plik foto id: 1402000023

Budżet Obywatelski - Archiwum 2019

TBO/01/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Mobilne laboratorium do badania zanieczyszczeń powietrza

Urządzenia mają być wykorzystywane przez Straż Miejską w Tomaszowie Mazowieckim w celu wykonywania pomiarów poziomu czystości powietrza na terenie całego miasta. W projektu zaplanowano zakup pyłomierzy, mierników jakości powietrza, zintegrowanego systemu obserwacji i wspomagania analizy zanieczyszczeń powietrza (dron wyposażony w system czujników pomiarowych).

Szacunkowy koszt: 200 000.00 zł

TBO/02/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 24

Projekt zakłada wybudowanie parkingu wzdłuż ul. Zacisze w celu zwiększenia miejsc postojowych dla osób zamieszkujących w blokach przy ul. Niskiej. Wybudowanie 30 miejsc parkingowych spowoduje poprawienie jakości funkcjonowania mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa.

Szacunkowy koszt: 220 000.00 zł

TBO/03/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

LEŚNA REKREACJA W TRÓJCE

W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej i ograniczonym kontakcie interpersonalnym budowa plenerowej siłowni jest szansą na aktywne spędzenie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego wśród zieleni, na którym zostają zamontowane urządzenia do ćwiczeń. Usytuowania urządzeń w otoczeniu drzew i krzewów, sprawi że aktyna nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu stanie się naturalną potrzeba spędzenia wolnego czasu. Będzie jednocześnie miejscem spotkań i zacieśnianiem więzi rodzinnych na łonie natury. Projekt zakłada transport i montaż sześciu podwójnych wielofunkcyjnych urządzeń do ćwiczeń oraz małej architektury: ławek, koszy na śmieci itp. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, że będzie on dostępny dla wszystkich chętnych przez cały rok. Walorem tego projektu jest to, że ukierunkowany jest na rozwój fizyczny i społeczny mieszkańców. Propaguje model aktywnego i zdrowego stylu życia. Propozycja ta wpłynie na poprawę infrastruktury, która jest bardzo uboga w tej okolicy oraz umożliwi integrację i aktywizację mieszkańców miasta.

Szacunkowy koszt: 54 377.00 zł

TBO/04/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Budowa progów zwalniających na ulicy Nowy Port

Budowa dwóch progów zwalniających przystosowanych do autobusów komunikacji miejskiej na ul. Nowy Port w Tomaszowie Mazowieckim. Progi zwalniające mogły by być usytuowane w okolicy istniejących przystanków autobusowych. Poruszające się pojazdy tą ulicą pomimo, iż jest to teren zabudowany bardzo często znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Często tez urządzane są tu amatorskie wyścigi samochodowe i motorowe. Przechodzące na drugą stronę ulicy ludzie, a szczególnie bawiące się na osiedlu dzieci są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Częste kontrole policji nie dają praktycznie żadnych rezultatów. Podstawowy problem stanowi długi prosty odcinek drogi. Po stronie niezabudowanej znajdują się dwa przystanki autobusowe na jeden z nich nie ma nawet przejścia dla pieszych. Ponadto z biegnącej tam drogi rowerowej można zjechać w każdą ulicę (Świerkową, Leszczynową, Morelową, Bukową, Jodłową i Niską) krzyżującą się z Nowym Portem co wiąże się z niebezpiecznym przejazdem przez nią.

Szacunkowy koszt: 24 600.00 zł

TBO/05/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Utwardzenie końca ulicy Kolejowej płytami yomb

Projekt zakłada utwardzenie niedokończonego odcinka ulicy płytami Yomb na odcinku od skrętu w kierunku ulicy Podoby i Torowej na wprost, do końca ulicy. Korzystają z tej drogi nie tylko mieszkańcy tu mieszkający ale również inni mieszkańcy naszego miasta i gminy, którzy to dojeżdżają do brzegu rzeki Pilicy i następnie nad brzegiem w kierunku Spały w celach turystycznych. Utwardzenie tego krótkiego odcinka ulicy poprawi warunki mieszkaniowe jak i dojazd do posesji, szczególnie w dni deszczowe oraz w czasie jesienno-zimowych opadów.

Szacunkowy koszt: 170 000.00 zł

TBO/06/2019

Charakter / rodzaj projektu: społeczny

PODLEŚNA PRZYSTAŃ ZDROWIA DLA SENIORA – działania na rzecz aktywności seniorów w ORDN

Projekt skierowany jest do grupy 150 seniorów 50+, którzy uczestniczyć będą w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Ośrodka poprzedzonych konsultacjami lekarskimi. Dodatkowo organizowane będą spotkania ze specjalistami z zakresu fizykoterapii, psychologii, podologii, badania densytometryczne kości urządzeniem Echolight, pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów czy dietetyki. Uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w zajęciach pilates oraz aerobiku w wodzie w okresie letnim oraz porady kosmetyczki (pielęgnacja dłoni lub makijaż) oraz inne wykłady. Planowane są także spotkania integracyjne na początku i pod koniec realizacji zadania. Projekt zakłada poprawę lub utrzymanie sprawności fizycznej oraz aktywności tomaszowskich seniorów. Dodatkową korzyścią będzie jeszcze szersze otwarcie Ośrodka dla działań społecznych, a stworzenie „Podleśnej przystani zdrowia dla seniorów” może na stałe wpisać się we współpracę Ośrodka i seniorów. Okres realizacji zadania marzec-listopad.

Szacunkowy koszt: 131 700.00 zł

TBO/07/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej między ul. Piaskową i ul. Główną

Wspomnianą ścieżkę należy utwardzić częściowo kostką, a częściowo płytami typu Yomb. W ciągu ścieżki znajdują się schody wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów, a także mostek, który też trzeba odnowić remontując barierki ochronne. Wzdłuż przejścia na odcinku od ulicy Piaskowej do zejścia przy rzece Czarnej należy ustawić dużej mocy lampy solarne – 8 szt., cztery ławki i dwa kosze na śmieci. Z przejścia tego korzystają nie tylko mieszkańcy okolicy, w której się ono znajduje, ale także mieszkańcy wybierający się na spacer, czy wycieczkę rowerową do Spały i Inowłodza oraz pracownicy zmierzający do pracy w okolicznych firmach. W samym Megatech pracuje około 800 pracowników. Dlatego jest to projekt ważny nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla mieszkańców z różnych części Tomaszowa. Ponieważ przejście jest częścią trasy rekreacyjnej do Spały i przebiega w pobliżu istniejącego placu zabaw przy ulicy Piaskowej, to projekt ten zawiera uzupełnienie elementów siłowni i zabawek na istniejącym placu zabaw oraz naprawę otaczającego wspomniany plac zabaw ogrodzenia.

Szacunkowy koszt: 500 000.00 zł

TBO/08/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

SZLAKIEM GIER I ZABAW

Projekt „SZLAKIEM GIER I ZABAW” ma służyć mieszkańcom naszego miasta, uczniom SP nr 11 i ich rodzicom, którzy na co dzień korzystają z ciągu komunikacji pieszej, znajdującego się na terenie placówki. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i modernizacji nawierzchni, która uległa znacznemu zniszczeniu i zagraża bezpieczeństwu korzystających z niej osób.Celem projektu jest zlikwidowanie nierówności w podłożu, utworzenie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wytyczenie bezpiecznych miejsc sportowo-edukacyjnych i parkingowych. Ideą przedsięwzięcia jest ułatwienie poruszania się bez barier. Stworzony obszar pozwoli również na aktywne i ciekawe spędzanie czasu wolnego. Kreatywna strefa gier i zabaw (planszowe gry brukowe, trampoliny) wzbogaci ofertę wypoczynkową obiektu, w skład którego wchodzi otwarte boisko wielofunkcyjne i kącik edukacyjno-zabawowy.Dzięki inwestycji teren wokół szkoły stanie się miejscem bezpiecznym, nowoczesnym, funkcjonalnym i rekreacyjnym.

Szacunkowy koszt: 378 000.00 zł

TBO/09/2019

Charakter / rodzaj projektu: społeczny

Piknik Historyczno-Edukacyjny „Tomaszów Mazowiecki 1939 - Arnhem 1944”

W 2019 roku przypada 80 rocznica niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę i 75 rocznica operacji „Market Garden”. Projekt Piknik Historyczno-Edukacyjny „Tomaszów Mazowiecki 1939 - Arnhem 1944” to dwudniowe przedsięwzięcie SRH „Batalion Tomaszów”. Jego celem jest przybliżenie tych wydarzeń mieszkańcom, a tym samym kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla pokolenia, które oddało życie walcząc za niepodległą Polskę.Głównymi punktami będą rekonstrukcje walk 45 Pułku Piechoty, 13 Dywizji Strzelców Kresowych w Równem z niemieckimi dywersantami 6/7 września 1939 roku w Tomaszowie Mazowieckim i 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej 20-26 września 1944 roku pod Driel w ramach operacji powietrzno-desantowej „Market-Garden”. Całość uzupełni prezentacja grup rekonstrukcji historycznej i sprzętu wojskowego z epoki na terenie Skansenu Rzeki Pilicy, występ zespołu Historyczno-Patriotycznego „Forteca” na Pl. Kościuszki, wystawa pt. „Wrzesień Tomaszów 39/Arnhem 44”, konkurs historyczny oraz promocyjny film dokumentujący całe przedsięwzięcie.

Szacunkowy koszt: 99 500.00 zł

TBO/10/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Od świtu do zmierzchu w Szkole Podstawowej nr 14

Celem projektu jest stworzenie miejsca do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dla uczniów SP 14 ich rodziców oraz mieszkańców osiedla, wykorzystując pas zieleni przy boisku oraz miejsce po byłym placu zabaw. Zaplanowano plac zabaw wyposażony w nowoczesne bezpieczne urządzenia do zabawy dla najmłodszych, stoły do tenisa, stoły z grami logicznymi oraz elementy siłowni zewnętrznej. Zainstalowane przyrządy zapewnią wypoczynek i świetną zabawę na świeżym powietrzu, który będzie sprzyjał pracy układu nerwowego, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Elementy siłowni zewnętrznej wpłyną pozytywnie na zdrowie i samopoczucie użytkowników, zachęcą rodziców do wspólnego spędzania czasu z własnymi dziećmi. Zagospodarowane miejsce będzie pełniło bardzo ważną rolę w życiu szkoły, zachęci do aktywności fizycznej, pozwoli na przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Bezpieczeństwo zapewni pełne ogrodzenie terenu szkolnego oraz zaplanowana kamera.

Szacunkowy koszt: 103 700.00 zł

TBO/11/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 10

Przy Przedszkolu nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8 znajduje się przepiękny ogród. Tu właśnie powinien powstać plac zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz dla każdego małego mieszkańca dzielnicy.

Szacunkowy koszt: 48 850.00 zł

TBO/12/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne

Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Maz. W szkole nr 10 w/m uczy się prawie 1000 dzieci, a nie ma gdzie realizować podstawy programowej z wychowania fizycznego. Zaleca się, aby zajęcia były prowadzone w sali sportowej, bądź na boisku szkolnym. Powinno się zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowej. Ogólnodostępna przestrzeń o charakterze sportowym stworzy większą możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców. Strefa ma być alternatywą dla coraz większego uzależnienia od Internetu. Boisko pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci, sprawność fizyczną, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.W skład boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do gier sportowych wchodzi:bieżnia okrężna 200m oraz bieżnia prosta 3-torowa o długości ok. 100m o nawierzchni poliuretanowej; boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej o nawierzchni 20m x 40m; boiska do piłki siatkowej plażowej – 2 szt.; skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej; rzutnia do pchnięcia kulą; dwie aluminiowe bramki o wymiarach 3,00m x 2,00m; ogrodzenie boiska; boisko ze sztucznym oświetleniem; monitoring miejski lub szkolny.W związku z tym, że projekt jest złożony i kosztowny, proponujemy rozłożyć go na 2 etapy. Inwestycja w I etapie obejmuje m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej, usunięcie istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie systemu drenarskiego, położenie instalacji elektrycznej.

Szacunkowy koszt: 1 030 000.00 zł

TBO/13/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14A, Jerozolimskiej 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestycja ma służyć mieszkańcom osiedla. Modernizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi ich przemieszczanie (przede wszystkim starszym mieszkańcom).

Szacunkowy koszt: 260 000.00 zł

TBO/14/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 4, 6, 8, Akacjowej 7, 8, Zagajnikowej 5 wraz z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia strefy rekreacyjno - sportowej.

Inwestycja ma służyć mieszkańcom osiedla 1000-lecia. Należy zaznaczyć, że w większości chodniki i parkingi są już wykonane. Celem dokończenia całego osiedla mieszkańcy składają przedmiotowy projekt. Modernizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi ich przemieszczanie (przede wszystkim osobom starszym). Projekt uwzględnia również kącik rekreacyjno - sportowy.

Szacunkowy koszt: 300 000.00 zł

TBO/15/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Sikorskiego 6 A

Przedszkole nr 20 mieści się w centrum dużego osiedla mieszkaniowego. Z uwagi na liczbę przedszkolaków oraz grupę integracyjną, do której uczęszczają dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, obecne wyposażenie ogrodu jest niewystarczające. Nierówne płyty chodnikowe stwarzają niebezpieczeństwo upadku. Plac zabaw, który obecnie jest wykorzystywany jest w znacznej mierze zniszczony, a liczba urządzeń niedostosowana do ilości wychowanków. Realizacja projektu umożliwi maluchom atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu na powietrzu podczas pobytu w przedszkolu oraz dzieciom i ich rodzinom z okolicy. Wpłynie pozytywnie na rozwój sprawności i koordynacji ruchowej oraz sprawi, że zabawy na powietrzu będą stanowiły dużą atrakcję. Urządzenia będą znajdowały się na , nawierzchni :piasek + trawa amortyzującej upadki i urazy dzieci zwiększając bezpieczeństwo i funkcjonalność placu zabaw. Elementy wyposażenia będą atestowane, dostosowane rozmiarem i potrzebami do dzieci tu uczęszczających i innych dzieci odwiedzających nasz plac, wykonane z wysokiej jakości wytrzymałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. W skład wybranych elementów wchodzą: zestaw „duża forteca”, bujaki na sprężynie, pociąg z wagonem, huśtawka podwójna, huśtawka "bocianie gniazdo", 2 mini bramki, regulamin placu zabaw. Kosze na śmieci pozwolą utrzymać czystość. Ławki ze stołami będą formą pikniku rodzinnego. Plac zabaw będzie miejscem integracji środowiska i będzie dostępny dla innych użytkowników.

Szacunkowy koszt: 103 926.00 zł

TBO/16/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Rozbudowa i przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa i przebudowa kaplicy cmentarnej ma na celu stworzenie mieszkańcom miasta godnego pożegnania zmarłych na tej nekropolii. Objęta projektem kaplica znajduje się na terenie Cmentarza Miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim na działkach nr ewidencyjny 3, obręb 27, stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Forma i rozwiązania architektoniczne winny wydobywać uroczysty charakter miejsca, zapewnić wszystkie niezbędne funkcje oraz podnieść energooszczędność budynku.

Szacunkowy koszt: 800 000.00 zł

TBO/17/2019

Charakter / rodzaj projektu: społeczny

Aktywny senior, mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego - 2019, integracja środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym

Głównym założeniem projektu jest integracja środowisk: szkolnego i senioralnego, promowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni twórczej. Planowane działania mają na celu uaktywnienie osób starszych, samotnych, poprzez udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych (zajęcia korekcyjne, spacery, basen, tańce narodowe), artystycznych (bibularstwo, wycinanki, deccoupage, papieroplastyka), kulinarnych i wyjazdach kulturalno - turystycznych (2 lub 3 wycieczki do teatru, 2 wyjazdy turystyczne). Współpraca ze szkołą zakłada korzystanie z hali sportowej - 2 godziny w tygodniu, sali lekcyjnej - 1 raz w tygodniu, zakupienie sprzętu sportowego dla uczniów, gier brukowych zewnętrznych oraz współudziale w organizowaniu Dnia Dziecka i Senioriady. Czas realizacji zadania: luty - listopad

Szacunkowy koszt: 100 000.00 zł

TBO/18/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Szkolny monitoring i gry brukowe na parkingu przy hali sportowej SP7

Projekt zakłada montaż kamer na terenie placu szkolnego, parkingu oraz przed i za halą sportową, pola ogniskowego, placu zabaw oraz boiska szkolnego, jak również zorganizowanie stanowisk obserwacyjnych (sekretariat i hala sportowa), czyli obrazu z zamontowanych kamer. Służyć to będzie bezpieczeństwu dzieci i młodzieży przebywającej we wskazanych miejscach w czasie przerw lekcyjnych, po zajęciach szkolnych, podczas zabaw, w drodze do i ze szkoły. Ponadto projekt przewiduje malowanie gier planszowych brukowych na parkingu przy hali sportowej.

Szacunkowy koszt: 54 000.00 zł

TBO/19/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

STREFA DOBREJ POGODY – skwer dla Pacjentów Szpitala Onkologicznego oraz Tomaszowskiego Centrum Zdrowia

STREFA DOBREJ POGODY to pozytywna przestrzeń dla osób zmagających się z problemami własnego zdrowia oraz dla ich rodzin. Przyjazne zagospodarowanie terenu sprzyjać będzie zmniejszeniu stresu, stymulowaniu dobrego nastoju i pozytywnego myślenia, niezbędnego do walki z chorobą. Zależy nam na przełamaniu stereotypu szpitala jako miejsca, które źle się kojarzy, jest nudne i szare. W placówkach ochrony zdrowia organizacja przestrzeni dla pacjentów sprowadza się do zapewnienia miejsc oczekiwania na wizytę do specjalistów lub sal TV na oddziałach szpitalnych. Dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia, istotne jest właściwe nastawienie pacjenta - pozytywne myślenie i świadomość, że z chorobą można wygrać. Pacjenci leczeni onkologicznie 70% czasu czekają, 30% czasu są leczeni - dobra i przyjazna organizacja czasu czekania jest pięknym lekarstwem na stres leczenia. Dlatego leczenie przestrzenią ma sens. Strefa będzie miała charakter skweru z wydzielonymi sektorami: I-czytelnia pod gołym niebem II-ogródek wertykalny III-myśl logicznie i działaj kreatywnie IV-galeria ciekawostek V-przestrzeń warsztatowa.

TBO/20/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ulic Adama Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni ulic Adama Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej płytami YOMB oraz budowę studni chłonnych na ich obszarze. Projekt jest dedykowany mieszkańcom posesji zlokalizowanych przy powyższych ulicach, jak również innym mieszkańcom, korzystającym z tych dróg gruntowych. Pod wpływem czynników atmosferycznych stan nawierzchni rażąco utrudnia funkcjonowanie osób zamieszkałych w tej części miasta. Nie jest to liczna społeczność, z uwagi na dominującą zabudowę jednorodzinną, niemniej wszystkim powinno zależeć na poprawie jakości infrastruktury drogowej w miejscach, gdzie znajduje się ona w najgorszej kondycji. Niniejszy projekt zakłada realne i szybkie rozwiązanie problemu tego osiedla. Niemniej jednak jego ideą jest również rozwijanie postaw obywatelskich i poczucia wspólnoty mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego poprzez próbę zaangażowania w problem wąskiej liczebnie grupy mieszkańców, niezbyt uczęszczanego osiedla, innych tomaszowian.

Szacunkowy koszt: 1 200 000.00 zł

TBO/21/2019

Charakter / rodzaj projektu: społeczny

Zakup sprzętu do ratowania życia - AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy

Projekt ma na celu zakup sprzętu medycznego do nauki pierwszej pomocy dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz zakup i ustawienie na płycie Placu Tadeusza Kościuszki i w Urzędzie Miasta AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO w skrócie AED, który ma za zadanie uratować ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u poszkodowanego. Niestety nasze społeczeństwo nie jest nauczone udzielać pierwszej pomocy z podstawowych przyczyn, które są uwzględnione brakiem wiedzy i stresem panującym podczas wypadku. Wychodząc na przekór złym statystykom, w założonym projekcie będą prowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przedszkolach, szkołach na terenie naszego miasta oraz podczas imprez organizowanych przez miasto dla mieszkańców i osób przyjezdnych. Dzięki tej inicjatywie będzie można nauczyć dzieci i dorosłych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co zwiększy nasze bezpieczeństwo podczas codziennego życia w strefie publicznej.

Szacunkowy koszt: 68 146.00 zł

TBO/22/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Miejsca parkingowe przy ulicy Szerokiej

Wzdłuż ul. Szerokiej – pomiędzy ulicą Legionów i ulicą Warszawską, na odcinku ponad 700 mb nie ma miejsc postojowych. Dla wielu osób stanowi to duże utrudnienie. Po lewej stronie drogi nie ma żadnej zatoki postojowej, a po prawej stronie są tylko wjazdy na poszczególne nieruchomości, które zabudowano budynkami wielorodzinnymi. Zamieszkuje w nich kilkaset rodzin. Wszystkie nieruchomości to tereny prywatne, są ogrodzone i zamknięte, bez możliwości wjazdu osób postronnych. Na całym odcinku ulicy Szerokiej nie można zatrzymać pojazdu. Jest to bardzo uciążliwe dla osób zmotoryzowanych, dostawców, kurierów, klientów firm znajdujących się w budynkach, służb miejskich i porządkowych oraz samych mieszkańców i odwiedzających ich gości. Projekt zakłada utworzenie miejsc parkingowych na niezagospodarowanej działce. Rozwiąże to problem wszystkich mających potrzebę czasowego zatrzymania pojazdu na osiedlu w tej części miasta.

TBO/23/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Budowa chodnika i zagospodarowanie terenu przy ul. Akacjowej 4

Projekt zakłada wykonanie nowego chodnika przed klatkami schodowymi budynku przy ulicy Akacjowej 4, wykonanie utwardzenia podjazdu i osłony śmietnika oraz zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy budynkami Akacjowa 2, 4 i 6. Obecny stan chodników jest zły. Płyty chodnikowe są połamane i nierówne, jest to zagrożeniem szczególnie dla osób starszych i dzieci. Projekt ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę estetyki terenu w miejscu zamieszkania.

Szacunkowy koszt: 33 000.00 zł

TBO/24/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Urządzenie terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika na połączeniu ulic Zagajnikowej i Akacjowej 10, wykonanie utwardzenia południowej części działki nr ew. 279/1 z wjazdem, w celu zagospodarowania miejsc postojowych oraz dogodnego dojścia i dojazdu do osłony śmietnika.Na styku ulicy Zagajnikowej i Akacjowej 10 chodnik i przyległy do niego teren są bardzo zdewastowane. Przyczyniły się do tego głównie samochody odbierające odpady komunalne i korzenie dużych drzew. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zamieszkania zbiorowego.

Szacunkowy koszt: 74 000.00 zł

TBO/25/2019

Charakter / rodzaj projektu: społeczny

Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport!

Projekt „Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport” dedykowany jest dzieciom i młodzieży z terenu Tomaszowa Maz., uczęszczającym do szkół podstawowych (4755 uczniów) i gimnazjum (530). Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie cyklu spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu RTS Widzew Łódź we wszystkich tomaszowskich placówkach, obejmujących ten zakres nauczania. Każdy event będzie składał się z połączenia prezentacji przedstawicieli drużyny Widzewa Łódź, konkursów z nagrodami, gier sprawnościowych, jak również części interaktywnej. Celem spotkań nie jest jedynie promocja piłki nożnej, jako dyscypliny, ale przede wszystkim propagowanie:- zdrowego stylu życia- postaw sportowych- pracy drużynowej we wszystkich sferach- rozwijania pasji- wagi bezpośrednich relacji interpersonalnych w dobie mediów społecznościowychjak również przeciwdziałanie:- alkoholizmowi, narkomanii, jak również uzależnieniom behawioralnym- wykluczeniu społecznemuUtrwaleniu przekazu będą służyć pamiątkowe gadżety w postaci koszulek, kubków i planów lekcji. Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport!

Szacunkowy koszt: 162 410.00 zł

TBO/26/2019

Charakter / rodzaj projektu: społeczny

Maraton sportowy z udziałem gości specjalnych w Arenie Lodowej

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zdrowego stylu życia oraz zwiększenie ich aktywności fizycznej poprzez zaproszenie do wspólnych ćwiczeń oraz udział w bezpłatnych konsultacjach medycznych i prelekcjach prozdrowotnych z wykorzystaniem wielofunkcyjności Areny Lodowej. Główną prowadzącą i prelegentką spotkania będzie jedna z dwóch najpopularniejszych trenerek personalnych w Polsce w towarzystwie wspierającego zespołu w tym licencjonowanego dietetyka. Podczas całodniowej imprezy będzie możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach z nagrodami oraz bezpośredniego spotkania z gwiazdami sportu. W projekcie uwzględniono atrakcje dla dzieci, takie jak zumba kids oraz warsztaty zdrowego żywienia.

Szacunkowy koszt: 70 045.00 zł

TBO/27/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Innowacyjne rowery holenderskie do użytku powszechnego

Projekt zakłada produkcję, zakup, import oraz przeszkolenie z nowoczesnych rowerów do wykorzystania na lodzie w Arenie Lodowej (zgodnie z sezonem). Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do nowej formy aktywnego spędzenia czasu z rodziną oraz udostępnienie obiektu - Areny Lodowej - dla miłośników nietypowych sportów zimowych. Projekt zakłada w przyszłości umożliwienie bezpłatnego korzystania z rowerów najmłodszym mieszkańcom miasta w ramach godzin wychowania fizycznego realizowanych w Arenie.

Szacunkowy koszt: 37 440.00 zł

TBO/28/2019

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny

Budowa chodnika i zagospodarowanie terenu przy ul. Akacjowej 4

Projekt zakłada wykonanie nowego chodnika przed klatkami schodowymi budynku przy ulicy Akacjowej 4, wykonanie utwardzenia podjazdu i osłony śmietnika oraz zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy budynkami Akacjowa 2, 4 i 6. Obecny stan chodników jest zły. Płyty chodnikowe są połamane i nierówne, jest to zagrożeniem szczególnie dla osób starszych i dzieci. Projekt ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę estetyki terenu w miejscu zamieszkania.