II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/47/2015 - PARK "SOLIDARNOŚCI" (tzw. Muszla) - PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI

Opis:

Wybudowanie toalet, doświetlenie parku, przebudowa w tym samym miejscu i kształcie amfiteatru z muszlą koncertową, naprawa fontanny z wodotryskiem, zakupienie stołów do gry w szachy, wyznaczenie miejsc do jazdy na rowerach dla dzieci i młodzieży, zakup ramp do jazdy na deskorolkach, wyczyszczenie i zarybienie stawu oraz jego zagospodarowanie do wędkowania dla dzieci

Rodzaj projektu:

projekt ogólnomiejski

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki, centrum miasta, Park "Solidarności"

Opis projektu:

wybudowanie toalet, doświetlenie parku, przebudowa w tym samym miejscu i kształcie amfiteatru z muszlą koncertową, naprawa fontanny z wodotryskiem, zakupienie stołów do gry w szachy, wyznaczenie miejsc do jazdy na rowerach dla dzieci i młodzieży, zakup ramp do jazdy na deskorolkach, wyczyszczenie i zarybienie stawu oraz jego zagospodarowanie do wędkowania dla dzieci

Uzasadnienie:

Park "Solidarności" o obszarze ok. 7 ha to zielone płuca miasta, dawne centrum kultury i tradycji. Należy przywrócić jego świetność by dalej mogły odbywać się w tym miejscu festyny, koncerty, przedstawienia i występy ludowe artystów z Tomaszowa i Polski.

Szacunkowe koszty projektu:

285.000,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

negatywna; park im. "Solidarność" decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi nr KL.IV-5340/24/88 z dnia 14.11.1988 r. został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 397. W związku z tym wszelkie roboty budowlane (jak przebudowa sieci oświetleniowej, montaż elementów małej architektury, budowa amfiteatru) podejmowane na tym terenie muszą być poprzedzone wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich oraz pozwolenia na budowę. Proces projektowania i uzyskiwania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla tego typu obiektów trwa co najmniej rok, zatem nie jest możliwa realizacja złożonego wniosku w całości w ramach jednego roku budżetowego. Ponadto ze względu na stan zachowania kompozycji parku, zieleni i obiektów budowlanych znajdujących się na jego terenie zasadnym jest raczej uprzednie wykonanie gruntownej analizy historycznej i umieszczenie ewentualnych terenów rekreacyjnych w miejscu uzasadnionym dla historycznego charakteru parku w sposób, który nie zaburzy jego kompozycji.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE