plik foto id: 1402000023

REJESTRACJA DO PORTALU

Załóż profil Wnioskodawcy podając odpowiednio imię i nazwisko, adres e-mail. Odbierz pocztę email w celu potwierdzenia poprawności założonego konta Wnioskodawcy (system automatycznie wygeneruje powiadomienie na wskazany podczas rejestracji adres email).

Rejestracja składa się z trzech etapów:

  1. Wypełnienie poniższego formularza.
  2. Odczytanie wiadomości e-mail (adres podany w formularzu) w którym znajduje się link aktywujący konto - gdzie Wnioskodawca ustanowi hasło do konta.
  3. Po dokonaniu aktywacji konta (kliknięcie w link) osoba rejestrująca konto będzie posiadała możliwość złożenia wniosku do urzędu.

Rejestracja będzie możliwa od dnia 2024-06-12 od godziny 00:00 do dnia 2024-07-12 do godziny 23:59