II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/33/2016 - Budowa kompleksu basenowego na terenie ORDN - PROJEKT ZWYCIĘSKI

Opis projektu:

Projekt dotyczy wybudowania nowego odkrytego basenu dla dzieci w ramach kompleksowego zagospodarowania działki nr 866 w obr.24. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjno - rekreacyjnych z elementami rozrywki dla podopiecznych ORDN oraz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, szczególnie najmłodszych dzieci. Realizacja projektu byłaby uzupełnieniem obecnej oferty ośrodka tj. posiadanego od 1995 roku basenu rehabilitacyjnego, który ma szerokie zastosowanie w fizjoterapii jako czynnik wspomagający proces usprawniania, a dodatkowo cieszącego się ogromnym zainteresowaniem w okresie letnim ze strony mieszkańców miasta. Projekt generuje liczne korzyści społeczne, do których należą m. in.: • profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży, • aktywne formy spędzania czasu wolnego, • poprawa stanu zdrowia najmłodszych, • walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Warto zauważyć, iż większość dzieci uwielbia zabawy w wodzie, dlatego też zajęcia na basenie wydają im się znacznie ciekawsze niż inne formy zajęć ruchowych. Co więcej, pływanie wskazane jest nawet dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uprawiać innych sportów. Jest ono również dobrym rozwiązaniem w przypadku dzieci borykających się z problemem nadwagi i otyłości. Jedną z ważniejszych zalet składanej propozycji projektu jest z całą pewnością element integracji społecznej jako partnerstwa we współdziałaniu i współuczestnictwie, likwidacja barier między dziećmi niepełnosprawnymi, a zdrowymi, a nade wszystko rodzinnego wypoczynku w urokliwym i absolutnie wyjątkowym miejscu, w którym tomaszowskie rodziny w radosnej atmosferze i w pełni bezpiecznie mogłyby spędzić swój letni wolny czas. Budowa basenu będzie stanowiła uzupełnienie publicznej oferty turystyczno – rekreacyjnej, w szczególności przyczyni się do podejmowania aktywności związanej z integracją. Projekt nie przewiduje żadnych barier architektonicznych ani ograniczeń, jest skierowany do wszystkich bez względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawności. Proponowana inwestycja obejmuje budowę niecki basenowej o powierzchni około 220 m2, głębokości od 0,10 do 1,30 m, o nieregularnym kształcie wraz z kolorowymi atrakcjami - zabawkami wodnymi. Basen dostosowany będzie również dla osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do rozwoju miasta, a przede wszystkim do rozwoju jedynej budżetowej placówki w województwie łódzkim specjalizującej się od 22 lat w kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

ul. Jana Pawła II 64/66

Szacunkowe koszty projektu:

399116 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Teren miejski, własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, przy ul. Jana Pawła II 64/66, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 866 w obr.24, o pow. 10234 m2

Opis lokalizacji:

Teren miejski, własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, przy ul. Jana Pawła II 64/66, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 866 w obr.24, o pow. 10234 m2

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

ilustracja 1
ilustracja 1
ilustracja 1
Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE