plik foto id: 1402000023

Budżet Obywatelski - Archiwum 2016

TBO/01/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

Pierwszy plac zabaw na Rolandówce

Celem realizacji projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw. W ramach nowego placu zabaw proponuje się montaż następujących urządzeń zabawowych

Szacunkowy koszt: 140 000.00 zł

TBO/02/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

CENTRUM LETNIEGO WYPOCZYNKU, ROZRYWKI I REHABILITACJI

Projekt ma charakter uniwersalny, jego części składowe mogą być przemieszczane i wykorzystywane do organizacji spotkań, biesiad, kina, festynów, zebrań itp.

Szacunkowy koszt: 76 000.00 zł

TBO/03/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 3

RENOWACJA CHODNIKÓW I ZATOCZEK PARKINGOWYCH PRZY UL. AKACJOWEJ 7 ORAZ TOPOLOWEJ 4,8 i 10

"Renowacja" osiedlowych chodników i zatoczek parkingowych to kontynuacja inwestycji z 2012 roku. W projekcie zakłada się renowację chodników i zatoczek parkingowych odpowiednio oznakowanych przy posesjach w obrębie ulic Akacjowa 7 oraz Topolowa 4, 8 i 10. Projekt ten powinien także uwzględniać poszerzenie w możliwym zakresie wjazdów parkingowych

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/04/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 4

PRZEBUDOWA CHODNIKA OSIEDLOWEGO W OSIEDLU „ŚRÓDMIEŚCIE”

Celem projektu jest poprawa jakości komunikacji pieszej mieszkańców osiedla Śródmieście. Nawierzchnia chodnika osiedlowego przy ul. Polnej jest nierówna, nie posiada wyprofilowania pozwalającego na odprowadzanie wód opadowych. Podczas deszczu i wiosennych roztopów gromadzi się na nim woda nie pozwalająca na normalne jego użytkowanie. Za realizacją projektu przebudowy przemawia fakt dużego natężenia ruchu pieszego, który często jest większy niż na głównym chodniku przy jezdni ul. Polnej. Nie bez znaczenia jest również przewidywana poprawa estetyki osiedla znajdującego się w ścisłym centrum miasta

Szacunkowy koszt: 60 000.00 zł

TBO/05/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 3

UTWARDZENIE, ODWODNIENIE I OŚWIETLENIE ODCINKA 200 M UL. NOWY PORT

Celem projektu jest utwardzenie, oświetlenie i odwodnienie drogi, która biegnie wzdłuż "lasku sosnowego". Odcinek ten jest obecnie bardzo niebezpieczny ze względu na znajdujące się tam doły i nierówności, które po opadach zmieniają się w bajora. Po zmroku jest ciemno ze względu na brak oświetlenia. Chodzi też o to, aby mieszkańcy Tomaszowa mogli bezpiecznie chodzić po miejskiej ulicy i aby podczas "Dni Tomaszowa" tomaszowianie byli w tym miejscu bezpieczni

Szacunkowy koszt: 132 000.00 zł

TBO/06/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 3

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA TERENIE GIMNAZJUM NR 6 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Za stworzeniem siłowni zewnętrznej przemawia fakt, że każdy bez względu na wiek i zamożność powinien mieć możliwość prowadzenia aktywnego trybu życia. Zapewniając ludziom możliwość ruchu i ułatwiając dostęp do atrakcyjnych sposobów dbania o kondycję fizyczną, pozbywamy się wielu chorób, zapobiegamy patologiom społecznym spowodowanym brakiem dostępu do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu

Szacunkowy koszt: 48 500.00 zł

TBO/07/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

OKRĄGŁY STÓŁ Z POZYTYWKĄ, SZEŚCIOMA SIEDZISKAMI. NA JEDNYM Z SIEDZISK POSTAĆ JULIANA TUWIMA

Pamiątkę po Tuwimie w formie okrągłego stołu może umieścić tylko nasze miasto. W wierszu poeta wspomina okres pobytu w Tomaszowie Mazowieckim. Jako wyjątkowe miejsce, może być atrakcją dla turystów (zdjęcia przy stole z poetą). Będzie także miejscem odpoczynku w trakcie towarzyskiego spotkania itp.

Szacunkowy koszt: 200 000.00 zł

TBO/08/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 2

MODERNIZACJA DROGI PRZY UŻYCIU PŁYT BETONOWYCH TYPU YOMB PRZY UL. TOROWEJ W TOMASZOWIE MAZ.

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja utwardzenia drogi miejskiej płytami betonowymi mając na celu polepszenie bezpieczeństwa i warunków bytowych osób mieszkających przy ul. Torowej, obecna droga żużlowo-żwirowa jest dziurawa i nie nadaje się do użytkowania. Domy stojące przy drodze toną w tumanach kurzu. Droga jest uciążliwa dla rowerzystów, osób pieszych jak również dla zmotoryzowanych

Szacunkowy koszt: 74 376.23 zł

TBO/09/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 2

LUDWIKOWSKA PRZESTRZEŃ INTEGRACYJNA

Celem jest stworzenie bezpiecznego, nowoczesnego i estetycznego miejsca do zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie na osiedlu nie ma nawet jednego miejsca tego tupu dla dzieci i młodzieży. Przestrzeń ta będzie służyła zarówno dzieciom, rodzicom i innym chętnym jako miejsce wspólnej zabawy i relaksu

Szacunkowy koszt: 75 000.00 zł

TBO/10/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 3

PLAC ZABAW "MALUSZEK" W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. STRZELECKA 12

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu: uatrakcyjnienie oferty żłobka poprzez zorganizowanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, promocja zdrowego stylu życia oraz szeroko pojętej integracji społecznej ( z placu będą mogły korzystać dzieci z osiedla). Realizacja tego projektu jest tym bardziej uzasadniona, że powstałe i powstające place zabaw dotyczą dzieci starszych, a placu zabaw dla dzieci w wieku żłobkowym nie ma

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/11/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

UTWARDZENIE ULICY PIASTOWSKIEJ

Utwardzenie ulicy, jako kontynuacja inwestycji utwardzenia ulic Skłodowskiej, Narewskiego, Chrobrego oraz eliminacja problemów opisywanych w opisie projektu

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/12/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

BUDOWA BOISKA PRZY UL. KLONOWEJ

W przeszłości na tym terenie funkcjonowało trawiaste boisko z elementami placu zabaw. Obecnie teren jest zdegradowany, lecz nadal gromadzi młodzież z okolicznych ulic

Szacunkowy koszt: 66 400.00 zł

TBO/13/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 3

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 ZWIĘKSZAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ORAZ ZWIĘKSZAJĄCA DOSTĘPNOŚĆ DO PLACU ZABAW SPEŁNIAJĄCEGO NORMY BEZPIECZEŃSTWA I SANEPIDU

Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców osiedla do placu zabaw spełniającego normy bezpieczeństwa i higieny - zabawki powinny posiadać atesty i spełniać wymagania sanepidu. Wnioskujemy o wymianę zniszczonych elementów placu oraz doposażenie i ułożenie poduszki zabezpieczającej pod nowymi zabawkami. Plac będzie dostępny dla wszystkich od godziny 16.00 w ni pracy przedszkola oraz cały dzień w dni wolne od pracy przedszkola

Szacunkowy koszt: 61 354.50 zł

TBO/14/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

RENOWACJA I KONSERWACJA POMNIKÓW W PARKU IM. DR JANA SERAFINA RODE (...)

Dbałość o miejsca pamięci narodowej to przejaw patriotyzmu i kultury narodowej. To również troska o wychowanie patriotyczne młodego pokolenia Polaków. Przekazanie im pamięci o pięknych zwycięstwach ale i smutnych porażkach w walce o wolną Polskę. Jest to również przypomnienie o sukcesach naszych wybitnych przodków. Niewątpliwie dotyczy to pomników w parku im. dr J. S. Rodego

Szacunkowy koszt: 45 800.00 zł

TBO/15/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

PLAC ZABAW Z ELEMENTAMI SIŁOWNI NA POWIETRZU „PIASKOWA”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca przeznaczonego do zabawy dla najmłodszych i do celów rekreacyjnych dla starszych, aby wszyscy korzystający mogli spędzić tam miło wolny czas. Miejsce to spełniałoby też funkcje integracyjne dla mieszkańców tej okolicy. Ta część Miasta jest bardzo zaniedbana i potrzeba zmiany jej wizerunku jest bardzo duża

Szacunkowy koszt: 113 860.00 zł

TBO/16/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

„MULTI – ZBIORY, MULTI – USŁUGI” – ZAKUP ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH, ZESTAWU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Celem projektu „Muli – zbiory, Multi – usługi” – jest propagowanie literatury i sztuki filmowej wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz zwiększenie dostępu do kultury i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Ważnym aspektem realizacji zadania jest stworzenie nowocześnie wyposażonego miejsca do pracy i wypoczynku. Różnorodność zbiorów i usług spowoduje, że również osoby będące dotychczas poza oddziaływaniem biblioteki zaczną traktować ją jako miejsce spędzania wolnego czasu, nauki i rozwoju osobistego

Szacunkowy koszt: 35 462.00 zł

TBO/17/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

BALON DLA LUDZI PROMOCJA DLA MIASTA

Celem projektu jest zmiana wizerunku i promocja naszego miasta. Tomaszów to piękne i ciekawe miejsce, ale brakuje nam atrakcji, które wyróżniałyby w szczególny sposób nasze miasto i przyciągnęły turystów. Piękny podświetlany balon widoczny byłby z wielu kilometrów, dodałby uroku i stał się niewątpliwie ogromną atrakcją turystyczną. Marzenie by polatać balonem może się spełnić i sprawiać wiele radości małym i dużym mieszkańcom Tomaszowa Maz.

Szacunkowy koszt: 360 000.00 zł

TBO/18/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ

Realizacja projektu umożliwi pieszym poruszanie się po równym chodniku, który nie jest zablokowany przez parkujący na nim samochód. Ułatwi to życie mieszkańcom osiedla, szczególnie tym, poruszającym się o laskach, kulach, z balkonikami i na wózkach inwalidzkich. Jezdnia przestanie być testem na stan techniczny samochodów i naszych kręgosłupów. Odwodnienie umożliwi przejazd ulicą podczas obfitego deszczu bez podtapiania pojazdu

Szacunkowy koszt: 250 000.00 zł

TBO/19/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

AED RATUNEK DLA KAŻDEGO

Ratunek życia – obsługa przez osoby bez wykształcenia medycznego, a po kursie pierwszej pomocy

Szacunkowy koszt: 40 000.00 zł

TBO/20/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejsk

POMNIK WIKTORII 1920 ROKU

W 2020 roku, dokładnie 15 sierpnia będziemy obchodzić okrągłą, bo setną rocznicę bitwy warszawskiej. Dlatego z tej okazji powinien stanąć w Tomaszowie Mazowieckim konny pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szacunkowy koszt: 400 000.00 zł

TBO/21/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. WRZOSOWEJ NA PARK MIEJSKI "MICHAŁÓWEK"

Ideą projektu jest stworzenie miejsca relaksu i sportu dla wszystkich mieszkańców miasta. Park zostanie utworzony tak, by znalazło się w nim zaciszne, zacienione miejsce dla osób preferujących spokój, chłód i przyjemny zapach kwiatów jak również dla tych, którzy cenią sobie ruch i promienie słoneczne

Szacunkowy koszt: 400 000.00 zł

TBO/22/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI ORAZ SIŁOWNI NA POWIETRZU

Głównym założeniem jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci i ich rodziców, gdzie będzie można spędzić czas na wspólnej zabawie z dala od zgiełku i ruchu ulicznego

Szacunkowy koszt: 59 909.55 zł

TBO/23/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 2

WYKONANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BIAŁOBRZEGI

Oczyszczenie terenu zielonego z krzaków, wykoszenie trawy, wykonanie pielęgnacji drzew, wykonanie ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem i ławkami pomiędzy stawami

Szacunkowy koszt: 103 000.00 zł

TBO/24/2016

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA STANISŁAWOWI WILCZYŃSKIEMU, ZNAKOMITEMU ARTYŚCIE, ANIMATOROWI KULTURY I WYBITNEMU OBYWATELOWI TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie na ścianie „Włókniarza” tablicy o wymiarach 70x50cm (odlew z mosiądzu) z wizerunkiem Stanisława Wilczyńskiego. Strona wizualna tablicy powinna nawiązywac stylistycznie do okładki „Kroniki Teatru Włókniarzy”, którą zaprojektował sam artysta

Szacunkowy koszt: 3 500.00 zł

TBO/25/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

PRZENIESIENIE DO SKANSENU RZEKI PILICY KONSTRUKCJI HISTORYCZNEGO HANGARU LOTNICZEGO - PAMIĄTKI PO PREZYDENCIE RP IGNACYM MOŚCICKIM

Przedmiotem projektu jest przeniesienie konstrukcji historycznego hangaru lotniczego z lotniska wojskowego 25 BKP w Glinniku do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i jego przeznaczenie na cele wystawiennicze. Hangar o powierzchni prawie 400 m2 jest architektoniczną i historyczną pamiątką z czasów Dwudziestolecia Międzywojennego

Szacunkowy koszt: 250 000.00 zł

TBO/26/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 4

MONITORING KAMERĄ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Objęcie terenu ul. Meca nadzorem - ul. Meca stała się miejscem częstych zgromadzeń dzieci bez opieki oraz dorastającej młodzieży

Szacunkowy koszt: 80 000.00 zł

TBO/27/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

TOMASZÓW - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI ... OPOWIADA TOMASZ OSTROWSKI

Tomaszów Mazowiecki był pierwszym miastem w Polsce, które właśnie w ten sposób uczciło rocznicę pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych i skwer otrzymał imię "4 czerwca 1989r." Mieszkańcy chcą, aby na tym terenie na nowo odżyły wspomnienia, a miejsce stało się jedynym w swoim rodzaju miejscem wspomnień np. poprzez organizację tematycznych wystaw fograficznych

Szacunkowy koszt: 98 000.00 zł

TBO/28/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

PLAC ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

Plac zabaw z elementami małej architektury - zielona enklawa (róg ul. Garbarskiej i ul. Dworcowej). Zainstalowane przyrządy placu zabaw, a także elementy małej archtektury, zapewnią wypoczynek, rekreację oraz sprawią wiele radości lokalnej społeczności

Szacunkowy koszt: 138 000.00 zł

TBO/29/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

NA FALI OBYWATELSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA

Głównym zadaniem projektu jest profesjonalne wyszkolenie 20 młodych osób na ratowników wodnych. W pierwszej fazie obejmuje ono zajęcia z doskonalenia pływania z elementami ratownictwa wodnego. Druga faza to szkolenie na ratowników wodnych

Szacunkowy koszt: 120 400.00 zł

TBO/30/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

NAPRAWA NAWIERZCHNI CZĘŚCI CHODNIKA PRZY UL. CEGIELNIANEJ/OD UL. DŁUGIEJ DO UL. SMUTNEJ ORAZ BUDOWA DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH

Zasadniczym celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się na drodze gminnej - ulicy Cegielnianej. Realizacja powyższej inwestycji ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców ul. Cegielnianej i innych użytkownikom drog

Szacunkowy koszt: 49 800.00 zł

TBO/31/2016

Charakter / rodzaj projektu: Projekt ogólnomiejski

WYKONANIE PARKINGU PRZY WEJŚCIU DO OGRODU DZIAŁKOWIEGO PRZY UL. ZACISZE

Parking przy wejściu do ogrodu działkowego doprowadzi do uregulowania związanego z parkowaniem samochodów działkowiczów, którzy przyjeżdżają na działki pracownicze. Doprowadzi to również do bezpiecznego dojścia do mostku, dojazdu do bloków, dojazdu do działek

Szacunkowy koszt: 30 000.00 zł

TBO/32/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

WYDANIE PRZEWODNIKÓW, FOLDERU I ALBUMU ZABYTKI TOMASZOWA

Powyższe materiały wydawnicze będą promować miasto (w kraju i zagranicą), wiedzę o zabytkach i ciekawych miejscach. Będą służyły mieszkańcom Miasta oraz rozwojowi turystyki dla osób z kraju i zagranicy. Obecnie brak jest tego typu informatorów na temat naszego Miasta

Szacunkowy koszt: 18 500.00 zł

TBO/33/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 4

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW PRZY UL. POLNEJ NR 21/23 i 23a (10 miejsc)

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości życia zmotoryzowanych mieszkańców w/w bloków, jak i ułatwienie funkcjonowania nie zmotoryzowanych oraz pieszych mieszkańców, gdyż niejednokrotnie pojazdy źle zaparkowane uniemożliwiają bezpieczne przejście i przejazd osiedlowymi uliczkami

Szacunkowy koszt: 98 500.00 zł

TBO/34/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

SNOWPARK „BAŚNIOWA” – MIEJSCE SPORTOWO-REKREACYJNE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca dla ludzi jeżdżących na nartach, snowboardzie, sankach oraz uprawiających street workout (ćwiczenia na drążkach i poręczach) w Tomaszowie. Jest on jednak tak przemyślany, aby mógł służyć wszystkim mieszkańcom

Szacunkowy koszt: 126 500.00 zł

TBO/35/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

BUDOWA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 12

Przedszkole nr 12 nie posiada placu zabaw. Projekt będzie służył dzieciom, które dzięki niemu będą mogły aktywnie spędzać czas podczas pobytu w przedszkolu. Powierzchnia niezbędna do bezpiecznego korzystania to ok. 200m2. Wszystkie elementy powinny być atestowane, dostosowane rozmiarem do wieku przedszkolnego. Wykonane z drewna, kolorowe będą niemałą atrakcją dla dzieci

Szacunkowy koszt: 36 140.00 zł

TBO/36/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

FESTIWAL „MUZYCZNE KONFRONTACJE – TOMASZÓW MAZOWIECKI 2016”

Projekt przewiduje utworzenie festiwalu „Muzyczne Konfrontacje – Tomaszów Mazowiecki 2016”. Ideą festiwalu jest konfrontacja różnych styli muzycznych, na jednej scenie, jednego wieczoru. Rock, pop, dance, reggae oraz hip hop to wiodące gatunki muzyczne, z których każdy trafia do innej grupy odbiorców. Dodatkową atrakcją będzie zlot, coraz bardziej popularnych - Food Trucków, które serwować będą oryginalne potrawy z różnych zakątków świata. Festiwal poprzedzi akcja społeczna „Krwawy sport” propagująca krwiodawstwo

Szacunkowy koszt: 76 266.64 zł

TBO/37/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

MIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Projekt zakłada utworzenie Miejskiej Strefy Aktywności Fizycznej - kompleksu urządzeń sportowo rekreacyjnych składającego się z 3 części: fit park dla dorosłych, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla najmłodszych. Strefa zaprojektowana jest w taki sposób, aby korzystać z niej można było całymi rodzinami tworząc miejsce, w którym każdy może aktywnie spędzić czas

Szacunkowy koszt: 129 163.45 zł

TBO/38/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

ŻYDOWSKA SPOŁECZNOŚĆ DAWNEGO WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Odkrywamy stworzony przez Antoniego hr. Ostrowskiego wielokulturowy Tomaszów Mazowiecki poprzez wydanie „Księgi pamięci gminy żydowskiej” oraz komiksu opartego na jej motywach wraz z organizacją koncertu inspirowanego historią miasta tworzonego w atmosferze tolerancji. Projekt będzie dopełnieniem miejskiego projektu „Nie/Pamięć. Teatr w Tomaszowie” i stanie się źródłem wiedzy o Żydach mieszkających w Tomaszowie

Szacunkowy koszt: 244 185.75 zł

TBO/39/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

CENTRUM EDUKACYJNE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Projekt polega na zorganizowaniu 2 stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny: pomoce dnia codziennego oraz udźwiękowione komputery z oprogramowaniem specjalistycznym umożliwiającym obsługę przez osoby mające problem ze wzrokiem z terenu miasta oraz szkolenia dwóch osób nadzorujących Centrum edukacyjne

Szacunkowy koszt: 130 550.00 zł

TBO/40/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Celem realizacji projektu jest polepszenie warunków bytowych oraz jakości sprawowanej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. Zwierzęta do schroniska często trafiają ranne w wyniku wypadków losowych, przewlekle chore lub z nieleczonymi urazami. Konieczne jest udzielenie im niezbędnej pomocy lekarskiej oraz zapewnienie warunków, pozwalających im na powrót do zdrowia

Szacunkowy koszt: 185 000.00 zł

TBO/41/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

OAZA - ZIELONY PARK REKREACYJNY NA NIEBROWIE

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. ks. Skorupki 1/3 na cele związane z rekreacją, wypoczynkiem i rozrywką. Zakłada on powstanie parku z nasadzeniami zielonymi (tuje, drzewa parasolowate, klony samoformujące), z ławeczkami, nowoczesnym placem zabaw oraz siłownią plenerową. „OAZA - Zielony Park Rekreacyjny na Niebrowie” ma służyć wszystkim mieszkańcom

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/42/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

TERMOMODRNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Założeniem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz estetycznego budynku. Działania, które należy podjąć to: skucie gzymsów, przygotowanie podłoża pod docieplenie, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących, położenie siatki, położenie zaprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego

Szacunkowy koszt: 160 400.00 zł

TBO/43/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

PARK NIEBROWSKI - PRZESTRZEŃ PUBLICZNA KSZTAŁTOWANA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW

Projekt dotyczy trzech etapowych działań w ramach całościowego przekształcania przestrzeni położonej w obszarze Niebrowa w wielofunkcyjny park. Podstawą jest wizja wypracowana przez młodzież w efekcie warsztatów edukacji architektonicznej w Zespole Szkół nr 4 w 2014/15 r.

Szacunkowy koszt: 273 500.00 zł

TBO/44/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 4

OSIEDLOWY PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU SOBIESKI

Budowa placu zabaw dla dzieci, mini siłowni, kosza do koszykówki. Uporządkowanie terenu, założenie trawnika, nasadzenia kilku drzew, ustawienie 3 ławek parkowych. Park będzie służył dzieciom i młodzieży do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracji lokalnej społeczności

Szacunkowy koszt: 51 500.00 zł

TBO/45/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU ZAWADZKA

Uporządkowanie terenu (wycięcie krzaków, wyrównanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw, założenie trawnika). Wyposażenie w przyrządy do zabawy dla dzieci, siłownię, kosz do koszykówki, mini rampy do jazdy na deskorolkach, ławki parkowe z oparciem. Projekt będzie służył dzieciom, młodzieży i dorosłym do aktywnego, bezpłatnego spędzania wolnego czasu i integracji lokalnej społeczności

Szacunkowy koszt: 51 000.00 zł

TBO/46/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 4

NAPRAWA CHODNIKA - ul. Słowackiego

Uzupełnienie brakujących i uszkodzonych płyt chodnikowych na odzyskane z demontażu chodnika z remontowanej obecnie ul. B. Joselewicza. Korzystanie z istniejącego chodnika jest zagrożeniem dla zdrowia pieszych udających się między innymi do Kościoła i Szkoły Nr 14

Szacunkowy koszt: 4 000.00 zł

TBO/47/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

PARK "SOLIDARNOŚCI" (tzw. Muszla) - PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI

Wybudowanie toalet, doświetlenie parku, przebudowa w tym samym miejscu i kształcie amfiteatru z muszlą koncertową, naprawa fontanny z wodotryskiem, zakupienie stołów do gry w szachy, wyznaczenie miejsc do jazdy na rowerach dla dzieci i młodzieży, zakup ramp do jazdy na deskorolkach, wyczyszczenie i zarybienie stawu oraz jego zagospodarowanie do wędkowania dla dzieci

Szacunkowy koszt: 285 000.00 zł

TBO/48/2016

Charakter / rodzaj projektu: projekt ogólnomiejski

TOALETY -TARGOWISKO MIEJSKIE

Budynek murowany skłądający się z dwóch toalet dla kobiet, dwóch toalet oraz dwóch pisuarów dla mężczyzn. Dodatkowo wyposażenie w cztery umywalki, suszarki do rąk, ciepłą wodę. Toalety przeznaczone dla kupców i klientów targowiska miejskiego

Szacunkowy koszt: 229 291.20 zł