II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2018

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w III Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/32/2017 - Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej miedzy ul. Piaskową i ul. Główną

Opis projektu:

Wspomnianą ścieżkę należy utwardzić częściowo kostką, a częściowo płytami typu Youmb. W ciągu ścieżki znajdują się schody wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów, a także mostek, który też trzeba odnowić remontując barierki ochronne. Wzdłuż przejścia na odcinku od ulicy Piaskowej do zejścia przy rzece Czarnej należy ustawić dużej mocy lampy solarne – 8 szt., cztery ławki i dwa kosze na śmieci. Z przejścia tego korzystają nie tylko mieszkańcy okolicy, w której się ono znajduje, ale także mieszkańcy wybierający się na spacer, czy wycieczkę rowerową do Spały i Inowłodza oraz pracownicy zmierzający do pracy w okolicznych firmach. Dlatego jest to projekt ważny nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla mieszkańców z różnych części Tomaszowa.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

Ścieżka znajduje się pomiędzy ulicą Główną i Piaskową

Szacunkowe koszty projektu:

343000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Teren przebiega przez mostek na rzece Czarnej i pod wiaduktem kolejowym

Opis lokalizacji:

Teren przebiega przez mostek na rzece Czarnej i pod wiaduktem kolejowym

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Nieruchomość stanowiąca lokalizację projektu jest w większości w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. Do chwili obecnej, pomimo starań, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie uzyskała zgody na dokonanie nakładów na przedmiotowym terenie. Ponadto tereny wyznaczone do realizacji projektu znajdują się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, co wymaga uzyskania zgody dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie prac budowlanych.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE