II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2020

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w V Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/17/2019 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. BGW 17/19, BGW 21/23 wraz z zagospodarowaniem terenu

Opis projektu:

Proponowana inwestycja będzie służyć mieszkańcom miasta. Jest to teren w centrum miasta często użytkowany przez mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu polegać będzie na wykonaniu powierzchni utwardzonych ze względu na zły stan techniczny. Ponadto pomiędzy blokami BGW 17/19 a BGW 21/23 planowane jest zagospodarowanie terenów zielonych poprzez elementy małej architektury oraz wykonanie stosownych nasadzeń.

Rodzaj projektu:

infrastrukturalny

Zasięg projektu:

Dz. nr 12 - 304/12

Szacunkowe koszty projektu:

350000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)
480000.00 zł (brutto - wartość po weryfikacji)

Status projektu:

Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE