II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Punkty do głosowania

PUNKTY STAŁE:

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. POW 10/16
bud. C, I p., pok. 10
Cały okres głosowania
Pn.-Pt.: 8.00 -15.00

Informacja Turystyczna
Plac Kościuszki 29
Cały okres głosowania
Pn.-Nd.: 8.00 -16.00

PUNKTY LOKALNE:

Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZODOWNIK
ul. Wandy Panfil 5 
05.09.2017 (wtorek)
12.00-17.00

Ośrodek Kultury TKACZ
ul. Niebrowska 50
06.09.2017 (środa)
12.00 -17.00


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8
ul. Nadrzeczna 17/25
07.09.2017 (czwartek)
12.00 - 17.00


Ludwikowska Przestrzeń Integracyjna
ul. Jana
12.09.2017 (wtorek)
12.00 - 17.00


Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2
ul. Opoczyńska 22
13.09.2017 (środa)
12.00 - 17.00


Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Jana Pawła II 64/66
14.09.2017 (czwartek)
12.00 -17.00

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Termin głosowania na projekty pozytywnie zaopiniowane w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego ustalono na 1 - 15 września 2017 r.

Kto może głosować?

Do głosowania może przystąpić każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, który ukończył 16 lat w momencie rozpoczęcia głosowania (za uprawnionych do głosowania uważa się osoby, które oświadczą pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zamieszkują na terenie naszego miasta). Podczas głosowania konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL. Administratorem danych osobowych podanych na kartach do głosowania jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W jaki sposób można głosować?

Do głosowania będą wyznaczone punkty stałe i mobilne. Będzie tam można zarówno pobrać, jak i złożyć kartę do głosowania lub wypełnić ją elektronicznie na ogólnodostępnym komputerze poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl. Za pośrednictwem tej strony będzie można zagłosować także w domu. Głos będzie uznany tylko wtedy, gdy zostanie złożony na odpowiednim druku, który jest do pobrania od dnia rozpoczęcia głosowania w siedzibie Urzędu Miasta lub Informacji Turystycznej, a także w lokalnych punktach do głosowania. Każdy głosujący ma prawo oddać dwa głosy, tj. jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt lokalny ujęty na „Liście projektów do głosowania”. Głosować można na dowolne projekty lokalne bez względu na rejon zamieszkania.

UWAGA!

Podczas głosowania należy wybrać tylko jedną formę głosowania, tj. albo papierową albo elektroniczną. W przypadku oddania głosów w obydwu formach, głosy te zostaną uznane za nieważne.

Wyniki

Do realizacji zostaną przekazane projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych zaplanowanych na Tomaszowski Budżet Obywatelski 2018. Przypomnijmy, na ten cel przeznaczono 1,5 miliona zł. Obliczenie wyniku będzie polegało na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każdy z projektów zgłoszonych do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz sporządzeniu listy z wynikami, która zostanie opublikowana do 13 października 2017 r. W przypadku równej liczby głosów o uznaniu wniosku za wygrany zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół w obecności autorów projektów.

 

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE