plik foto id: 1402000023
plik foto id: 1402000028

2024

Zdecyduj jak
wydać 1,5 miliona!

DO ZAKOŃCZENIA GŁOSOWANIA POZOSTAŁO:

Znamy projekty do głosowania w ramach TBO 2024

ZOBACZ ZESTAWIENIE

Dobra wiadomość dla pełnomocników projektów społecznych  

Do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 2 projekty społeczne na łączną kwotę 216 622 zł. Kwota ta nie wyczerpuje puli środków przeznaczonych na projekty społeczne, zatem będą zrealizowane w roku 2024 bez konieczności głosowania. Ponadto pozostała kwota 83 378 zł zasili budżet na projektu infrastrukturalne i tylko na te będzie można oddać głos.

Przypomnijmy zasady głosowania 

Głosować może każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego. Na głosowanie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę rodzice/opiekunowie prawni. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na projekt infrastrukturalny. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, który będzie dostępny na stronie www.tomaszowskibo.pl.

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

ZOBACZ ZESTAWIENIE