II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2018

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w III Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/17/2017 - Mobilne laboratorium w walce o czysty Tomaszów

Opis projektu:

Projekt pomoże zadbać o czystość środowiska, w którym żyjemy. Poprawi bezpieczeństwo w naszym mieście w zakresie ochrony organizmów żywych przed zanieczyszczeniami. Mobilne laboratorium to POJAZD- wyposażony w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli skutecznie odnaleźć trucicieli. Pojazd przystosowany będzie do pracy na zróżnicowanym terenie i wyposażony w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

Mobilne laboratorium będzie przemieszczało się po terenie całego miasta.

Szacunkowe koszty projektu:

500000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Teren całego miasta

Opis lokalizacji:

Teren całego miasta

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem merytorycznym. Zgodnie z informacją Ministra Środowiska skierowaną do Marszałka Województwa Łódzkiego i przekazaną w dalszej kolejności do gmin woj. łódzkiego, w tym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, dane na temat jakości powietrza na terenie całej Polski dostarcza Państwowy Monitoring Środowiska poprzez sieć stacji pomiarowych (automatycznych i manualnych). W ramach tego systemu funkcjonuje 300 stacji pomiarowych, który ulega systematycznemu rozwojowi. W chwili obecnej rozpoczął się kolejny projekt zakupu sprzętu do pomiaru jakości powietrza, również mobilnych stacji monitoringu dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Pozwoli to wojewódzkim inspektoratom na objęcie okresowymi pomiarami wybranych miast, które takiego systemu nie posiadają.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE