II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/27/2015 - TOMASZÓW - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI ... OPOWIADA TOMASZ OSTROWSKI

Opis:

Tomaszów Mazowiecki był pierwszym miastem w Polsce, które właśnie w ten sposób uczciło rocznicę pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych i skwer otrzymał imię "4 czerwca 1989r." Mieszkańcy chcą, aby na tym terenie na nowo odżyły wspomnienia, a miejsce stało się jedynym w swoim rodzaju miejscem wspomnień np. poprzez organizację tematycznych wystaw fograficznych

Rodzaj projektu:

projekt ogólnomiejski

Lokalizacja:

skwer Pamięci 4 czerwca 1989 roku, skrzyżowanie ul. Barlickiego z ul. Warszawską

Opis projektu:

Tomaszów Mazowiecki był pierwszym miastem w Polsce, które właśnie w ten sposób uczciło rocznicę pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych i skwer otrzymał imię "4 czerwca 1989r." Mieszkańcy chcą, aby na tym terenie na nowo odżyły wspomnienia, a miejsce stało się jedynym w swoim rodzaju miejscem wspomnień np. poprzez organizację tematycznych wystaw fograficznych. Zdjęcia byłyby w dużym formacie, ciekawie opisane, prezentujące czasy Tomaszowa wielokulturowego z korzeniami prężnie działającego przemysłu i społeczeństwa nastawionego na działanie. Prezentowane byłyby tam: fotografie, malunki, karykatury miasta, pejzaże, grafika komputerowa, komiksowe historyjki, które musiałyby spełniać jedyny warunek: prezentowałyby nasze miasto w zestawieniu: kiedyś i dziś

Uzasadnienie:

celami realizacji projektu są: - rewitalizacja terenu w mieście, który znajduje się w centrum, - stworzenie miejsca bezpiecznych spotkań młodzieży oraz całych rodzin, - "odczarowanie" miejsca, pozbycie się otoczki miejsca nijakiego, - aktywizacja mieszkańców, - zagwarantowanie miejsca wspomnień, spotkań, Realizacja projektu dotyczy problemu niewykorzystanego potencjału skweru oraz braku miejsca o takim profilu w mieście. projekt proponuje rozwiązania elastyczne, takie dostosowanie możliwości małego powierzchniowo skweru, aby jak najdłużej i jak najefektowniej służył mieszkańcom

Szacunkowe koszty projektu:

98.000,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

negatywna; z punktu widzenia budowania świadomości mieszkańców miasta w zakresie jego historii, powstanie ogólnodostępnej galerii dokumentującej elementy wspomnieniowe wydaje się zasadne. Należało jednak rozpatrzeć wniosek w szerszym kontekście. W planach inwestycyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na najbliższe lata znajduje się kompleksowy remont tzw. Parku Bulwary. Według omawianych koncepcji obiekt ten realizować ma także szeroko pojęte funkcje kulturalne i nawiązywać w wielu elementach do fabrykanckiej historii Tomaszowa. Także inwestor, który realizował będzie inwestycje galerii handlowej planuje umieścić zarówno w obiekcie jak i w jego otoczeniu elementy nawiązujące do historii włókiennictwa. Zasadne jest wstrzymanie proponowanego projektu, do czasu zakończenia ww. inwestycji dla zachowania spójności koncepcji architektonicznej dla całego obszaru w centrum naszego miasta.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE