II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/4/2015 - PRZEBUDOWA CHODNIKA OSIEDLOWEGO W OSIEDLU „ŚRÓDMIEŚCIE”

Opis:

Celem projektu jest poprawa jakości komunikacji pieszej mieszkańców osiedla Śródmieście. Nawierzchnia chodnika osiedlowego przy ul. Polnej jest nierówna, nie posiada wyprofilowania pozwalającego na odprowadzanie wód opadowych. Podczas deszczu i wiosennych roztopów gromadzi się na nim woda nie pozwalająca na normalne jego użytkowanie. Za realizacją projektu przebudowy przemawia fakt dużego natężenia ruchu pieszego, który często jest większy niż na głównym chodniku przy jezdni ul. Polnej. Nie bez znaczenia jest również przewidywana poprawa estetyki osiedla znajdującego się w ścisłym centrum miasta

Rodzaj projektu:

projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 4

Lokalizacja:

ciąg pieszy biegnący od ul. Jerozolimskiej w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północnej ściany bloku Jerozolimska 11/15, dalej wzdłuż północnej ściany bloków przy ul. Polnej 12 i 14. Całość około 150 metrów

Opis projektu:

projekt przewiduje przebudowę 150 m (na dł. 30 m szer. na 1,5 m i na 120 m szer. na 2 m) starego i zniszczonego chodnika stanowiącego wewnętrzny ciąg pieszy pomiędzy blokami osiedla śródmieście. Na realizację projektu składa się: - zdemontowanie starych zniszczonych betonowych płyt chodnikowych, - wykonanie podsypki pod nowy chodnik, - położenie nowego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz wyprofilowanie spadków pozwalających na odprowadzenie wód opadowych. Z chodnika korzystać będą mieszkańcy bloków mieszkalnych przy ul. Jerozolimskiej 11/15, Polnej 12, 14, 14a i dalszych bloków zlokalizowanych przy południowej stronie ul. Polnej. W tej części osiedla „Śródmieście” zamieszkuje około 1,5 tys. osób

Uzasadnienie:

celem projektu jest poprawa jakości komunikacji pieszej mieszkańców osiedla Śródmieście. Obecny chodnik jest w znacznym stopniu zniszczony. Jego nawierzchnia jest nierówna, nie posiada wyprofilowania pozwalającego na odprowadzanie wód opadowych. Podczas deszczu i wiosennych roztopów gromadzi się na nim woda nie pozwalająca na normalne jego użytkowanie. Za realizacją projektu przebudowy przemawia fakt dużego natężenia ruchu pieszego, który często jest większy niż na głównym chodniku przy jezdni ul. Polnej. Nie bez znaczenia jest również przewidywana poprawa estetyki osiedla znajdującego się w ścisłym centrum miasta

Szacunkowe koszty projektu:

60.000,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

pozytywna

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE