II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/42/2015 - TERMOMODRNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Opis:

Założeniem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz estetycznego budynku. Działania, które należy podjąć to: skucie gzymsów, przygotowanie podłoża pod docieplenie, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących, położenie siatki, położenie zaprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego

Rodzaj projektu:

projekt ogólnomiejski

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki, budynek Szkoły Podstawowej nr 8 znajdujący się przy ulicy Stolarskiej 21/27

Opis projektu:

projekt dotyczy termomodernizacji elewacji. Założeniem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz estetycznego budynku. Działania, które należy podjąć to: skucie gzymsów, przygotowanie podłoża pod docieplenie, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących, położenie siatki, położenie zaprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego. Na uprzednio przygotowanym podłożu dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. Beneficjentami projektu będą uczniowie, ich rodziny, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz mieszkańcy dzielnicy

Uzasadnienie:

budynek szkoły został oddany do użytku w 1964r. Od wielu lat systematycznie modernizowane jest jego wnętrze, które zyskało estetyczny wygląd. Niestety wysiłki o remont elewacji zawsze kończyły się niepowodzeniem, mimo że projekt termomodernizacji był wykonany. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków kształcenia dzieci poprzez remont elewacji budynku szkoły. Poprawi on bezpieczeństwo wokół placówki, przyczyni się do oszczędności szkoły poprzez zmniejszenie wydatków na energię cieplną, zwiększy estetykę osiedla, zapobiegnie postępującemu niszczeniu budynku. Elewacja w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym. Tynki oraz gzymsy są w wielu miejscach zniszczone, odpadają, co powoduje zagrożenie dla przechodniów oraz negatywnie wpływa na estetyczny odbiór budynku. Wyblakła kolorystyka ścian z licznymi rysami. Miejscami budynek jest pomalowany, celem zakrycia grafitti, co nie podnosi estetyki budynku. Na froncie szkoły widnieje wyblakłe godło państwowe – orzeł bez korony

Szacunkowe koszty projektu:

160.400,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

negatywna; koszty zaproponowanego zakresu prac w rzeczywistości są wyższe. Posiadany kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok 600 000,00 zł. Aby obiekt był w pełni poddany termomodernizacji, należałoby jeszcze docieplić dach. Projekt nie może być przyjęty z uwagi na wysoki koszt, który przekracza maksymalną kwotę dla projektów ogólnomiejskich wynoszącą do 400 000,00 zł.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE