II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/11/2015 - UTWARDZENIE ULICY PIASTOWSKIEJ

Opis:

Utwardzenie ulicy, jako kontynuacja inwestycji utwardzenia ulic Skłodowskiej, Narewskiego, Chrobrego oraz eliminacja problemów opisywanych w opisie projektu

Rodzaj projektu:

projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

Lokalizacja:

ul. Piastowska

Opis projektu:

z uwagi na duże nachylenie terenu, spływająca woda z ulicy Piastowskiej wymywa piach nieutwardzonej nawierzchni, powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów w ulicy, oraz zanieczyszcza przyległe posesje. Ponadto znaczny spadek terenu w stronę ulicy Mickiewicza i dalej utwardzonej ulicy Narewskiego powoduje, że piach niesiony strumieniem wód opadowych zapycha studzienki, wywołując zalanie ulic Narewskiego i Popiełuszki praktycznie wyłączając je z ruchu w okresie zwiększonych opadów. Utwardzenie wskazanej w projekcie ulicy, w opinii mieszkańców, powinno być naturalną konsekwencją zakończonej w zeszłym roku inwestycji dotyczącej utwardzenia ulic Skłodowskiej, Narewskiego, Chrobrego

Uzasadnienie:

utwardzenie ulicy, jako kontynuacja inwestycji utwardzenia ulic Skłodowskiej, Narewskiego, Chrobrego oraz eliminacja problemów opisywanych w opisie projektu, prasie i korespondencji do Urzędu

Szacunkowe koszty projektu:

150.000,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

negatywna; szacunkowe koszty są w rzeczywistości wyższe. Na posiadanej koncepcji odwodnienia, należy najpierw opracować dokumentację techniczną budowy ulic Piastowskiej (287 m) i Mickiewicza (660 m) - koszt ok. 35.000,00 zł oraz uzyskać pozwolenie na budowę i przystąpić do realizacji jednocześnie w/w dwóch ulic - ze względu na ukształtowanie terenu i konieczność odwodnienia. Szacunkowy koszt budowy obu ulic 1.700.000,00 zł.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE