II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Zgłoszone projekty w edycji 2018

Poniżej znajduje się lista złożonych projektów zebrana w III Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Projekty publikowane są w terminie do 14 dni od dnia złożenia.

Logo
TBO/1/2017
Budowa chodnika oraz 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej nr 27A

Projekt powstał w odpowiedzi na pojawiający się od wielu lat problem z miejscami parkingowymi przy ulicy Polnej. Projekt ma na celu wybudowanie także chodnika wzdłuż bloku. Wpłynie to na estetykę osiedla i sprawi, że to miejsce zamieszkania stanie się bardziej spokojne i przyjazne.

Logo
TBO/2/2017
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

Zmodernizowany plac zabaw będzie atrakcyjnym miejscem dla rodzin z okolic i przyczyni się do integracji środowiska lokalnego. Różnorodność wybranych urządzeń korzystnie wpłynie na poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej pobliskich jednostek oświatowych (P7, SP12, SP9), zwiększy atrakcyjność świadczonych przez nich ofert, a tym samym poprawi rozwój ruchowy małych użytkowników.

Logo
TBO/3/2017
Wykonanie czterech sięgaczy przy ul. Majowej

Projekt polegać ma na utwardzeniu nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typu "jumbo". Projekt poprawi bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania mieszkańców posesji położnych przy tzw. sięgaczach ulicy Majowej.

Logo
TBO/4/2017
Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim

Celem realizacji projektu jest polepszenie warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. W chwili obecnej w schronisku przebywa około 160 psów oraz 30 kotów, które czekają na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę.

Logo
TBO/5/2017
Ulica Niska "Nasza odnowa"

Projekt ten jest kontynuacją wieloletnich starań mieszkańców, mający na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych jak i ruchu samochodowego oraz poprawę estetyki terenu w miejscu zamieszkania. Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych oraz modernizację chodników i dróg dojazdowych. Rozwiąże to problem bezpieczeństwa mieszkańców i zdecydowanie poprawi estetykę tego miejsca.

Logo
TBO/6/2017
Przebudowa chodnika w osiedlu Śródmieście

Projekt dotyczy przebudowy istniejącego zniszczonego chodnika stanowiącego ciąg komunikacji pieszej na odcinku ponad 300 m dla ponad 500 mieszkańców bloków Polnej 12, 14 i Jerozolimskiej 11/15.

Logo
TBO/7/2017
Poprawa infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na osiedlu „Piaskowa”

Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Piaskowa”. Utwardzenie ma dotyczyć trzech ulic bocznych (miedzy ulicami Wysoką i Piaskową): Lubocheńskiej, Zajęczej i Leśnej, które w koncepcji przy projektowaniu ul. Piaskowej nie zostały uwzględnione do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną (ze względu na szerokość). Utwardzenie należy wykonać płytami typu „Jomb”. Projekt ma dotyczyć dwóch ulic: Północnej i Smolnej, które w koncepcji wykonanej wraz z projektem ulicy Piaskowej zostały wskazane do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną.

Logo
TBO/8/2017
Remont nawierzchni drogi przy ul. Browarnej na całym jej odcinku wraz z zaprojektowaniem ogólnodostępnych miejsc postojowych i infrastrukturą

Remont nawierzchni drogi przy ul. Browarnej na całym jej odcinku wraz z zaprojektowaniem ogólnodostępnych miejsc postojowych i przyległą infrastrukturą.

Logo
TBO/9/2017
Budowa i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Maz.

Projekt zakłada budowę i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej o łącznej długości ok. 426 m. Inwestycja ma obejmować wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami typu YOMB. Wskazany projekt poprawi warunki życia mieszkańców ul. Krawieckiej i innych użytkowników.

Logo
TBO/10/2017
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul. Farbiarska 51/57

Realizacja projektu umożliwi maluchom atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu na powietrzu podczas pobytu w przedszkolu, wpłynie pozytywnie na ich rozwój sprawności i koordynacji ruchowej oraz sprawi, że zabawy na powietrzu będą stanowiły dużą atrakcję. Projekt zakłada też ogólną dostępność w użytkowaniu przez innych mieszkańców.

Logo
TBO/11/2017
Budowa nawierzchni drogi ulicy Tuwima oraz części Mickiewicza (od nr 27 do 40) płytami typu JOMB

Projekt ma dotyczyć utwardzenia ulicy Tuwima oraz części ulicy Mickiewicza (od nr 23 do 40) płytami typu JOMB, którego celem będzie poprawa warunków użytkowania drogi.

Logo
TBO/12/2017
W krainie legend o Tomaszowie Mazowieckim. Wydanie książeczki dla dzieci pt." Mój Tomaszów. Legendy."

Wydanie skierowane jest do dzieci z przedziału wiekowego 7-14 lat i stanowi doskonałą dokumentację naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego. Z powodzeniem może być wykorzystywana na lekcjach w szkołach jak i przedszkolach.

Logo
TBO/13/2017
"Maluszkowo" Plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Plac zabaw z elementami małej architektury "Maluszkowo" - niezagospodarowany teren przy budynku Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, pragniemy zmienić we wspaniały plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat, czyli teren wspólnych ćwiczeń i gier dzieci i ich rodziców.

Logo
TBO/14/2017
Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy

Teren OSP Białobrzegi stanowi centralną cześć dzielnicy Białobrzegi. Może on stanowić bardzo dobry punkt spędzana wolnego czasu dla mieszkańców. Dlatego, obok ustawienia elementów siłowni zewnętrznej, z których będą mogli korzystać mieszkańcy bez względu na wiek, należy zagospodarować teren tak, aby stał się on bezpieczny w użytkowaniu, estetyczny i funkcjonalny.

Logo
TBO/15/2017
Utwardzenie ulicy Zaułek

Założeniem projektu jest utwardzenie ul. Zaułek płytami typu JOMB. W okresie wiosennych roztopów i jesiennych deszczy zamienia się w ulicę "błotnistą". Stanowi to utrudniony dojazd oraz dojście do posesji.

Logo
TBO/16/2017
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ulicy Polnej 29/31

Projekt ma obejmować remont chodnika od strony klatek schodowych budynku 29/31, jezdnię wewnętrzną, parking od strony piekarni oraz parking między blokami 29/31 i 25/27 (ul. Polna).

Logo
TBO/17/2017
Mobilne laboratorium w walce o czysty Tomaszów

Mobilne laboratorium to pojazd wyposażony w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli skutecznie odnaleźć trucicieli. Projekt pomoże zadbać o czystość środowiska, w którym żyjemy.

Logo
TBO/18/2017
Białobrzeski przystanek zdrowia i relaksu

Projekt obejmuje stworzenie siłowni zewnętrznej, w skład której wejdą urządzenia dwustanowiskowe do ćwiczeń na powietrzu na terenie po zdewastowanym placu zabaw przy budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury, filii Miejskiego centrum Kultury. Dodatkowo na terenie siłowni zostaną zamontowane: betonowy stół do gry w piłkarzyki, betonowy stół do gry w ping-ponga, dwa stoły z podwójnymi siedziskami, ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery.

Logo
TBO/19/2017
Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness dla rodziców i pozostałych mieszkańców osiedla przy "Baśniowej"

Propozycja dotyczy stworzenia miejsca o charakterze rodzinnym, dlatego oprócz elementów do zabawy dla najmłodszych będą się tam znajdować również urządzenia fitness. Miejsce zadbane, kolorowe i nowoczesne sprawi, że miło będzie można tam spędzić czas i tym samym zwiększy aktywność ruchową wśród najmłodszych, ich opiekunów oraz pozostałych mieszkańców osiedla.

Logo
TBO/20/2017
Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach

Jazda na rolkach jest coraz bardziej popularną dyscypliną i to nie tylko wśród dzieci. Obiekt, przeznaczony do tego typu aktywności sportowej sprawdzi się dla małych i starszych dzieci, ale też i dorosłych, którzy równie chętnie jeżdżą na rolkach. Plac do nauki jazdy będzie wspaniałym dopełnieniem istniejącej już przy Szkole bazy sportowej. Wykorzystany będzie także do rekreacyjnej, bezpiecznej nauki jazdy na rowerze, deskorolkach i hulajnogach.

Logo
TBO/21/2017
Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Łozińskiego

Utwardzenie drogi płytami betonowymi typu JOMB lub asfaltem oraz zbudowanie chodnika z kostki brukowej bądź płyty betonowej chodnikowej.

Logo
TBO/22/2017
Remont ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie odwodnienia, niwelety jezdni oraz określenia powierzchni chodników i miejsc postojowych do przebudowy. Zadanie również dotyczy remontu części nawierzchni drogowej w zakresie ulic Kombatantów i ks. Skorupki.

Logo
TBO/23/2017
Siłownia zewnętrzna 7-elementowa

Mieszkańcami osiedla są głównie osoby młode i aktywne zawodowo. Realizacja w/w projektu pozwoliłaby na aktywizację ruchową. Zdecydowanie poprawiłby relacje interpersonalne między lokatorami oraz pozytywny sposób spędzania czasu wolnego.

Logo
TBO/24/2017
Młodzież w działaniu - Niebrowski Skatepark

Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla młodzieży z całego miasta. Utworzony skatepark posiadać będzie najnowocześniejsze przeszkody (funboxy,grindboxy, bank rampy).

Logo
TBO/25/2017
Kącik edukacyjno-zabawowy przy ZSP nr 7 "Pod Chmurką"

Kącik edukacyjno-rozrywkowy „Pod chmurką” to inwestycja, która ma być zlokalizowana na dziedzińcu Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego nr 7 i przeznaczona zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Chcemy, aby kącik był wyposażony między innymi w ściankę wspinaczkową z drążkiem gimnastycznym, linarium, rower stacjonarny, czyli sprzęt usprawniający ruch kończyn oraz poprawiający wydolność krążeniowo-oddechową, co korzystnie wpłynie na zdrowie fizyczne i poprawi ogólną koordynację ruchową.

Logo
TBO/26/2017
Przez zabawę i ruch do wiedzy

Plac zabaw przy szkole przyczyni się niewątpliwie do podniesienia atrakcyjności nowo powstałej szkoły podstawowej i będzie miejscem kreatywnej i bezpiecznej zabawy pozwalającej na poprawę kondycji i wzrost aktywności fizycznej dzieci. Plac zabaw będzie wykonany z trwałych, atestowanych, bezpiecznych dla zdrowia i życia dzieci materiałów. Przestrzeń będzie ogrodzona i w pełni urządzona wraz z infrastrukturą pomocniczą: ławeczki, wieszaczki na ubrania, kosze na śmieci. Podłoże wyłożone będzie bezpieczną nawierzchnią amortyzującą upadki i zapobiegającą urazom.

Logo
TBO/27/2017
Miasteczko ruchu drogowego w Białobrzegach

Projekt miasteczka ruchu drogowego zakłada realizację ciągów komunikacyjnych ze znakami i sygnalizacją świetlną. Powstałe miasteczko stworzy miejsce do przyswojenia wiedzy i sprawdzenia umiejętności na kartę rowerową. Pomysł wynika z coraz bardziej popularnej i modnej potrzeby jazdy na rowerze, a przede wszystkim z potrzeby umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego. Należy pamiętać, że rowerzysta jest najmniej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego.

Logo
TBO/28/2017
Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5

Budowa nowego placu zabaw zapewni dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, promocję zdrowego stylu życia, atrakcyjny sposób spędzania czasu na powietrzu, szeroko pojętą integrację. Barwne, przyjazne w kształtach, trwałe - wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na warunki atmosferyczne, bezpieczne elementy placu zabaw stanowić będą wspaniałą atrakcję dla każdego małego odkrywcy.

Logo
TBO/29/2017
Budowa parkingu przy ul. Rolnej

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości życia zmotoryzowanych mieszkańców przyległych bloków mieszkalnych oraz wiernych z Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski ....

Logo
TBO/30/2017
Remont chodnika przy ul. Jałowcowej od ul. Pięknej do ul. Mazowieckiej

Stan techniczny chodnika jest katastrofalny - świadczą o tym nierówności, połamane płyty chodnikowe, ubytki). Osoby korzystające z tego chodnika bardzo często potykają się i przewracają. Użytkownicy chodnika przy ul. Jałowcowej to m.in. dzieci, młodzież oraz osoby starsze, które mają utrudniony dostęp do pobliskich szkół, przedszkoli i Kościoła.

Logo
TBO/31/2017
Plac zabaw i wybieg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Szkole Podstawowej nr 14

Przedmiotowy projekt dotyczy powstania placu zabaw i gier dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 14 jak również mieszkańców osiedla. Zaplanowano w nim elementy placu zabaw dla dzieci, stoliki z grami logicznymi oraz elementy siłowni zewnętrznej, adresowanej do rodziców towarzyszących dzieciom w czasie zabaw i gier.

Logo
TBO/32/2017
Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej miedzy ul. Piaskową i ul. Główną

Wspomnianą ścieżkę należy utwardzić częściowo kostką, a częściowo płytami typu Yomb. W ciągu ścieżki znajdują się schody wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów, a także mostek, który też trzeba odnowić remontując barierki ochronne. Wzdłuż przejścia na odcinku od ulicy Piaskowej do zejścia przy rzece Czarnej należy ustawić dużej mocy lampy solarne – 8 szt., cztery ławki i dwa kosze na śmieci.

Logo
TBO/33/2017
Kontener do celów mieszkalnych – Schronisko dla osób bezdomnych

Projekt powstał w odpowiedzi na narastający od wielu lat problem z brakiem miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w naszym mieście, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Powiększenie ośrodka o „Kontener do celów mieszkalnych” spowoduje utworzenie nowych miejsc i przyczyni się do zmniejszenia liczby osób bezdomnych pozostających bez schronienia gwarantującego ochronę zdrowia i życia, których sytuacja wskazuje na potrzebę zapewnienia pomocy w tym zakresie.

Logo
TBO/34/2017
Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole nr 17 dysponuje miejscem do stworzenia przestrzeni, która będzie sprzyjała prawidłowemu rozwojowi dzieci. Plac zabaw z odpowiednimi urządzeniami pozytywnie wpłynie na sprawność fizyczną, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Logo
TBO/35/2017
Park rozrywki i wypoczynku ZAWADZKA

Projekt polega na uporządkowaniu terenu przy pętli autobusowej przy ul. Zawadzkiej oraz wyposażeniu go w przyrządy do zabawy i rekreacji. Projekt będzie służył dzieciom, młodzieży i dorosłym do aktywnego, bezpłatnego spędzania wolnego czasu i integracji lokalnej społeczności.

Logo
TBO/36/2017
Upiększenie parku Michałówek i dostosowanie do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy

Projekt jest kontynuacją rewitalizacji Parku Michałówek rozpoczętej w ramach TBO 2017. Zakłada stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy dla dzieci, ale także atrakcyjnej przestrzeni na odpoczynek dla starszych mieszkańców osiedla.

Logo
TBO/37/2017
Ławeczki w naszym mieście - Przechodniu usiądź i odpocznij

Projekt zakłada zakup i montaż ławek w pobliżu pasów drogowych dla ciągów pieszych na terenie miasta. Pokonanie na pieszo w szczególności przez seniorów długich odcinków drogi bez odpoczynku jest trudne lub wręcz niemożliwe.

Logo
TBO/38/2017
Senior w formie-integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików

Celem wdrożenia projektu jest integracja środowiska szkolnego i senioralnego w osiedlu Ludwików. Działania ukierunkowane będą na uaktywnienie osób starszych, samotnych czy innych, nie mających pomysłu na spędzenie czasu po ustaniu aktywności zawodowej.

Logo
TBO/39/2017
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L. W. Maya 6/8

Nowy plac zabaw będzie służył przedszkolakom, dzieciom i rodzinom z okolicy. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i zabaw, promocji zdrowego stylu życia. Plac zabaw z odpowiednimi urządzeniami pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci, sprawność fizyczną, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Logo
TBO/40/2017
Poprawa jakości życia mieszkańców przez utwardzenie ulicy Torowej na Białobrzegach

Celem projektu jest kontynuowanie utwardzenia ulicy Torowej.

Logo
TBO/41/2017
Drążki i poręcze do ćwiczeń - Street Workout Park

Budowa drążków do ćwiczeń to odpowiedź na potrzeby młodzieży oraz osób wysportowanych. Lokalizacja zapewnia dostęp wielu mieszkańcom miasta. Siłownia byłaby ogólnodostępna przez cały dzień. W tym rejonie wiele osób marzy o miejscu do intensywnych siłowych ćwiczeń. Lokalizacja obok placu zabaw daje nadzieję, że młodsi zainteresują się sportem.

Logo
TBO/42/2017
Ratuj Życie, Poczuj Serca Bicie

"I nieść chętną pomoc bliźnim" – to słowa, jakie wypowiada każdy harcerz w momencie przyrzeczenia, te słowa idealnie wpisuję się w idee "Ratujemy i uczymy ratować" – doposażenie jednostki harcerskiego klubu ratowniczego "Cordies" z Hufca ZHP Tomaszów Mazowiecki w sprzęt ratowniczy oraz ustawienie Automatycznego Defibrylatora w centralnym punkcie miasta Tomaszowa Mazowieckiego płyta Placu Tadeusza Kościuszki. W ramach zadania nastąpi zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia oraz nauki pierwszej pomocy - Klub Ratowniczy „Cordies” to jednostka od wielu lat działająca przy Hufcu ZHP Tomaszów Mazowiecki, którą wielokrotnie możecie zobaczyć na różnorakich miejskich imprezach w osobie ratowników dbających o bezpieczeństwo.

Logo
TBO/43/2017
Budowa parkingu przy ul. Rolnej 1/3 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

Projekt polega na budowie ogólnodostępnego parkingu dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich potencjalnych użytkowników. Dzięki realizacji projektu polegającego na wybudowaniu miejsc parkingowych, obszar zyska właściwą funkcjonalność oraz estetykę.

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE