II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2018

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w III Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/33/2017 - Kontener do celów mieszkalnych – Schronisko dla osób bezdomnych

Opis projektu:

Projekt powstał w odpowiedzi na narastający od wielu lat problem z brakiem miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w naszym mieście, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Brak większej ilości miejsc w obecnym ośrodku generuje widoczną liczbę osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Powiększenie ośrodka o „Kontener do celów mieszkalnych” spowoduje utworzenie nowych miejsc i przyczyni się do zmniejszenia liczby osób bezdomnych pozostających bez schronienia gwarantującego ochronę zdrowia i życia, których sytuacja wskazuje na potrzebę zapewnienia pomocy w tym zakresie. Zakup „Kontenera do celów mieszkalnych” zwiększy liczbę miejsc i zapewni stworzenie odrębnej sali dla kobiet i zapewnienie im pomocy. Ośrodek nastawiony będzie na udzielenie wsparcia duchowego, udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej; udzielanie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.); wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenie działalności leczniczej; występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należytych im praw; organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i kondycję zdrowotną; pomoc w integracji zawodowej i społecznej; prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej; przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, prowadzenie terapii uzależnień; prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych i opuszczającym te zakłady (pomoc postpenitencjarna); promowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia; komunikację społeczną oraz edukację w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

ul. Luboszewska 71 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Szacunkowe koszty projektu:

257000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Miejsce lokalizacji projektu znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Luboszewskiej i Piaskowej, przy obecnie istniejącym schronisku dla bezdomnych mężczyzn.

Opis lokalizacji:

Miejsce lokalizacji projektu znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Luboszewskiej i Piaskowej, przy obecnie istniejącym schronisku dla bezdomnych mężczyzn.

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Projekt odrzucony pod względem merytorycznym. Zadanie obejmuje zwiększenie liczby miejsc noclegowych dla osób bezdomnych (zarówno kobiet jak i mężczyzn) poprzez zakup kontenera do celów mieszkalnych. Takie rozwiązanie nie jest możliwe. Za wskazaną kwotę można przygotować zestaw 3-kontenerowy do zamieszkania tylko przez jedynie 6 kobiet (należy uwzględnić co najmniej oddzielne sanitariaty).

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE