II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2019

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w IV Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/17/2018 - Aktywny senior, mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego - 2019, integracja środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym

Opis projektu (skrót):

Głównym założeniem projektu jest integracja środowisk: szkolnego i senioralnego, promowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni twórczej.

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest integracja środowisk: szkolnego i senioralnego, promowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni twórczej. Planowane działania mają na celu uaktywnienie osób starszych, samotnych, poprzez udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych (zajęcia korekcyjne, spacery, basen, tańce narodowe), artystycznych (bibularstwo, wycinanki, deccoupage, papieroplastyka), kulinarnych i wyjazdach kulturalno - turystycznych (2 lub 3 wycieczki do teatru, 2 wyjazdy turystyczne). Współpraca ze szkołą zakłada korzystanie z hali sportowej - 2 godziny w tygodniu, sali lekcyjnej - 1 raz w tygodniu, zakupienie sprzętu sportowego dla uczniów, gier brukowych zewnętrznych oraz współudziale w organizowaniu Dnia Dziecka i Senioriady. Czas realizacji zadania: luty - listopad

Rodzaj projektu:

społeczny

Zasięg projektu:

Osiedle Ludwików, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Ludwikowska 113/115

Szacunkowe koszty projektu:

100000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)
100000.00 zł (brutto - wartość po weryfikacji)

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE