II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Projekty dopuszczone do głosowania w edycji 2020

Poniżej znajduje się lista złożonych projektów zebrana w V Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lista jest aktualizowana.

Logo
TBO/2/2019
Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych

Głównym założeniem projektu jest zachęta mieszkańców do ruchu, aby rozwijać sprawność fizyczną poprzez jazdę na rowerze i piesze wędrówki. Celem projektu jest pokazanie mieszkańcom naszej urokliwej dzielnicy, jaką jest BORKOWIZNA, wywodząca się z pięknych siedlisk przyrodniczych i rozlewisk rzecznych, gdzie odbywają się niezwykłe ptasie spektakle.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/3/2019
Przez zabawę i ruch do wiedzy

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przyczyni się do podniesienia atrakcyjności nowo powstałej placówki i będzie miejscem kreatywnej i bezpiecznej zabawy, pozwalającej na poprawę kondycji i wzrost aktywności fizycznej dzieci.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/4/2019
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni

Projekt ma na celu poprawę istniejącej infrastruktury sportowej na terenie bocznego boiska Stadionu Miejskiego im. Braci Gadajów przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim. Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży uprawianiem sportu i trenowaniem najbardziej popularnej dyscypliny, jaką jest piłka nożna, zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/5/2019
Tomaszowski Fundusz Małych Grantów

Odbiorcami projektu będą grupy nieformalne składające się z mieszkańców miasta (w tym osoby pełnoletnie), które za pośrednictwem organizacji pozarządowych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć lokalnych. Celem niniejszego projektu jest stworzenie narzędzia finansowania niewielkich przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego, które w chwili obecnej nie mają przebicia w budżecie obywatelskim, a jednak są bardzo ważne dla mieszkańców.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/6/2019
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6 A

Przedszkole nr 20 położone jest na terenie dużego osiedla mieszkaniowego. Otoczone jest terenem zielonym, ocienionym drzewami, z miejscem na duży plac zabaw. Z uwagi na liczbę przedszkolaków i dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z grupy integracyjnej, obecne wyposażenie ogrodu jest niewystarczające.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/7/2019
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14A, Jerozolimska 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestycja polegać będzie na wymianie nawierzchni ciągu pieszego ze względu na zły stan techniczny, co utrudnia poruszanie się przede wszystkim osobom starszym.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/8/2019
Centrum sportowo-rekreacyjne AKTYWNA DWUNASTKA – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap

Szkoła Podstawowa nr 12 dysponuje kompleksem boisk ORLIK. Nie posiada zaplecza lekkoatletycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej i mieszkańców pobliskich osiedli, dysponując terenem do zagospodarowania o pow. 5350 m² wokół boisk ORLIK, przewiduje się wybudowanie okólnej bieżni o nawierzchni poliuretanowej, długości ok. 300 m z przedłużoną prostą 100 m, skocznią w dal i rzutnią.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/9/2019
Siłownia zewnętrzna i ścianki wspinaczkowe na Baśniowej

Projekt zakłada budowę czterech bulderingowych ścianek wspinaczkowych o zróżnicowanych wysokościach wynoszących od 1 do 3 m. Proponowane ścianki to wolnostojące bryły z przygotowanym bezpiecznym amortyzującym podłożem. W projekcie zaplanowano także montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów zabawowych dla najmłodszych (to zakres projektu TBO/21/2019). Takie zagospodarowanie terenu to alternatywa spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/11/2019
HAUpark - park zabaw z psami

HAUpark” to miejsce aktywnego wypoczynku ludzi i psów. To miejsce gdzie psy będą mogły swobodnie bawić się ze swoimi właścicielami i innymi psami. Będzie wyposażony w tor przeszkód dla psów (tuba, równoważnia, kładka, obręcz do przeskoków, słupki do slalomu, platforma,), toaletę dla psów (ok. 9 mkw. wysypanych piachem), torebki i kosz na psie odchody, źródło wody, ławki, altankę i tablicę z regulaminem.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/13/2019
ZIELONO MI! – wertykalne przystanki i ławki solarne jako element małej architektury w przestrzeni miejskiej

Z roku na rok coraz wyraźniej odczuwamy zmiany klimatu. Przestrzenie miejskie, mocno zabudowane, są na nieszczególnie wrażliwe. Wszyscy odczuwamy podwyższoną temperaturę w upalne letnie dni w centrum miasta. Zaproponowane rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw innowacyjnym rozwiązaniom ekologicznym, które będą łagodziły zbyt wysokie temperatury, ale poprawiały także jakość środowiska naturalnego.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/14/2019
SPORTOWO-REKREACYJNY ZAKĄTEK – plac zabaw dla małych i dużych

Sportowo-rekreacyjny zakątek stanie się alternatywą dla niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży, miejscem integracji społeczności lokalnej, a rodzicom umożliwi spędzanie czasu wraz ze swoimi dziećmi.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/15/2019
Przystosowanie parku Michałówek do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy „Michałówek”, zapewnienie miejsca rekreacji osobom pragnącym spędzać czas na świeżym powietrzu w otoczeniu piękna przyrody. Park „Michałówek” został zrewitalizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, jednakże zabrakło w nim miejsca dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/16/2019
MŁODZI RATOWNICY

Młodzi Ratownicy to program szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowany do ok. 5.000 uczniów szkół podstawowych. Program realizowany w atrakcyjnej, multimedialnej formule, prowadzony będzie na terenie szkół podlegających miastu Tomaszów Mazowiecki.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/17/2019
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. BGW 17/19, BGW 21/23 wraz z zagospodarowaniem terenu

Proponowana inwestycja będzie służyć mieszkańcom miasta. Jest to teren w centrum miasta często użytkowany przez mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu polegać będzie na wykonaniu powierzchni utwardzonych ze względu na zły stan techniczny. Ponadto pomiędzy blokami BGW 17/19 a BGW 21/23 planowane jest zagospodarowanie terenów zielonych poprzez elementy małej architektury oraz wykonanie stosownych nasadzeń.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/18/2019
Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 4,6,8, Akacjowej 4,7,8, oraz terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10

Inwestycja ma służyć mieszkańcom osiedla. Modernizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi ich przemieszczanie. Obecny stan chodników jest zły. Płyty chodnikowe są połamane i nierówne, stanowią zagrożenie szczególnie dla osób starszych i dzieci.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/19/2019
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Niskiej 33A, Niskiej 43 wraz z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia miejsc postojowych

Wymiana nawierzchni istniejących ze względu na zły stan techniczny oraz wykonanie utwardzeń miejsc nieutwardzonych celem uzyskania miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu ma służyć mieszkańców osiedla ze względu na ciasną infrastrukturę.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/20/2019
Tor rowerowy PUMPTRUCK

Głównym założeniem toru rowerowego typu PUMPTRACK jest doskonalenie techniki jazdy w terenie. Walory rozrywkowe i rozwojowe są drugoplanowe. Tor taki przeznaczony jest dla użytkowników rowerów, łyżworolek, hulajnóg czy deskorolek.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/22/2019
Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim

Celem projektu jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego czyli szkolnego i senioralnego. Na bazie poprzedniego projektu szacuje się udział w projekcie ok. 200 osób.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/23/2019
SZAFIROWY PARK

Chcemy ożywić ten najsmutniejszy park w mieście. Duża ilość drzew, to powód dla którego tylko wiosenne kwiaty mają szansę tam zakwitnąć. Później gęste korony drzew uniemożliwiają dotarcie odpowiedniej ilości światła słonecznego. Dlatego proponujemy zasadzić w parku wiosenne kwiaty – cebulice oraz wrzosy.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/24/2019
Budowa przystanku autobusowego św. Antoniego - Batalionów Chłopskich

Powstanie przystanku jest odzwierciedleniem wieloletnich starań mieszkańców osiedla u zbiegu ulic św. Antoniego i Mazowieckiej. Od lat funkcjonują oni wyłącznie z jednym przystankiem, z którego autobusy odjeżdżają w stronę centrum miasta. W drodze powrotnej pasażerowie muszą pokonywać nierzadko po kilkaset metrów.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/26/2019
SPRAWDZAMY, KTO NAS TRUJE. Badania 100 próbek popiołu z pieców

Jako świadomi obywatele Tomaszowa chcemy wspierać działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Tomaszów znajduje się na 1 miejscu w Polsce pod względem zachorowań na nowotwory, dlatego z całą mocą trzeba powiedzieć NIE trucicielom.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE