II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/2/2016 - Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Smugowa w Tomaszowie Maz.

Opis projektu:

Projekt dotyczy przebudowy fragmentu ulicy Smugowej na w/w numerach działek, a koncentruje się na wykonaniu odpowiedniego dojazdu do nieruchomości wielorodzinnej (ul. Smugowa 13-23A), usług (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”) oraz zabudowań jednorodzinnych. Przedmiotem przebudowy jest odcinek drogi o długość ok. 85 m - wjazd od ulicy Smugowej (część asfaltowa), Planowanej szerokości drogi ok 4,5 mb, w tym nawierzchnia z płyt wielootworowych typu Yomb - 3,0 mb z przeznaczeniem na ruch drogowy oraz nawierzchnia z kostki brukowej - 1,5 mb z przeznaczeniem na ruch pieszy i także drogowy. Projekt będzie wymagał zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Planowana droga ma przede wszystkim poprawić warunki bezpieczeństwa mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smugowej 13-23A, interesantów prowadzonych usług oraz właścicieli pozostałych nieruchomości. Jest to jedyna droga dojazdowa do w/w nieruchomości, a także jedyna droga nieutwardzona w obrębie całego osiedla. Droga w okresie jesienno-zimowym nie nadaje się do normalnego użytkowania związanego z jej przeznaczeniem (błoto, koleiny, wyboje itp.). Obecny stan wskazanego odcinka drogi stwarza realne niebezpieczeństwo dla jego użytkowników: kierujących pojazdami oraz dla rowerzystów i pieszych. Liczne uszkodzenia powierzchni drogi mogą powodować uszkodzenia pojazdów, a taki stan rzeczy może być przyczyną do ubiegania się użytkowników drogi o odszkodowanie za te uszkodzenia. Z kolei w okresie letnim w okresach suchych droga stwarza kolejny problem tj. znaczne zapylenie okolicy i dyskomfort użytkowania drogi wraz realnymi kosztami mieszkańców poniesionymi w związku z koniecznością cyklicznego odnawianie zabrudzonych elewacji budynków oraz częstym myciem okien. Wykonanie tego projektu podniesie estetykę miasta w tej części dzielnicy oraz zapewni bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców i kierowców użytkujących drogę. Dotychczasowe doraźne próby wyrównanie i utwardzenie drogi tłuczniem ze środków budżetowych miasta nie przynoszą zamierzonych efektów, były one bardzo krótkotrwałe. W trosce o trwałą poprawę warunków użytkowania mieszkańcom nieruchomości przy ul. Smugowej 13-23A, użytkownikom pozostałych nieruchomościach przyległych do wskazanej drogi oraz służbom miejskim niniejszy wniosek jest bezdyskusyjnie zasadny.

Rodzaj projektu:

lokalny

Dokładny adres:

ul. Smugowa 13-23A

Szacunkowe koszty projektu:

45558 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Działka nr 499/2, nr 505/3 obręb 24

Opis lokalizacji:

Działka nr 499/2, nr 505/3 obręb 24

Rejon zamieszkania:

Rejon 4

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Niniejszy projekt nie spełnia wymogów formalnych z uwagi na niespełnienie warunku dotyczącego prawa własności gruntu. We wniosku wskazano dwie działki, na których ma być wykonana droga. Chodzi o działki nr 499/2 i 505/3 z obrębu nr 24. Pierwsza z tych działek jest we władaniu samoistnym Skarbu Państwa. Obecnie trwa postępowanie w sprawie zasiedzenia prawa własności na Skarb Państwa, ale jej rozstrzygnięcie jeszcze nie nastąpiło. W związku z powyższym zasadne jest odrzucenie ww. wniosku pod względem formalnym.

ilustracja 1
ilustracja 1
ilustracja 1
Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE