II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2018

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w III Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/27/2017 - Miasteczko ruchu drogowego w Białobrzegach

Opis projektu:

Projekt miasteczka ruchu drogowego zakłada realizację inwestycji na placu o wym. ok. 30 m x 30 m. Projekt ciągów komunikacyjnych będzie tak wykonany, by maksymalnie wykorzystać dostępny teren i zminimalizować ewentualne nakłady. Nieunikniona będzie budowa ścieżek dostosowanych do wymogów ruchu rowerowego (około 18 m). Powstanie miasteczka ruchu drogowego wynika z coraz bardziej popularnej i modnej potrzeby jazdy na rowerze, a przede wszystkim z potrzeby umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego. Należy pamiętać, że rowerzysta jest najmniej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dzieci i młodzież z Białobrzegów i okolicznych dzielnic mają utrudniony dostęp do centrum miasta. Rower to nie tylko ekologiczny środek lokomocji, ale także świetny sposób na spędzenie wolnego czasu i aktywność fizyczną. Lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie w Zespole Szkół nr 8 w Białobrzegach co roku organizowany jest Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Miasteczko ruchu drogowego daje duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Jest to pole doświadczalne, gdzie namacalnie można poznać znaki, sygnalizację świetlną i ich funkcję w ruchu drogowym. Powstałe miasteczko stworzy miejsce do przyswojenia wiedzy i sprawdzenia umiejętności na kartę rowerową. Pod opieką nauczyciela mogłyby się tu odbywać praktyczne lekcje wychowania komunikacyjnego oraz realizacja zagadnień bezpieczeństwa z planu wychowawczego szkoły.

Rodzaj projektu:

lokalny

Dokładny adres:

ul. Hubala 1 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Szacunkowe koszty projektu:

250000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Teren stanowiący własność miasta położony na skrzyżowaniu ulic Gminnej i Hubala (z wyłączeniem trzymetrowego pasa, który stanowi dojazd do prywatnej posesji).

Opis lokalizacji:

Teren stanowiący własność miasta położony na skrzyżowaniu ulic Gminnej i Hubala (z wyłączeniem trzymetrowego pasa, który stanowi dojazd do prywatnej posesji).

Rejon zamieszkania:

Rejon 2

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Projekt negatywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Zgodnie z uzyskaną informacją, działka nr ewid. 257 w obrębie 17 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.) i znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: - 1.03.MN – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą, gospodarczo-garażową i garażową; przeznaczenie dopuszczalne – usługi podstawowe wbudowane w budynek mieszkalny; - 0.08.KDD i 0.09.KDD tereny komunikacji – droga (ulica) publiczna klasy dojazdowej. W związku z tym, iż miasteczko ruchu drogowego stanowi obiekt o funkcji usługowej, lokalizacja takiego obiektu na przedmiotowej działce jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE