plik foto id: 1402000023
plik foto id: 1402000028

2024

Zdecyduj jak
wydać 1,5 miliona!

Szanowni Mieszkańcy!

Dziękujemy za udział w VI edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Zarówno liczne poparcie zgłoszonych pomysłów oraz późniejsze głosowanie, świadczą o Państwa zaangażowaniu w rozwój naszego miasta. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji wyłoniono do realizacji następujące projekty:

PROJEKTY SPOŁECZNE

(zostaną zrealizowane bez konieczności głosowania)

TBO/4/2023 - MÓJ BEZPIECZNY TOMASZÓW na kwotę 116.622,00 zł
TBO/9/2023 - WIELKI WIDZEW w Tomaszowie Mazowieckim na kwotę 100.000,00 zł

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

(wyłonione w drodze głosowania)

TBO/1/2023 - Z TROSKĄ O BEZDOMNE ZWIERZĘTA na kwotę 1.200.000,00 zł
TBO/6/2023 - BOISKO OGÓLNODOSTĘPNE "NIEBRÓW" na kwotę 200.000,00 zł

Na realizację projektu TBO/6/2023 została kwota 83 378,00 zł, ale wychodząc naprzeciw pomysłodawcom projektu, analizowana jest możliwość zwiększenia kwoty, tak aby został on zrealizowany w całości.

Tabela wyników głosowania na projekty TBO 2024

ILOŚĆ GŁOSÓW

Oznaczenie projektu

TYTUŁ PROJEKTU

1073

TBO/1/2023

Z TROSKĄ O BEZDOMNE ZWIERZĘTA

390

TBO/6/2023

BOISKO OGÓLNODOSTĘPNE "NIEBRÓW"

177

TBO/5/2023

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10,12,14,14A i Jerozolimskiej 11/15

118

TBO/7/2023

Budowa rowerowego i dla każdego placu zabaw typu "PUMTRUCK"

78

TBO/2/2023

KIESZONKOWY „PARK RÓŻANY”

Znamy projekty do głosowania w ramach TBO 2024

ZOBACZ ZESTAWIENIE

Dobra wiadomość dla pełnomocników projektów społecznych  

Do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 2 projekty społeczne na łączną kwotę 216 622 zł. Kwota ta nie wyczerpuje puli środków przeznaczonych na projekty społeczne, zatem będą zrealizowane w roku 2024 bez konieczności głosowania. Ponadto pozostała kwota 83 378 zł zasili budżet na projektu infrastrukturalne i tylko na te będzie można oddać głos.

Przypomnijmy zasady głosowania 

Głosować może każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego. Na głosowanie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę rodzice/opiekunowie prawni. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na projekt infrastrukturalny. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, który będzie dostępny na stronie www.tomaszowskibo.pl.

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

ZOBACZ ZESTAWIENIE