower stacjonarny, czyli sprzęt usprawniający ruch kończyn oraz poprawiający wydolność krążeniowo-oddechową, co korzystnie wpłynie na zdrowie fizyczne i poprawi ogólną koordynację ruchową. Ponadto w kąciku znajdą się gry: w klasy, w kółko i krzyżyk oraz stolik do szachów i chińczyka, co zapewni również intelektualną rozrywkę i uatrakcyjnią czas pomiędzy szkolnymi zajęciami. Urządzenia będą znajdowały się na specjalnej, kolorowej poliuretanowej nawierzchni w otoczeniu roślin i kwiatów. Urządzenia będą atestowane, aby wychowankowie mieli zapewnione bezpieczeństwo. Naszym celem jest stworzenie dzieciom atrakcyjnych i bezpiecznych warunków, aby czas spędzony w szkole był aktywny, ciekawy i umożliwiał szeroko rozumiany rozwój w myśl przysłowia „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.Kącik byłby dostępny również dla mieszkańców sąsiadującego ze szkołą osiedla mieszkaniowego, podobnie jak wielofunkcyjne boisko szkolne, które jest miejscem często odwiedzanym przez młodsze dzieci z rodzicami. Możliwość korzystania z kącika zabawowego wpłynie korzystnie na uczniów naszej placówki, którym szkoła nie będzie kojarzyć się tylko z pracą, ale także z zabawą.

Szacunkowy koszt: 149 757.00 zł

TBO/26/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Przez zabawę i ruch do wiedzy

Gimnazjum nr 3 od dnia 1 września 2017 roku staje się Szkoła Podstawową. W związku z tym istnieje konieczność dostosowania placówki do potrzeb uczących się tu młodszych uczniów z klas 1-3. Budowa placu zabaw sprawi, że młodsze dzieci będą mogły w sposób aktywny i urozmaicony spędzać czas w szkole. Posiadanie przez szkołę takich urządzeń ułatwi promocję aktywnego i zdrowego stylu życia, wesprze rozwój ruchowy dzieci, uatrakcyjni zabawy na powietrzu oraz będzie stanowić jeden z elementów ułatwiających szeroko pojętą integrację.Plac zabaw będzie wykonany z trwałych, atestowanych, bezpiecznych dla zdrowia i życia dzieci materiałów. Przestrzeń będzie ogrodzona i w pełni urządzona wraz z infrastrukturą pomocniczą: ławeczki, wieszaczki na ubrania, kosze na śmieci. Podłoże wyłożone będzie bezpieczną nawierzchnią amortyzującą upadki i zapobiegającą urazom. W celu bezpieczeństwa oraz ograniczenia ewentualnych aktów wandalizmu teren będzie objęty monitoringiem szkolnym. Wielofunkcyjny zestaw zabawowy w kształcie żaglowca posiada 6 masztów o różnych wysokościach, do których zamocowano zwinięte żagle, na 3 masztach znajdują się flagi. Podesty żaglowca są na różnych wysokościach. Na podeście kapitańskim zamocowano dwa obrotowe koła sterowe. Z pomostu kapitańskiego można zjechać ślizgiem rurowym wykonanym ze stali nierdzewnej. Na pomost kapitański można dostać się po dwóch trapezowych drabinkach linowych lub z niższych pomostów po małej pionowej ściance wyposażonej w kamienie wspinaczkowe. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w ślizg ze stali nierdzewnej ze ściankami z polietylenu oraz w cztery przejścia rurowe. W przedniej części dziobowej zamocowano grę w kółko i krzyżyk oraz ścianki funkcyjne z ruchomymi motylkami, obrotową spiralą oraz wiszącymi figurami geometrycznymi umieszczanymi w otworach o odpowiednim kształcie. Dziób żaglowca wykonano z wygiętej rury zakończony ornamentem w kształcie delfina. Do dziobu zamocowano skośną sieć pozwalającą na wejście. W środkowej części statku zamocowano przejście łączące pomosty w kształcie krzyża z siatki linowej. Na podesty prowadzą wejścia w postaci dwóch skośnych drabinek, łukowej drabinki linowej osadzonej na ramie z rur ze stali nierdzewnej, dwóch pionowych ścianek z kamieniami wspinaczkowymi oraz dwóch wejść po pojedynczych poprzeczkach z rur ze stali nierdzewnej. Na chodniku wewnętrznym z kostki brukowej planujemy wykonanie plansz do gry np. w klasy, twister itp. Plac zabaw przy szkole przyczyni się niewątpliwie do podniesienia atrakcyjności nowo powstałej szkoły podstawowej i będzie miejscem kreatywnej i bezpiecznej zabawy pozwalającej na poprawę kondycji i wzrost aktywności fizycznej dzieci.

Szacunkowy koszt: 153 400.00 zł

TBO/27/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Miasteczko ruchu drogowego w Białobrzegach

Projekt miasteczka ruchu drogowego zakłada realizację inwestycji na placu o wym. ok. 30 m x 30 m. Projekt ciągów komunikacyjnych będzie tak wykonany, by maksymalnie wykorzystać dostępny teren i zminimalizować ewentualne nakłady. Nieunikniona będzie budowa ścieżek dostosowanych do wymogów ruchu rowerowego (około 18 m). Powstanie miasteczka ruchu drogowego wynika z coraz bardziej popularnej i modnej potrzeby jazdy na rowerze, a przede wszystkim z potrzeby umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego. Należy pamiętać, że rowerzysta jest najmniej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dzieci i młodzież z Białobrzegów i okolicznych dzielnic mają utrudniony dostęp do centrum miasta. Rower to nie tylko ekologiczny środek lokomocji, ale także świetny sposób na spędzenie wolnego czasu i aktywność fizyczną. Lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie w Zespole Szkół nr 8 w Białobrzegach co roku organizowany jest Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Miasteczko ruchu drogowego daje duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Jest to pole doświadczalne, gdzie namacalnie można poznać znaki, sygnalizację świetlną i ich funkcję w ruchu drogowym. Powstałe miasteczko stworzy miejsce do przyswojenia wiedzy i sprawdzenia umiejętności na kartę rowerową. Pod opieką nauczyciela mogłyby się tu odbywać praktyczne lekcje wychowania komunikacyjnego oraz realizacja zagadnień bezpieczeństwa z planu wychowawczego szkoły.

TBO/28/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5

Przedszkole nr 8 nie posiada placu zabaw. Urządzenia, z których korzystały do tej pory dzieci musiały zostać zlikwidowane – nie spełniały norm bezpieczeństwa. Budowa nowego placu zabaw zapewni dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, promocję zdrowego stylu życia, atrakcyjny sposób spędzania czasu na powietrzu, szeroko pojętą integrację. Wszystkie elementy nowo powstałego placu zabaw będą posiadały atesty bezpieczeństwa, będą dostosowane do wieku przedszkolnego. Barwne, przyjazne w kształtach, trwałe - wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na warunki atmosferyczne, bezpieczne elementy placu zabaw stanowić będą wspaniałą atrakcję dla każdego małego odkrywcy. W skład projektu wejdą: domek edukacyjny, karuzele tarczowe, huśtawki: pojedyncze, równoważne oraz wieloosobowe typu „kosz”. Dodatkowo zostaną zamontowane kosze na śmieci. Dzięki budowie nowego placu zabaw placówka stanie się atrakcyjna.

Szacunkowy koszt: 157 700.00 zł

TBO/29/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa parkingu przy ul. Rolnej

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości życia zmotoryzowanych mieszkańców przyległych bloków mieszkalnych oraz wiernych z Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Szacunkowy koszt: 250 000.00 zł

TBO/30/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Remont chodnika przy ul. Jałowcowej od ul. Pięknej do ul. Mazowieckiej

Remont chodnika - stan techniczny chodnika jest katastrofalny - świadczą o tym nierówności, połamane płyty chodnikowe, ubytki). Osoby korzystające z tego chodnika bardzo często potykają się i przewracają. Użytkownicy chodnika przy ul. Jałowcowej to m.in. dzieci, młodzież oraz osoby starsze, które mają utrudniony dostęp do pobliskich szkół, przedszkoli i Kościoła.

Szacunkowy koszt: 236 000.00 zł

TBO/31/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw i wybieg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Szkole Podstawowej nr 14

Przedmiotowy projekt dotyczy powstania placu zabaw i gier dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 14 jak również mieszkańców osiedla. Zaplanowano w nim elementy placu zabaw dla dzieci, stoliki z grami logicznymi oraz elementy siłowni zewnętrznej, adresowanej do rodziców towarzyszących dzieciom w czasie zabaw i gier. Dzięki wyposażeniu placu zabaw i gier wszyscy zyskają miejsce, w którym będą mogli trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Plac zabaw i gier poprawi estetykę i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełnił bardzo ważną rolę w życiu szkoły, spełni wiele ważnych funkcji: stworzy okazję do pozytywnego spożytkowania energii, zachęci do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego i mięśni, ćwiczenia umiejętności logicznego myślenia i współzawodnictwa w grach, przyjemne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego. Stworzenie dużego i nowoczesnego placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Ruch na świeżym powietrzu wśród zieleni i kolorowych elementów placu zabaw będzie sprzyjał pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Dzieci nauczą się kontrolować własne ciało, poćwiczą równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową. Miejsce to stworzy warunki do integracji społecznej, jak również integracji dzieci niepełnosprawnych. Elementy siłowni zewnętrznej wpłyną pozytywnie na zdrowie i samopoczucie rodziców. Zachęcą rodziców do spędzania wspólnego czasu z własnymi dziećmi, u dzieci zaś wzbudzą świadomość bezpieczeństwa i zadowolenia z zabawy z rodzicami, przez co będzie kształtował się u nich model zdrowego trybu życia. Elementy siłowni dla dorosłych wzmocnią kondycję fizyczną i koordynację, poprawią nastrój, wyciszą wewnętrznie poprzez naturalne otoczenie, ułatwią nawiązywanie i utrwalanie kontaktów międzyludzkich, sąsiedzkich. Niewątpliwie największym atutem będzie dostępność urządzeń dla każdego mieszkańca: (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami, co staje się ważnym atutem szczególnie dla emerytów i rencistów). W projekcie uwzględniona została kamera, która zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placu, jak również pozwoli dokumentować i eliminować przejawy wandalizmu.

Szacunkowy koszt: 229 800.00 zł

TBO/32/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej miedzy ul. Piaskową i ul. Główną

Wspomnianą ścieżkę należy utwardzić częściowo kostką, a częściowo płytami typu Youmb. W ciągu ścieżki znajdują się schody wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów, a także mostek, który też trzeba odnowić remontując barierki ochronne. Wzdłuż przejścia na odcinku od ulicy Piaskowej do zejścia przy rzece Czarnej należy ustawić dużej mocy lampy solarne – 8 szt., cztery ławki i dwa kosze na śmieci. Z przejścia tego korzystają nie tylko mieszkańcy okolicy, w której się ono znajduje, ale także mieszkańcy wybierający się na spacer, czy wycieczkę rowerową do Spały i Inowłodza oraz pracownicy zmierzający do pracy w okolicznych firmach. Dlatego jest to projekt ważny nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla mieszkańców z różnych części Tomaszowa.

TBO/33/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Kontener do celów mieszkalnych – Schronisko dla osób bezdomnych

Projekt powstał w odpowiedzi na narastający od wielu lat problem z brakiem miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w naszym mieście, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Brak większej ilości miejsc w obecnym ośrodku generuje widoczną liczbę osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Powiększenie ośrodka o „Kontener do celów mieszkalnych” spowoduje utworzenie nowych miejsc i przyczyni się do zmniejszenia liczby osób bezdomnych pozostających bez schronienia gwarantującego ochronę zdrowia i życia, których sytuacja wskazuje na potrzebę zapewnienia pomocy w tym zakresie. Zakup „Kontenera do celów mieszkalnych” zwiększy liczbę miejsc i zapewni stworzenie odrębnej sali dla kobiet i zapewnienie im pomocy. Ośrodek nastawiony będzie na udzielenie wsparcia duchowego, udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej; udzielanie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.); wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenie działalności leczniczej; występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należytych im praw; organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i kondycję zdrowotną; pomoc w integracji zawodowej i społecznej; prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej; przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, prowadzenie terapii uzależnień; prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych i opuszczającym te zakłady (pomoc postpenitencjarna); promowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia; komunikację społeczną oraz edukację w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.

TBO/34/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole nr 17 mieści się z dala od zgiełku ulicznego, co sprawia że jest oazą spokoju dla dzieci. Placówka dysponuje miejscem do stworzenia placu zabaw, który będzie sprzyjał prawidłowemu rozwojowi dzieci. Z uwagi na liczbę dzieci, ich niepełnosprawności, specyficzne potrzeby rozwojowe obecne wyposażenie ogrodu nie jest wystarczające, stąd potrzeba doposażenia go, by zaspokoił ich potrzeby. W skład placu zabaw wejdzie: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, piaskownica, tablica rysunkowa podwójna, gra integracyjna „Kółko i Krzyżyk”, zabawka muzyczna, huśtawka ważka, trzy ławki, kosz na śmieci, regulamin, bezpieczna piaszczysta nawierzchnia. Elementy zabawowe będą spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać atesty, wykonane będą z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i zabaw, promocji zdrowego stylu życia. Plac zabaw z odpowiednimi urządzeniami pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci, sprawność fizyczną, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Plac zabaw będzie miejscem integracji środowiska oraz dostępny dla innych użytkowników.

Szacunkowy koszt: 65 080.00 zł

TBO/35/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Park rozrywki i wypoczynku ZAWADZKA

Zawadzka to bardzo ruchliwa ulica z bardzo wąskimi chodnikami (na wielu odcinkach pozbawiona w ogóle ciągów pieszych), zabudowana domami po obydwu stronach jezdni. Dzieci i młodzież mają do zabawy i wypoczynku tylko własne podwórka, co ogranicza im kontakt z rówieśnikami. Stworzenie takiego parku z pewnością wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność oraz integrację młodzieży i dorosłych.Projekt polega na:- uporządkowaniu terenu (wycięcie krzaków, wyrównanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw i rekreacji, założenie trawnika),- wyposażenie terenu w przyrządy do zabawy dla dzieci, siłownię, kosz do koszykówki, mini rampy do jazdy na deskorolkach, stół do tenisa stołowego outdoor, ławki parkowe z oparciem.Projekt będzie służył dzieciom, młodzieży i dorosłym do aktywnego, bezpłatnego spędzania wolnego czasu i integracji lokalnej społeczności.

Szacunkowy koszt: 103 983.00 zł

TBO/36/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Upiększenie parku Michałówek i dostosowanie do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy

Obecnie rozpoczęła się realizacja projektu w Parku Michałówek z Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Środki finansowe na to przeznaczone wystarczyły na ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej głównej alei oraz jej przedłużenie, a także montaż niewielkiej siłowni zewnętrznej. W tej części miasta najmłodsi mieszkańcy w dalszym ciągu nie mają gdzie spędzać czasu wolnego. konieczne jest zatem utworzenie bezpiecznego miejsca dla nich, gdzie poza rekreacją mogliby rozwijać swoje umiejętności. nie należy zapominać o seniorach, którzy spędzają czas na ławkach przed blokami. Zapewne byłoby im miło usiąść na ławeczce w Parku, w zacisznym ukwieconym miejscu i posłuchać śpiewu ptaków. W związku z tym, że teren jest narażony na różnego rodzaju wykroczenia społeczne wskazane jest założenie kamer monitorujących teren celem uniknięcia zniszczeń i użytkowania Parku zgodnie z przeznaczeniem.

Szacunkowy koszt: 243 770.00 zł

TBO/37/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Ławeczki w naszym mieście - Przechodniu usiądź i odpocznij

Projekt będzie służył mieszkańcom miasta i innym użytkownikom. Ciągi piesze ulic oddalone od placu Kościuszki nie są wyposażone w ławki. Pokonanie na pieszo w szczególności przez seniorów długich odcinków drogi bez odpoczynku jest trudne lub wręcz niemożliwe. Znaczna część mieszkańców nie posiada żadnego środka transportu, a komunikacja miejska w niektórych rejonach miasta jest ograniczona. Projekt zakłada zakup i montaż ławek w pobliżu pasów drogowych dla ciągów pieszych na terenie miasta.

Szacunkowy koszt: 166 125.00 zł

TBO/38/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Senior w formie-integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików

Celem wdrożenia projektu jest integracja środowiska szkolnego i senioralnego w osiedlu Ludwików. Działania ukierunkowane będą na uaktywnienie osób starszych, samotnych czy innych, nie mających pomysłu na spędzenie czasu po ustaniu aktywności zawodowej. Czas realizacji 6 miesięcy.Planowane miejsce- świetlica szkolna. Projekt przewiduje zajęcia rekreacyjne, kulinarne, artystyczne: jak bibularstwo, malarstwo, papieroplastyka, deccoupage, 2 wycieczki, wyjście do muzeum i kina, udział w Dniu Dziecka i Sportu w ZSP nr 3. Zajęcia z seniorami, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu odbywać się będą raz w tygodniu na terenie szkoły, również przy udziale młodzieży szkolnej.

Szacunkowy koszt: 84 000.00 zł

TBO/39/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L. W. Maya 6/8

Przedszkole nr 14 usytuowane jest w centrum osiedla w przyjaznym dzieciom miejscu. Jest największą placówką przedszkolną na terenie miasta. Łącznie sprawuje opiekę nad 146 dzieci. Ogród przedszkolny to duży teren o pow. ok. 1200 m2. Plac zabaw, który obecnie jest wykorzystywany jest już w znacznej mierze zniszczony, a liczba urządzeń niedostosowana do ilości wychowanków. Nowy plac zabaw będzie służył przedszkolakom, dzieciom i rodzinom z okolicy. Wybrane elementy wykonane są ze stali i tworzywa HDPE, co zwiększy trwałość i wydłuży eksploatację obiektu. W skład wybranych elementów wchodzą: zestaw zabawowy, huśtawka potrójna ze stali z siedziskiem bocianim gniazdem, huśtawka wagowa, sklepik, tablica do rysowania, gra integracyjna „Kółko i krzyżyk”, samochodzik, piaskownica, 2 mini bramki, lokomotywa z 2 wagonami, karuzela, regulamin, strefa bezpiecznej nawierzchni amortyzującej upadki i urazy dzieci. Wszystko to pozwoli na zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa wychowanków i innych dzieci odwiedzających plac. Kosze na śmieci pozwolą utrzymać czystość. Ławki ze stołami będą formą pikniku rodzinnego. Elementy zabawowe będą spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać atesty, wykonane będą z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i zabaw, promocji zdrowego stylu życia. Plac zabaw z odpowiednimi urządzeniami pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci, sprawność fizyczną, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Plac zabaw będzie miejscem integracji środowiska oraz dostępny dla innych użytkowników.

Szacunkowy koszt: 109 805.00 zł

TBO/40/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Poprawa jakości życia mieszkańców przez utwardzenie ulicy Torowej na Białobrzegach

Wniosek dotyczy utwardzenia odcinka ulicy Torowej na odcinku od skrzyżowania ul. Torowej (nr 38) z ul. Podoba w kierunku wiaduktu - do ul. Torowej nr 20, czyli do końca zabudowań. Celem projektu jest kontynuowanie utwardzenia ulicy Torowej. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, a także w budżecie na 2017 rok znalazły się pieniądze na utwardzenie kolejnych odcinków jednej z najdłuższych ulic miejskich. Teraz pora na poprawę jakości ulicy bliżej centrum Białobrzegów. Tereny położone w okolicach ulicy Torowej i Podoby cały czas się rozwijają, co roku powstają tu kolejne nowe domy, wciąż do sprzedania jest wiele atrakcyjnych działek. Tomaszowianie chętnie kupują tu działki, bo choć nadal mieszkają w mieście, to jednak okoliczności przyrody są tu bardzo ujmujące. Panuje cisza i spokój. Niestety obecnie blisko 400 metrowy odcinek ulicy Torowej jest piaszczysty i nie nadaje się do użytkowania, po każdej większej ulewie musi być na nowo równany i utwardzany. Tymczasem korzystają z niego zarówno piesi, zmotoryzowani, jak i rowerzyści, by dotrzeć do pobliskiej szkoły czy kościoła. Poza mieszkańcami tej ulicy i dzielnicy, często z tego odcinka korzystają także turyści, którzy na rowerach zwiedzają malownicze okolice dorzecza Pilicy i chcą dojechać do Ciebłowic czy Spały. Wyłożenie ulicy płytami na pewno poprawi komfort mieszkania w tej dzielnicy.

Szacunkowy koszt: 192 000.00 zł

TBO/41/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Drążki i poręcze do ćwiczeń - Street Workout Park

Budowa drążków do ćwiczeń to odpowiedź na potrzeby młodzieży oraz osób wysportowanych. W mieście dominują siłownie plenerowe z urządzeniami do ćwiczeń. Natomiast drążki do ćwiczeń pozwalają na szerszą gamę zastosowania oraz pracę z ciężarem własnego ciała. Lokalizacja zapewnia dostęp wielu mieszkańcom miasta. Siłownia byłaby ogólnodostępna przez cały dzień. W tym rejonie wiele osób marzy o miejscu do intensywnych siłowych ćwiczeń. Lokalizacja obok placu zabaw daje nadzieję, że młodsi zainteresują się sportem. Park znajduje się na drodze wielu osób i przypadkowi przechodnie również mogą zainteresować się ćwiczeniami z wykorzystaniem własnego ciała. W parku organizowane są pikniki, które można połączyć z pokazami wyczynów na drążkach. Beneficjentami będzie młodzież rejonu oraz osoby, których nie stać na karnet na siłownię, a są na tyle wysportowani, by ćwiczyć intensywnie. Miasto cierpi na deficyt takich miejsc i ta centralna lokalizacja idealnie sprawdzi się jako kontynuowanie nowego trendu.

Szacunkowy koszt: 75 000.00 zł

TBO/42/2018

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Ratuj Życie, Poczuj Serca Bicie

"I nieść chętną pomoc bliźnim" – to słowa, jakie wypowiada każdy harcerz w momencie przyrzeczenia, te słowa idealnie wpisuję się w idee "Ratujemy i uczymy ratować" – doposażenie jednostki harcerskiego klubu ratowniczego "Cordies" z Hufca ZHP Tomaszów Mazowiecki w sprzęt ratowniczy oraz ustawienie Automatycznego Defibrylatora w centralnym punkcie miasta Tomaszowa Mazowieckiego płyta Placu Tadeusza Kościuszki. W ramach zadania nastąpi zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia oraz nauki pierwszej pomocy - Klub Ratowniczy „Cordies” to jednostka od wielu lat działająca przy Hufcu ZHP Tomaszów Mazowiecki, którą wielokrotnie możecie zobaczyć na różnorakich miejskich imprezach w osobie ratowników dbających o bezpieczeństwo. Chlubą klubu jest zaszczytne 1 miejsce na zawodach ratowniczych w Krakowie. Głównym problemem społeczeństwa jest obojętność – ludzie nie znając podstaw pierwszej pomocy często przechodzą obojętnie obok zdarzeń, za co niestety poszkodowany czasami płaci najwyższą cenę. Siedziba Hufca zlokalizowana jest w centralnej części Tomaszowa Mazowieckiego. W sąsiedztwie Placu Kościuszki funkcjonuje: Urząd Miasta, punkt informacji turystycznej, Miejskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Miejska oraz wiele sklepów i przedsiębiorstw. Dysponowanie nowoczesnym sprzętem ratowniczym jest jak najbardziej niezbędne, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. AED – jest urządzeniem, które analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o konieczności wykonania defibrylacji – wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania akcji serca zwiększa przeżycie o 75 %. Jest to urządzenie automatyczne i może go użyć każdy bez wstępnego przeszkolenia. Uważamy, że 75% szans na życie jest bezczynne.

Szacunkowy koszt: 50 014.00 zł

TBO/43/2018

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa parkingu przy ul. Rolnej 1/3 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

Projekt polega na budowie ogólnodostępnego parkingu dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich potencjalnych użytkowników. Obecnie w/w działka jest niezagospodarowana, brak utwardzonej nawierzchni, występują liczne nierówności terenu powodujące zbieranie się wody deszczowej. Powoduje to, że działka o optymalnej lokalizacji jest niewykorzystana i niefunkcjonalna. Okoliczni mieszkańcy wyrażają potrzebę stworzenia miejsc parkingowych, których w tym miejscu nie ma. Dzięki realizacji projektu polegającego na wybudowaniu miejsc parkingowych, obszar zyska właściwą funkcjonalność oraz estetykę. Nowa nawierzchnia parkingu będzie uwzględniać potrzeby m.in. osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Efektem tego będzie zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom parkingu oraz zwiększenie atrakcyjności terenu. W przyszłości planuje się zagospodarowanie przestrzeni poprzez małą architekturę i elementy zieleni.

Szacunkowy koszt: 249 700.00 zł