II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/4/2016 - Naprawa (remont) kostką brukową nawierzchni 2 ulic na osiedlu "Piaskowa"

Opis projektu:

Utwardzenie ma dotyczyć dwóch ulic bocznych (między ul. Wysoką i Piaskową), które w koncepcji przy projektowaniu nie zostały uwzględnione do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną (ze względu na szerokość). Utwardzenie należy wykonać, kostką brukową z podłożem utwardzającym. Należy uwzględnić obrzeża lub profilowanie nawierzchni na brzegach poprzez sposób ułożenia kostki w celu odprowadzenia wody ul. Piaskowej. Odprowadzenie jest możliwe ze względu na profil terenu (spadek w kierunku Piaskowej) jak i to, że ul. Piaskowa jest zaprojektowana wraz z kanalizacją deszczową w celu odprowadzania nadmiaru wody opadowej.

Rodzaj projektu:

lokalny

Dokładny adres:

ul. Lubocheńska i ul. Zajęcza

Szacunkowe koszty projektu:

150000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

działki nr 7 i 17 obręb 7

Opis lokalizacji:

działki nr 7 i 17 obręb 7

Rejon zamieszkania:

Rejon 1

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Przyjęcie rozwiązania utwardzenia kostką w obramowaniu krawężnikiem drogowym, przy występującej napowietrznej linii energetycznej, spowoduje zwężenie ciągów pieszo-jezdnych do ok. 2,5 m. Ponadto uszczelnienie nawierzchni ulic przy braku kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej, spowoduje jej zalewanie. Według koncepcji budowy ulic w osiedlu Piaskowa, odwodnienie ulic bocznych następuje poprzez kratki burzowe zlokalizowane przed pasem drogowym ul. Piaskowej do planowanej kanalizacji w tej ulicy. koniecznym jest zatem wstrzymanie utwardzenia ulic kostką do czasu wybudowania korektora deszczowego w ul. Piaskowej.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE