II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/35/2016 - Dokumentacja projektowo-techniczna (pełna) w celu przystosowania budynku głównego Urzędu Miasta i budynków towarzyszących dla potrzeb osób niepełnopsrawnych

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie pełnego projektu wraz z pełną dokumentacją i koncepcją techniczną. Projekt obejmuje wykonanie odpowiednich podjazdów, usunięcie wskazanych w koncepcji przeszkód jak i wykonanie windy (np. zewnętrznej) w budynku głównym lub ewentualnie w budynkach towarzyszących. Projekt ma zawierać wszelkie uzgodnienia w tym uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Projekt ma się zakończyć zezwoleniem na realizację ww. zadania. Wykonany projekt ma być podstawą do wykonania w kolejnych latach inwestycji służącej poprawie dostępności poszczególnych wydziałów dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

ul. POW 10/16

Szacunkowe koszty projektu:

140000 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Budynek główny Urzędu Miasta i budynki towarzyszące przy ulicach POW, Mościckiego i Warszawskiej

Opis lokalizacji:

Budynek główny Urzędu Miasta i budynki towarzyszące przy ulicach POW, Mościckiego i Warszawskiej

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Projekt uzyskuje negatywną ocenę formalną ze względu na formę złożenia wniosku niezgodną z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr Zarządzenia nr 183/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE