II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/14/2015 - RENOWACJA I KONSERWACJA POMNIKÓW W PARKU IM. DR JANA SERAFINA RODE (...)

Opis:

Dbałość o miejsca pamięci narodowej to przejaw patriotyzmu i kultury narodowej. To również troska o wychowanie patriotyczne młodego pokolenia Polaków. Przekazanie im pamięci o pięknych zwycięstwach ale i smutnych porażkach w walce o wolną Polskę. Jest to również przypomnienie o sukcesach naszych wybitnych przodków. Niewątpliwie dotyczy to pomników w parku im. dr J. S. Rodego

Rodzaj projektu:

projekt ogólnomiejski

Lokalizacja:

Park im. Dr Jana Serafina Rode przy ul. św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim

Opis projektu:

Renowacja i konserwacja pomników zlokalizowanych w obrębie parku im. dr Jana Serafina Rode dotyczy rekonstrukcji zgodnie z pierwowzorem pomnika - popiersia dr Jana Serafina Rodego oraz kompleksowy remont i konserwację pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy 14 Samodzielnej Brygady Artylerii Przeciwpancernej. Realizacja projektu pozwoli na zatrzymanie procesu destrukcji jakim objęte są oba pomniki. Zadanie to wpisuje się w działania związane z ochroną miejsc pamięci narodowej i miejskim /gminnym/ programem ochrony zabytków. Odbiorcami projektu są mieszkańcy całego miasta. Prace renowacyjne powinny być przeprowadzone przez specjalistyczna pracownię renowacji zabytków jako, że park wraz z pomnikami jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków

Uzasadnienie:

dbałość o miejsca pamięci narodowej to przejaw patriotyzmu i kultury narodowej. To również troska o wychowanie patriotyczne młodego pokolenia Polaków. Przekazanie im pamięci o pięknych zwycięstwach ale i smutnych porażkach w walce o wolną Polskę. Jest to również przypomnienie o sukcesach naszych wybitnych przodków. Niewątpliwie dotyczy to pomników w parku im. dr J. S. Rodego. Przedmiotowe pomniki są zniszczone, a postępujący proces destrukcji może spowodować nieodwracalne ich uszkodzenie. Zacieki, zagrzybienie, zatarte napisy, odpadający tynk i okładzina jaskrawo kontrastują z zadbanym otoczeniem parku i sąsiednich obiektów. Pomniki znajdują się w parku wpisanym do rejestru zabytków, który w roku 2013 został częściowo zrewitalizowany z pominięciem przedmiotowych pomników. Pomnik poświęcony doktorowi Janowi Serafinowi Rode powstał jako wyraz wdzięczności tomaszowian za jego wieloletnią działalność nad podniesieniem stanu zdrowotności robotniczego Tomaszowa i walkę o polskość na przełomie wieku XIX i XX. Jego zasługi dla miasta nie budzą wątpliwości. Przypomnę, że był inicjatorem i współfinansującym budowę szpitala miejskiego św. Stanisława przy ul. Św. Antoniego. Na jego budowę przekazał parcelę budowlaną i swą roczną pensję. Od 1891 r. był pierwszym dyrektorem tegoż szpitala. Włączył się w inicjatywę utworzenia w Tomaszowie pierwszej szkoły średniej i po jej powstaniu był pierwszym prezesem Rady Opiekuńczej tej szkoły. Jako chirurg, akuszer i ginekolog leczył bezpłatnie ubogich i dostarczał im leków. Z własnych funduszy założył i wyposażył trzy ochronki i dwie szkoły elementarne. Po wybuchu wojny 1914 r. współpracował z naczelnym Komitetem Narodowym w Piotrkowie. Aresztowany i represjonowany przez niemieckich okupantów. Zmarł bezpotomnie 18 czerwca 1915 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Jego nieruchomości stały się własnością miasta i są użytkowane do dnia dzisiejszego. Drugi z pomników jest poświęcony pamięci żołnierzy 14 Sudeckiej Samodzielnej Brygady Artylerii Przeciwpancernej II Armii Wojska Polskiego im. Bartosza Głowackiego, którzy polegli w walkach z wojskami niemieckimi w kwietniu 1945 r. Brygada weszła do frontowych działań bojowych 16 kwietnia 1945 r. Brała udział w ciężkich walkach nad Nysą Łużycką i pod Budziszynem do 28 kwietnia 1945 r.. Słabo wyszkolona i nieudolnie dowodzona poniosła straty sięgające 1/5 stanu osobowego. Po zakończeniu operacji bojowej ustalono, że w boju poległo 193 żołnierzy. W tej liczbie było 22 oficerów i 16 podoficerów. Dalszych 140 żołnierzy uznano za zaginionych. Przed wyruszeniem na front, brygada / 58, 63 i 75 pułk artylerii ppanc./ stacjonowała i szkoliła się w Tomaszowie Mazowieckim. Po powrocie z frontu miejscem stacjonowania aż do chwili rozformowania było nasze miasto. Pomnik wybudowany i odsłonięty w 1945 r. W 1968 r. po przebudowie, pomnik uzyskał obecny wygląd. Przy podnóżu pomnika dobudowany został nowy, dwu stopniowy cokół. Na niższym stopniu postumentu ustawiono stylizowany metalowy znicz . Natomiast na wyższym ustawiono armatę kal. 76 mm – Zis. Autor projektu plastycznego pomnika pozostaje nieznany. Sądzimy, że przytoczone fakty z historii pomników stanowią dostateczne uzasadnienie do pilnej realizacji projektu

Szacunkowe koszty projektu:

45.800,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

negatywna

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE