II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/39/2015 - CENTRUM EDUKACYJNE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Opis:

Projekt polega na zorganizowaniu 2 stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny: pomoce dnia codziennego oraz udźwiękowione komputery z oprogramowaniem specjalistycznym umożliwiającym obsługę przez osoby mające problem ze wzrokiem z terenu miasta oraz szkolenia dwóch osób nadzorujących Centrum edukacyjne

Rodzaj projektu:

projekt ogólnomiejski

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 95/97

Opis projektu:

projekt polega na zorganizowaniu 2 stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny: pomoce dnia codziennego oraz udźwiękowione komputery z oprogramowaniem specjalistycznym umożliwiającym obsługę przez osoby mające problem ze wzrokiem z terenu miasta oraz szkolenia dwóch osób nadzorujących Centrum edukacyjne

Uzasadnienie:

na terenie miasta zamieszkuje znaczna grupa obywateli mających problem ze wzrokiem i przez brak wiedzy oraz możliwości indywidualnego posiadania specjalistycznego sprzętu jest wykluczona z podstawowych sfer życia. Problemami osób z dysfunkcją wzroku nie zajmuje się w Tomaszowie żadna instytucja poza terenowym kołem Polskiego Związku Niewidomych, które nie posiada własnego sprzętu, posiada natomiast wiedzę w jaki sposób można osobom niewidomym i słabo widzącym odnaleźć się w zdecydowanie trudniejszych realiach życia w porównaniu do osób zdrowych. Centrum edukacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku w Tomaszowie obejmie swoim wsparciem osoby nie tylko zrzeszone w PZN. Podstawowym celem projektu jest umożliwienie osobom z problemami wzrokowymi zapewnienie podstaw edukacji w obsłudze sprzętu dostosowanego dla ich potrzeb i w konsekwencji dostęp do czasopism i książek oraz filmów z audio deskrypcją co zapewni pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Pomoże poczuć się pełnoprawnymi obywatelami i przywróci wiarę w podstawy samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego i na miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i ułatwi dostęp do pracy na przystosowanych stanowiskach pracy

Szacunkowe koszty projektu:

130.550,00 zł

Ocena formalna:

negatywna; istotą problemu mającego wpływ na negatywną ocenę wniosku jest cel zgłoszonego projektu, czyli realizacja zadania publicznego przez konkretny podmiot pozarządowy, tj. Polski Zwązek Niewidomych Koło Terenowe nr 21 w Tomaszowie Mazowieckim. Zasa

Ocena merytoryczna:

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE