II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2020

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w V Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/5/2019 - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów

Opis projektu:

Odbiorcami projektu będą grupy nieformalne składające się z mieszkańców miasta (w tym osoby pełnoletnie), które za pośrednictwem organizacji pozarządowych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć lokalnych. Celem niniejszego projektu jest stworzenie narzędzia finansowania niewielkich przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego, które w chwili obecnej nie mają przebicia w budżecie obywatelskim, a jednak są bardzo ważne dla mieszkańców.

Fundusz grantów dla grup nieformalnych wynosić będzie do 26.000,00 zł. Procedura zgłaszania i wyboru inicjatyw będzie miała charakter otwartego konkursu do wyczerpania środków, z zastrzeżeniem, że rozliczenie środków powinno nastąpić do końca danego roku kalendarzowego. Fundusz Małych Grantów może zostać zlecony operatorowi, tj. organizacji pozarządowej stanowiącej podmiot do obsługi całego procesu udzielania wsparcia w ww. formie. Pomocniczą rolę w całym przedsięwzięciu może pełnić Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która będzie miała prawo przedstawić rekomendacje i opinie operatorowi, co do wyboru projektów do realizacji. Fundusz mikrograntów działać będzie w oparciu o regulamin.

Rodzaj projektu:

społeczny

Zasięg projektu:

MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

Szacunkowe koszty projektu:

100000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)
26000.00 zł (brutto - wartość po weryfikacji)

Status projektu:

Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE