II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/38/2015 - ŻYDOWSKA SPOŁECZNOŚĆ DAWNEGO WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Opis:

Odkrywamy stworzony przez Antoniego hr. Ostrowskiego wielokulturowy Tomaszów Mazowiecki poprzez wydanie „Księgi pamięci gminy żydowskiej” oraz komiksu opartego na jej motywach wraz z organizacją koncertu inspirowanego historią miasta tworzonego w atmosferze tolerancji. Projekt będzie dopełnieniem miejskiego projektu „Nie/Pamięć. Teatr w Tomaszowie” i stanie się źródłem wiedzy o Żydach mieszkających w Tomaszowie

Rodzaj projektu:

projekt ogólnomiejski

Lokalizacja:

nie dotyczy, projekt kulturalny

Opis projektu:

odkrywamy stworzony przez Antoniego hr. Ostrowskiego wielokulturowy Tomaszów Mazowiecki poprzez wydanie „Księgi pamięci gminy żydowskiej” oraz komiksu opartego na jej motywach wraz z organizacją koncertu inspirowanego historią miasta tworzonego w atmosferze tolerancji. Projekt będzie dopełnieniem miejskiego projektu „Nie/Pamięć. Teatr w Tomaszowie” i stanie się źródłem wiedzy o Żydach mieszkających w Tomaszowie.

Uzasadnienie:

projekt polegający na publikacji „Księgi pamięci gminy żydowskiej” oraz organizacji koncertu inspirowanego historią Tomaszowa jest skierowany do mieszkańców zainteresowanych dawną wielokulturowością oraz bieżącym życiem kulturalnym. Podobne działania cieszą się dużą popularnością i na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych w Łodzi (Festiwal Czterech Kultur), Krakowie (Festiwal Kultury Żydowskiej) i Warszawie (Festiwal Warszawa Singera), a przede wszystkim w mniejszych ośrodkach: dni kultury żydowskiej w Radomsku, Cieszynie i Szydłowcu. Ważną grupę odbiorców projektu stanowią osoby mające utrudniony dostęp do dóbr kultury oraz młodzież. Autorem komiksu w wersji papierowej i elektronicznej na motywach „Księgi pamięci…” będzie Roman Kucharski. Komiks w tym przypadku w atrakcyjnej formie połączy w integralną całość ważną i ciekawą treść z rysunkiem. Możemy wpisać się w coraz popularniejszy i znaczący nurt traktowania ksiąg pamięci jako źródeł wiedzy o historii i kulturze polskich Żydów. Dotychczas zostały przetłumaczone z języka jidysz i hebrajskiego księgi pamięci poświęcone Gminom, na przykład w: Sochaczewie, Lublinie, Biłgoraju oraz Pruszkowie. Imponujące osiągnięcia w tej dziedzinie posiada Profesor Monika Adamczyk-Garbowska, z którą mamy zaszczyt i przyjemność współpracować. Scenarzystą i reżyserem koncertu będzie Krzysztof Krot, pomysłodawca wyjątkowego koncertu w Katowicach z udziałem Radzimira Dębskiego, Miuosh oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Warto dodać, że kompozytor Krzesimir Dębski jest kawalerem orderu Ecce Homo. Nasz projekt na tle wyżej wymienionych wyróżnia się tym, że inicjatywa jest społeczna i jej finansowanie nie pochodzi ze źródeł zewnętrznych. W oparciu o budżet obywatelski samodzielnie kształtujemy pozytywny wizerunek miasta, kojarzący się z otwartością i kulturą. Naszym projektem nie włączamy się do dyskursu politycznego. Odkrywamy dawną wielokulturowość miasta, tworzoną także przez społeczność żydowską. Nie sposób społecznym projektem odnieść się do wszystkich aspektów tej różnorodności, skomplikowanej historii miasta i kraju. To zadanie pozostawiamy politologom i publicystom. Proponujemy natomiast ciekawe lektury oraz oryginalne wydarzenia artystyczne na miarę naszych czasów i potrzeb

Szacunkowe koszty projektu:

244.185,75 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

pozytywna

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE