II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

III Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Co powinieneś wiedzieć o Tomaszowskim Budżecie Obywatelskim?
 • Co to jest budżet obywatelski?
  Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych polegających na umożliwieniu mieszkańcom bezpośredniego wpływu na decyzje o przeznaczeniu części środków publicznych na zgłoszone przez nich przedsięwzięcia.
 • Czego mogą dotyczyć projekty?
  Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Należy jednak sprawdzić czy teren, na którym mają być zlokalizowane zgłoszone propozycje, stanowi własność miasta, nieobciążoną na rzecz osób trzecich.
 • Kto i w jaki sposób może głosować?
  Głosować może każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, który ukończył 16 lat w momencie rozpoczęcia głosowania. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na projekt ogólnomiejski i projekt z rejonu zamieszkania. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej oraz papierowej w wyznaczonych punktach do głosowania, wskazanych co najmniej 10 dni wcześniej. Głos będzie uznany tylko wtedy, gdy zostanie złożony na odpowiednim druku (do pobrania na www.tomaszowskibo.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta).
Jakie są rodzaje projektów?
 • Projekty lokalne dotyczą potrzeb mieszkańców jednego z 4 rejonów zamieszkania a wartość takiego pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 tys. zł brutto. Minimalna grupa popierających projekt lokalny to 10 osób zamieszkujących w danym rejonie Miasta (w którym ma być realizowany projekt) którzy ukończyli co najmniej 16 lat.
 • Projekty ogólnomiejskie dotyczą zadania publicznego, obejmującego potrzeby mieszkańców więcej niż jednego rejonu zamieszkania lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu zamieszkania. Jego odbiorcami mogą być więc mieszkańcy całego miasta. Wartość takiego projektu może wynieść maksymalnie 500 tys. zł brutto. Minimalna grupa popierających projekt ogólnomiejski to 20 mieszkańców Miasta którzy ukończyli co najmniej 16 lat.

Podział miasta na rejony zamieszkania znajdziecie Państwo pod adresem internetowym:
http://tomaszowskibo.pl/budzet-mapa-google.html

Jakie są kryteria weryfikacji projektów?
 • projekty muszą być zgłoszone na odpowiednim formularzu dostępnym w wersji papierowej (FORMAT: PDF 306.35 [KB], FORMAT: DOC 52.00 [KB] ) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na stronie http://tomaszowskibo.pl/zglaszanie-zadan-do-budzetu.html do 9 czerwca 2017 r.
 • proponowane projekty muszą być zgodne z katalogiem zadań własnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • zgłoszone projekty nie mogą stanowić przeszkody w wykonaniu innych zadań realizowanych lub planowanych przez miasto Tomaszów Mazowiecki,
 • projekty mogą być realizowane wyłącznie z wykorzystaniem terenów, na których miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.
 • wartość zgłoszonych projektów nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dany rodzaj projektów,
 • projekt musi być poparty wymaganą liczbą mieszkańców miasta,
 • realizacja projektów powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.
Nie wiesz jak napisać wniosek lub chcesz sprawdzić jego poprawność?

W każdą środę w okresie składania wniosków osobiście lub telefonicznie możesz porozmawiać z ekspertami w danej dziedzinie pod nr telefonu 44 724 23 11:

Kontakty do osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji w ramach TBO 2018:

Infrastruktura miejska: Jolanta Wojtkiewicz wew. 444
Tereny zielone: Ewa Potępa tel. 798 781 544
Rewitalizacja miasta: Anna Przybyłkowicz wew. 257
Własność gruntów: Mariusz Rybiński wew. 246
Edukacja: Aleksandra Komar wew. 279
Polityka społeczna: Wanda Rybak wew. 274
Kultura, sport: Małgorzata Śmiechowicz wew. 255

złóż swój pomysł

500 tys. na projekty ogólnomiejskie

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE