II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/41/2015 - OAZA - ZIELONY PARK REKREACYJNY NA NIEBROWIE

Opis:

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. ks. Skorupki 1/3 na cele związane z rekreacją, wypoczynkiem i rozrywką. Zakłada on powstanie parku z nasadzeniami zielonymi (tuje, drzewa parasolowate, klony samoformujące), z ławeczkami, nowoczesnym placem zabaw oraz siłownią plenerową. „OAZA - Zielony Park Rekreacyjny na Niebrowie” ma służyć wszystkim mieszkańcom

Rodzaj projektu:

projekt lokalny, rejon zamieszkania nr 1

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki, ul. ks. Ignacego Skorupki 1/3 o powierzchni 6423 m2

Opis projektu:

projekt dotyczy zagospodarowania działki nr 337 w ob. IX, na cele związane z rekreacją, wypoczynkiem i rozrywką. Zakłada on powstanie parku z nasadzeniami zielonymi (tuje, drzewa parasolowate, klony samoformujące), z ławeczkami, nowoczesnym placem zabaw oraz siłownią plenerową. „OAZA - Zielony Park Rekreacyjny na Niebrowie” ma służyć wszystkim mieszkańcom. Jego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb wielu pokoleń. Najstarszym proponujemy spokojny wypoczynek przy miejscu zamieszkania, w cieniu zieleni drzew. Osobom aktywnym fizycznie urządzenia do rekreacji. Najmłodszym - bezpieczny plac zabaw. Przygotowanie do realizacji projektu powinno obejmować: uprzątnięcie i wyrównanie terenu, posadzenie trawy (trawnik będzie wykorzystany przy organizacji festynów, np. do ustawienia trampolin, dmuchawców). Uzupełnienie braków w ogrodzeniu, zamontowanie punków oświetleniowych. Proponujemy zagospodarowanie połowy działki, pozostałą część proponujemy pozostawić np. do wykorzystania na cele poradni zdrowotno-rehabilitacyjnej połączonej ze świetlicą osiedlową dla osób dorosłych i dla dzieci (budynek dwukondygnacyjny) oraz miejsca parkingowe.

Uzasadnienie:

celem projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu okolicznych mieszkańców. Zintegrowanie pokoleń przez wspólną rekreację na świeżym powietrzu (np. dziadków z wnuczętami). Możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu. Realizacja tego projektu rozwiązałby częściowo „problem betonowej pustyni” i stworzyła przyjazne miejsce przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu

Szacunkowe koszty projektu:

150.000,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

negatywna; nieruchomość położona przy ul. ks. J. Skorupki nr 1/3 przeznaczona jest do sprzedaży. W innym przypadku teren ten może być wykorzystany do "budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem terenu" (istniejąca dokumentacja projektowa).

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE