II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2019

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w IV Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/20/2018 - Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ulic Adama Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej

Opis projektu (skrót):

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni ulic Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej płytami YOMB oraz budowę studni chłonnych na ich obszarze.

Opis projektu:

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni ulic Adama Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej płytami YOMB oraz budowę studni chłonnych na ich obszarze. Projekt jest dedykowany mieszkańcom posesji zlokalizowanych przy powyższych ulicach, jak również innym mieszkańcom, korzystającym z tych dróg gruntowych. Pod wpływem czynników atmosferycznych stan nawierzchni rażąco utrudnia funkcjonowanie osób zamieszkałych w tej części miasta. Nie jest to liczna społeczność, z uwagi na dominującą zabudowę jednorodzinną, niemniej wszystkim powinno zależeć na poprawie jakości infrastruktury drogowej w miejscach, gdzie znajduje się ona w najgorszej kondycji. Niniejszy projekt zakłada realne i szybkie rozwiązanie problemu tego osiedla. Niemniej jednak jego ideą jest również rozwijanie postaw obywatelskich i poczucia wspólnoty mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego poprzez próbę zaangażowania w problem wąskiej liczebnie grupy mieszkańców, niezbyt uczęszczanego osiedla, innych tomaszowian.

Rodzaj projektu:

infrastrukturalny

Zasięg projektu:

Ulice: Adama Mickiewicza, Jagiellońska, Piastowska i Gdyńska

Szacunkowe koszty projektu:

1200000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)
1200000.00 zł (brutto - wartość po weryfikacji)

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE