II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Zgłoszone projekty w edycji 2017

Poniżej znajduje się lista złożonych projektów zebrana w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Projekty publikowane są w terminie do 14 dni od dnia złożenia.

Logo
TBO/1/2016
Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 - PROJEKT ZWYCIĘSKI

II REJON - w ramach projektu aplikujemy do zrealizowania atrakcyjnego placu zabaw dostępnego dla wszystkich dzieci naszej dzielnicy w wieku od 6 do 12 lat. Głównymi beneficjentami projektu będą dzieci uczęszczające do grupy przedszkolnej i dzieci z klas I – III. Szkoła nie posiada boiska jak również żadnego miejsca na powietrzu, które by umożliwiało ćwiczenia i zabawy małym dzieciom. Większość urządzeń służących zabawie, które zostały opracowane według specjalistycznych norm i standardów, uwzględnia możliwości i potrzeby ruchowe dzieci ...

Logo
TBO/2/2016
Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Smugowa w Tomaszowie Maz.

Projekt dotyczy przebudowy fragmentu ulicy Smugowej na w/w numerach działek, a koncentruje się na wykonaniu odpowiedniego dojazdu do nieruchomości wielorodzinnej (ul. Smugowa 13-23A), usług (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”) oraz zabudowań jednorodzinnych. Przedmiotem przebudowy jest odcinek drogi o długość ok. 85 m - wjazd od ulicy Smugowej ...

Logo
TBO/3/2016
Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej 27A oraz modernizacja ulicy przed blokiem

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości życia zmotoryzowanych mieszkańców bloku, jak i ułatwienie funkcjonowania pieszych oraz służb miejskich. Niejednokrotnie źle zaparkowane pojazdy uniemożliwiają przejazd ...

Logo
TBO/4/2016
Naprawa (remont) kostką brukową nawierzchni 2 ulic na osiedlu "Piaskowa"

Utwardzenie ma dotyczyć dwóch ulic bocznych (między ul. Wysoką i Piaskową), które w koncepcji przy projektowaniu nie zostały uwzględnione do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną (ze względu na szerokość). Utwardzenie należy wykonać, kostką brukową z podłożem utwardzającym. Należy uwzględnić obrzeża lub profilowanie nawierzchni na brzegach poprzez sposób ułożenia kostki w celu odprowadzenia wody ul. Piaskowej. Odprowadzenie jest możliwe ze względu na profil terenu ...

Logo
TBO/5/2016
Kąpielisko "Bajorka-Kaczka" wraz z wyposażeniem przeznaczonym do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Tomaszowa

Miejsce to ma służyć mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego w celach rekreacyjnych na obrzeżach miasta, blisko lasu. W miejscu tym istnieje zbiornik wodny. teren działki nie jest terenem zalewowym. obiekty proponowane do ustawienia na tej działce mieszczą się w ramach określenia - elementy małej architektury...

Logo
TBO/6/2016
Budowa 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej 25A

Projekt powstał w odpowiedzi na pojawiający się od wielu lat problem z miejscami parkingowymi przy ul. Polnej. Osiedle powstało w latach 50-tych, kiedy to liczba samochodów była bardzo mała. Dziś samochody zaparkowane na terenach pasa zieleni....

Logo
TBO/7/2016
Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Maz. - PROJEKT ZWYCIĘSKI

IV REJON - projekt obejmuje stworzenie siłowni zewnętrznej, w skład której wejdą urządzenia dwustanowiskowe do ćwiczeń na powietrzu na terenie zielonym przy boisku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Teren jest ogrodzony, wyrównany, obsiany trawą. Dodatkowo na terenie siłowni zostaną zamontowane: betonowy stolik rekreacyjny do gry w szachy i chińczyka, betonowy stół do gry w ping-ponga, ławki stojaki na rowery i kosze na śmieci ...

Logo
TBO/8/2016
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przy ulicy Torowej

Projekt niniejszy obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Torowej między posesjami 74, 73/77, 56a, 54a, 53, 48, 50a, 50b, 50c, 50e, 50f w Tomaszów Mazowieckim, tj około 600m czyli około 20 lamp (zasilanie z najbliższego transformatora przy ulicy Podoba 7) ...

Logo
TBO/9/2016
Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49 - PROJEKT ZWYCIĘSKI

III REJON - odpowiadając na sugestie i oczekiwania mieszkańców wnioskujemy o ujęcie w budżecie obywatelskim na rok 2017 budowę parkingu. Celowość podjęcia tej inwestycji wyrażali mieszkańcy. Brak miejsc parkingowych powoduje, że mieszkańcy jak i osoby przyjezdne parkują wzdłuż bloku mieszkalnego, uniemożliwiając tym samym dojazd służb ratowniczych ...

Logo
TBO/10/2016
Utwardzenie płytami typu jomb odcinka ulicy Torowej w Tomaszowie

Założeniem projektu jest kontynuowanie utwardzenia ulicy Torowej płytami betonowymi, mając na uwadze rozwój tej części Tomaszowa, polepszenie bezpieczeństwa i warunków bytowych osób mieszkających przy ul. Torowej ...

Logo
TBO/11/2016
Plac zabaw z elementami małej architektury

Plac zabaw z elementami małej architektury – zielona enklawa. Nieciekawy teren naszej dzielnicy pragniemy zmienić w miejsce odpowiadające potrzebom mieszkańców i przekształcić je w miejsce odpoczynku dorosłych i plac zabaw dla dzieci, wkomponowane w zwartą zabudowę domków jednorodzinnych. Zainstalowane przyrządy placu zabaw a także elementy małej architektury, zapewnią wypoczynek, rekreacje oraz sprawią wiele radości lokalnej społeczności ...

Logo
TBO/12/2016
Przebudowa drogi ul. Torowej w Tomaszowie Maz.

Przebudowa drogi będzie służyć mieszkańcom dzielnicy oraz przejeżdżającym użytkownikom drogi z innych dzielnic do Spały oraz innych miejscowości. Będzie to kontynuacja budowy już rozpoczętej drogi ...

Logo
TBO/13/2016
„Maluszkowo” - Plac Zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Plac zabaw z elementami małej architektury „Maluszkowo” – niezagospodarowany teren przy budynku Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, pragniemy zmienić we wspaniały plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat, czyli teren wspólnych ćwiczeń i gier dzieci i ich rodziców ...

Logo
TBO/14/2016
Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 8

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw o trzy elementy (przeplotnia, huśtawka, sklepik z tablicą) oraz budowę minisiłowni (,Motyl', Narciarz, Wyciskanie leżąc). Plac zabaw i minisiłownia zewnętrzna zlokalizowane przy Zespole Szkół nr 8 będą służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom okolicy.

Logo
TBO/15/2016
Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Przedszkole nr 8 nie posiada placu zabaw. Urządzenia, z których korzystały do tej pory dzieci musiały zostać zlikwidowane – nie spełniały norm bezpieczeństwa. Budowa nowego placu zabaw zapewni dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju ...

Logo
TBO/16/2016
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Bema

BARDZO ZALEŻY NAM MIESZKAŃCOM ULIC: BEMA, PRZEMYSŁOWEJ, DYWANOWEJ, FABRYCZNEJ, HALLERA I WSZYSTKICH W OKOLICY, ABY POWSTAŁ W NASZYM POBLIŻU PLAC ZABAW PRZYJAZNY DZIECIOM

Logo
TBO/17/2016
Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej - PROJEKT ZWYCIĘSKI

IV REJON - projekt dotyczy powstania placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat z elementami siłowni zewnętrznej dla rodziców towarzyszących dzieciom w czasie zabaw. które przebywają w przedszkolu, jak również są uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej nr 14 ...

Logo
TBO/18/2016
Kanalizacja deszczowa dla ulicy Wilczej

Wnosimy o wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Wilczej. Jest to najważniejsza i najpilniejsza potrzeba w dzielnicy Białobrzegi. Na ulicy Wilczej znajduje się ośrodek zdrowia. Zbierająca się po każdym deszczu woda uniemożliwia chorym dojście do przychodni, dojście do szkoły, sklepu, przedszkola ...

Logo
TBO/19/2016
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul Farbiarska 51/57

Przedszkole nr 11 mieści się w dużym, funkcjonalnym budynku, który jest po generalnym remoncie i posiada piękne, duże sale dla dzieci oraz nowoczesne wyposażenie, dostosowane do potrzeb przebywających w nim wychowanków. Do tego, aby spełniało ono w większym jeszcze stopniu swoje zadania, brakuje placu zabaw z prawdziwego zdarzenia ...

Logo
TBO/20/2016
Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 19

Przedszkole nr 19 nie posiada placu zabaw. Posiada teren zielony na ten cel o pow. 180 m2. Projekt ma służyć dzieciom do aktywnego spędzania czasu podczas pobytu w przedszkolu. Wszystkie elementy powinny być atestowane, dostosowane do wieku przedszkolnego. Wykonane z metalu, kolorowe będą atrakcją dla dzieci ...

Logo
TBO/21/2016
Kompleksowa koncepcja ścieżek rowerowych dla Tomaszowa Mazowieckiego

Projekt poprawi bezpieczeństwo rowerzystów z Osiedla Obrońców Tomaszowa z 1939 roku i innych osiedli w kierunku Spały oraz Grot Nagórzyckich.

Logo
TBO/22/2016
Budowa parkingu przy ulicach Boh.14-tej Brygady i Armii Krajowej

Parking powstałby między ulicami Mościckiego, Boh.14-brygady i Armii Krajowej. Planowanych jest 12 miejsc parkingowych w zatoczce wzdłuż ulicy Boh.14-tej Brygady - wymiary 30 m x 5 m i 28 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, na znajdującym się obok trawniku - wymiary 40 m x 5 m i 35 m x 5 m ...

Logo
TBO/23/2016
Pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na setną rocznicę odzyskania Niepodległości

Projekt ma przedstawiać wizerunek marszałka Piłsudskiego. Pomnik ma być usytuowany przy Urzędzie Miasta i ma stanowić nieodzowny element miasta ...

Logo
TBO/24/2016
Tor rowerowy pumptruck BAŚNIOWA - rozbudowa tomaszowskiego parku sportowo - rekreacyjnego

Projekt zakłada budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack idealnego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów ...

Logo
TBO/25/2016
Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna - PROJEKT ZWYCIĘSKI

II REJON - teren z urządzeniami do rekreacji przeznaczony dla szerokiej liczby odbiorców: od małego do starszego, a także dla wyczynowego uprawiania sportu. Na osiedlu byłoby to jedyne miejsce sportowo-rekreacyjne ...

Logo
TBO/26/2016
Rewitalizacja Parku "MICHAŁÓWEK" - PROJEKT ZWYCIĘSKI

I REJON - ideą projektu jest odnowienie zaniedbanego, nieużytkowanego terenu miejskiego i stworzenie w nim bezpiecznego miejsca relaksu dla mieszkańców i użytkowników dzielnicy Michałówek.

Logo
TBO/27/2016
Piaszczysta wyspa w Parku Niebrowskim

Plaża miejska, miejsce wypoczynku i spotkań, z boiskiem do siatkówki plażowej. Projekt przewiduje realizację kolejnego etapu zagospodarowania Parku Niebrowskiego, jako miejsca wypoczynku czynnego i biernego. Przestrzeń plażowa może jednocześnie spełniać rolę naturalnego placu zabaw. Wielofunkcyjna altana może służyć piknikom, schronieniu w czasie upału i opadów, a także uzupełniać funkcję planowanych tarasów ...

Logo
TBO/28/2016
Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim

Udzielenie pomocy schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kępa 3 w Tomaszowie Mazowieckim: wyposażenie gabinetu weterynaryjnego w lodówkę do przechowywania medykamentów, autoklaw, sterylizator, stoły zabiegowe, analizator biochemiczny wraz z osprzętowaniem, zakup elektronicznych identyfikatorów do znakowania zwierząt i czytników służących do ich odczytywania, zakup kojców dla zwierząt, bud, koszy dla kotów, klatek, transporterów dla zwierząt, wyposażenie schroniska w niezbędne akcesoria t.j. chwytaki, nosze, parnik węglowy, zamrażarki na żywność dla zwierząt, zagospodarowanie wolnej przestrzeni w schronisku i przeznaczenie jej na wybieg dla psów oraz miejsca bytowania zwierząt ...

Logo
TBO/29/2016
Budowa stacji do Street Workout na osiedlu Niebrów

Celem projektu jest budowa stacji do street workoutu, na której będzie można ćwiczyć różnego rodzaju podciąganie na drążku, dipy na poręczach i na drążku, ćwiczenia statyczne oraz dynamiczne.

Logo
TBO/30/2016
Park rozrywki i wypoczynku Zawadzka

Zawadzka to bardzo ruchliwa ulica z bardzo wąskimi chodnikami (na wielu odcinkach pozbawiona w ogólne chodników), zabudowana domami po obydwu stronach jezdni. Dzieci i młodzież mają do zabawy i wypoczynku tylko własne podwórka, co ogranicza im kontakt z rówieśnikami. Stworzenie takiego parku z pewnością wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność oraz integracje młodzieży i dorosłych ...

Logo
TBO/31/2016
Tomaszowska wypożyczalnia rowerów miejskich

Projekt zakłada budowę sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów na terenie Tomaszowa mazowieckiego. Sieci rowerów miejskich nie tylko zmniejszają ilość samochodów na drogach ale również wpływają pozytywnie na ekologię, stan zdrowia mieszkańców ...

Logo
TBO/32/2016
Ośrodek dla osób bezdomnych

Projekt powstał w odpowiedzi na narastający od wielu lat problem z brakiem miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w naszym mieście, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Brak większej ilości miejsc w obecnym ośrodku generuje widoczną liczbę osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej.

Logo
TBO/33/2016
Budowa kompleksu basenowego na terenie ORDN - PROJEKT ZWYCIĘSKI

Projekt dotyczy wybudowania nowego odkrytego basenu dla dzieci w ramach kompleksowego zagospodarowania działki nr 866 w obr.24. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjno - rekreacyjnych z elementami rozrywki dla podopiecznych ORDN oraz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, szczególnie najmłodszych dzieci. Realizacja projektu byłaby uzupełnieniem obecnej oferty ośrodka tj. posiadanego od 1995 roku basenu rehabilitacyjnego, który ma szerokie zastosowanie w fizjoterapii jako czynnik wspomagający proces usprawniania, a dodatkowo cieszącego się ogromnym zainteresowaniem w okresie letnim ze strony mieszkańców miasta ...

Logo
TBO/34/2016
Niebrowska strefa rekreacyjno-integracyjna

Projekt "Niebrowska strefa rekreacyjno-integracyjna" zakłada zagospodarowanie wolnej przestrzeni osiedla, celem stworzenia infrastruktury przeznaczonej do rekreacyjnego uprawiania sportu, rozrywki oraz miejsca towarzyskich spotkań, wzorowanego na modelu skandynawskim ...

Logo
TBO/35/2016
Dokumentacja projektowo-techniczna (pełna) w celu przystosowania budynku głównego Urzędu Miasta i budynków towarzyszących dla potrzeb osób niepełnopsrawnych

Celem projektu jest przygotowanie pełnego projektu wraz z pełną dokumentacją i koncepcją techniczną. Projekt obejmuje wykonanie odpowiednich podjazdów, usunięcie wskazanych w koncepcji przeszkód jak i wykonanie windy (np. zewnętrznej) w budynku głównym lub ewentualnie w budynkach towarzyszących ...

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE