II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/31/2016 - Tomaszowska wypożyczalnia rowerów miejskich

Opis projektu:

Projekt zakłada budowę sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów na terenie Tomaszowa mazowieckiego. Sieci rowerów miejskich nie tylko zmniejszają ilość samochodów na drogach ale również wpływają pozytywnie na ekologię, stan zdrowia mieszkańców. Projekt początkowo zakłada budowę 10 punktów wypożyczalni, w każdym punkcie zamontowanych będzie ok. 15 rowerów. W kolejnych latach będzie możliwość rozbudowania sieci o kolejne punkty wypożyczalni. Na rynku istnieje kilka firm zajmujących się całym systemem wypożyczalni rowerów (od budowy stacji, dostarczania rowerów, licencji komputerowej, uruchamiania centrum kontaktu, portali internetowego itp.). Druga możliwość zakłada budowę całej sieci przez Władze Miasta, a cały dochód z wypożyczalni przeznaczony byłby na obsługę stacji rowerowych oraz systemu. należy podkreślić, że rowery miejskie są idealnym miejscem na reklamę, a zyski z umieszczonych na rowerach reklam zasilałyby budżet miasta. Rowery miejskie będą promować miasto, służyć mieszkańcom ale również turystom odwiedzającym Tomaszów Maz., Spałę, Zalew Sulejowski, Niebieskie Źródła. Brakujące środki na budowę wypożyczalni rowerów miejskich proponuję sfinansować ze środków Unii Europejskiej. Przykładem miast, które mogą pochwalić się już wypożyczalnią rowerów miejskich są m.in. takie miasta jak Grodzisk Maz. Świdlik, Słupsk, Elbląg, Toruń, Opole. Rower miejski stanowi uzupełnienie komunikacji miejskiej oraz promuje zdrowy tryb życia. Łączny koszt projektu to 1.200.000 zł w tym 400.000 zł ze środków budżetu obywatelskiego, pozostała kwota ze środków Unii Europejskiej.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

Tereny miejskie Tomaszowa Mazowieckiego

Szacunkowe koszty projektu:

400000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Lokalizacje stacji w Tomaszowie Mazowieckim: pl. Kościuszki, os. Niebrów, os. Zapiecek, os. Zielona, Przystań, os. Baśniowa, początek ścieżki rowerowej do Grot i Groty Nagórzyckie, stadion Lechii, ul. Oskara Lange

Opis lokalizacji:

Lokalizacje stacji w Tomaszowie Mazowieckim: pl. Kościuszki, os. Niebrów, os. Zapiecek, os. Zielona, Przystań, os. Baśniowa, początek ścieżki rowerowej do Grot i Groty Nagórzyckie, stadion Lechii, ul. Oskara Lange

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Projekt nr TBO/31/2016 uzyskuje negatywną ocenę formalną ze względu na niespełnienie warunku „Łączny szacunkowy koszt projektu nie przekracza kwoty wyznaczonej dla poszczególnych rodzajów projektów” Projekt „roweru miejskiego” był rozważany do realizacji w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na przełomie kwietnia/maja 2016 roku. Przeprowadzone analizy wykazały, że koszt wytworzenia infrastruktury na potrzeby projektu wynosi ok. 1,8 mln zł, roczny koszt utrzymania to ok. 120 tys. zł, a szacowane przychody z opłat i wynajmu powierzchni reklamowej to ok. 50 tys. zł. Koszt realizacji projektu jest więc wyższy niż wskazany przez Wnioskodawców. Ponadto projekt generuje koszty, których nie da się pokryć szacowanych przychodów. Wnioskodawca proponuje aby różnicę pomiędzy wkładem ze środków z budżetu obywatelskiego, a całkowitym kosztem projektu pokryć ze środków Unii Europejskiej. Harmonogram konkursów na kolejny rok (w tym przypadku 2017) podawany jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającego. Na chwilę obecną nie ma informacji o planowanych konkursach, które w ramach kwalifikowalności kosztów dopuszczały by finansowanie wypożyczalni rowerów miejskich. Niemniej projekt jest wartościowy i możliwość jego realizacji ze wsparciem z budżetu środków Unii Europejskiej będzie monitorowana.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE