II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/30/2016 - Park rozrywki i wypoczynku Zawadzka

Opis projektu:

Zawadzka to bardzo ruchliwa ulica z bardzo wąskimi chodnikami (na wielu odcinkach pozbawiona w ogólne chodników), zabudowana domami po obydwu stronach jezdni. Dzieci i młodzież mają do zabawy i wypoczynku tylko własne podwórka, co ogranicza im kontakt z rówieśnikami. Stworzenie takiego parku z pewnością wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność oraz integracje młodzieży i dorosłych. Projekt polega na: - uporządkowaniu terenu (wycięcie krzaków, wyrównanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw i rekreacji, założenie trawnika), - wyposażenie terenu w przyrządy do zabawy dla dzieci, siłownię, kosz do koszykówki, mini rampy do jazdy na deskorolkach, stół do tenisa stołowego outdoor, ławki parkowe z oparciem. Projekt będzie służył dzieciom, młodzieży

Rodzaj projektu:

lokalny

Dokładny adres:

ul. Zawadzka

Szacunkowe koszty projektu:

80000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

ul. Zawadzka przy pętli autobusów MZK nr 6, 14

Opis lokalizacji:

ul. Zawadzka przy pętli autobusów MZK nr 6, 14

Rejon zamieszkania:

Rejon 1

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Lokalizacja projektu jest położona na obszarze stanowiącym tereny powodziowe. Na takich terenach obowiązuje zakaz zabudowy. W okresie weryfikacji projektów złożonych w ramach TBO 2017, pomimo złożenia stosownego wniosku, nie uzyskano zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z powyższym projekt zostaje oceniony negatywnie pod względem formalnym z uwagi na niezgodność z obowiązującym prawem.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE