II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/32/2016 - Ośrodek dla osób bezdomnych

Opis projektu:

Projekt powstał w odpowiedzi na narastający od wielu lat problem z brakiem miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w naszym mieście, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Brak większej ilości miejsc w obecnym ośrodku generuje widoczną liczbę osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Rozbudowa ośrodka, utworzenie nowych miejsc przyczyni się do zmniejszenia liczby osób bezdomnych pozostających bez schronienia gwarantującego ochronę zdrowia i życia , których sytuacja wskazuje na potrzebę zapewnienia pomocy w tym zakresie. Zwiększenie liczby miejsc zapewni stworzenie odrębnej sali dla kobiet i zapewnienie im pomocy. Ośrodek nastawiony będzie na udzielenie wsparcia duchowego, udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej; udzielanie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.); wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenie działalności leczniczej. Występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należytych im praw. Organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i kondycję zdrowotną; pomoc w integracji zawodowej i społecznej; prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, prowadzenie terapii uzależnień. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych i opuszczającym te zakłady (pomoc postpenitencjarna). Promowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia; komunikację społeczną oraz edukację w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

ul. Luboszewska 71

Szacunkowe koszty projektu:

329582 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

ul. Luboszewska 71 Tomaszów Mazowiecki

Opis lokalizacji:

ul. Luboszewska 71 Tomaszów Mazowiecki

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Budowa Ośrodka dla osób bezdomnych nie jest realna do realizacji w jednym roku kalendarzowym. Koszt zadania przekroczy 400.000 zł. We wniosku nie uwzględniono wymiany kotła gazowego (wybudowana kotłownia w 2016 r. ma za małą moc, aby ogrzać dodatkową powierzchnię), budowy zbiornika na nieczystości, zwiększenie mocy elektrycznej (PGE). Również nieprawidłowo oszacowano koszt dokumentacji technicznej. Podana wycena dot. 150 m2, której wielkość może ulec zmianie, a co za tym idzie zwiększyć koszty inwestycji.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE