plik foto id: 1402000023

Znamy projekty do głosowania w ramach TBO 2024

Od 12 do 28 września wszyscy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego będą mogli głosować na projekty Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

Przypomnijmy, że ogólna pula środków na TBO wynosi 1,5 mln zł. Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 10 projektów w tym 2 społeczne i 8 infrastrukturalnych. Oto lista pozytywnie zweryfikowanych 7 zadań publicznych:

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

TBO/1/2023

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny (do 1 200 000 zł)

Z TROSKĄ O BEZDOMNE ZWIERZĘTA

Zadanie ma na celu poprawę warunków w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. Wskazane elementy inwestycji wyselekcjonowane w taki sposób, aby jak najprędzej poprawić komfort przebywających tam psów i kotów oraz usprawnić funkcjonowanie pracowników, w tym weterynarzy oraz wolontariuszy, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy wykorzystania ich w innej lokalizacji. Wyłączając niezbędne przyłącza i wybieg, wszystkie pozostałe pozycje będzie można wykorzystać w nowym schronisku. Projekt zakłada pawilon z przeznaczeniem na kociarnię z miejscem na kwarantannę, wymianę 165 bud oraz zakup 5 boksów dla agresywnych psów. Kolejnym założeniem jest dostawa kontenera biurowego oraz kontenera socjalnego - obecne pomieszczenia są w bardzo złym stanie technicznym . Ponadto istotne jest podniesienie standardu opieki świadczonej zwierzętom chorym, stąd wskazanie wymiany kontenera szpitalnego oraz niezbędny sprzęt do niego, z wyszczególnieniem aparatu USG oraz wyposażenie gabinetu weterynaryjnego. Z korzyścią dla schroniska będzie również nowy pawilon magazynowy z monitoringiem obok proponowanego wybiegu oraz zakup samochodu do transportu zwierząt. Dużo mniej spektakularnym, ale nie mniej istotnym zakupem jest pralka przemysłowa. Należy zauważyć, że wydatki poniesione w ramach niniejszego projektu nie zostaną zmarnowane po powstaniu nowego schroniska, gdyż po prostu będzie można je wkomponować i wykorzystać. Innymi słowy projekt jest dedykowany zarówno obecnemu schronisku, jak i nowemu - z troską o bezdomne zwierzęta.

Szacunkowy koszt: 1 200 000.00 zł

TBO/2/2023

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny (do 1 200 000 zł)

KIESZONKOWY "PARK RÓŻANY"

Osiedle "Niska", zwane tak przez mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego (ulica Niska to główna ulica osiedla), powstało w latach 60-tych XX wieku. To jedno z najstarszych tomaszowskich osiedli mieszkaniowych. Nazwy ulic osiedla: Akacjowa, Jałowcowa, Topolowa sugerują, że to osiedle zadrzewione, natomiast ulicy Zagajnikowej o istniejącym dawniej zagajniku. Charakter ostatniej z wymienionych ulic zaczął się zmieniać od początku lat 80, kiedy to niska zabudowa jednorodzinna sukcesywnie ustępowała miejsca budynkom pięciokondygnacyjnym. Zagajnik pozostał w formie szczątkowej, a na tym samym terenie osiedla doszło do maksymalnego zagęszczenia infrastruktury mieszkaniowej kosztem infrastruktury zielonej. Aktualnie osiedlowe tereny zielone to najczęściej trawniki oraz kilkudziesięcioletnie drzewa różnych gatunków, często sadzone przez samych mieszkańców. Inne tomaszowskie osiedla mają bezpośredni lub bliski dostęp do miejskich parków, bulwarów, przystani. Projekt "Park różany" zakłada zagospodarowanie dziedzińca usytuowanego pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ulicy Zagajnikowej 5 i 7 oraz Akacjowej 6 i 8. Wskazana powyżej lokalizacja parku to jedyne miejsce, które nie jest bezpośrednio usytuowane przy ulicy. Tym samym to doskonały teren do utworzenia lokalnego parku tzw. kieszonkowego. Obecnie dziedziniec pełni funkcję wyłącznie komunikacyjną. W 2022 r. na terenie planowanego parku przeprowadzono remont ścieżek, uzyskując estetyczny wygląd i poprawiając bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo na styku ścieżek utworzono rondo, wewnątrz którego porasta trawa. Skąd nazwa "Park różany"? Nowe nasadzenia będą stanowiły krzewy różaneczników (rododendrony i azalie) oraz róż. Ich różnorodność gatunkowa, kolorystyczna będzie ozdobą parku. Różaneczniki, jak wszystkie rośliny, potrzebują do życia m. in. światła słonecznego i wody. Ostatni składnik trzeba im dostarczyć poprzez zainstalowanie systemu nawadniającego. Standardowo, jak w każdym parku znajdą się tutaj drewniane ławki. W założeniu, w stanie nienaruszonym pozostaną istniejące wszystkie drzewa. Stare (istniejące) drzewa będą częściowo wykorzystane w projekcie, pień drzewa będzie opasany specjalną ławeczką, a korona drzewa będzie źródłem cienia. Wewnątrz ronda zaprojektowano pergolę, po której będą pięły się róże. A na kostce brukowej wokół ronda będą dwie drewniane ławki w kształcie półkola. Ze względów bezpieczeństwa oraz zapobieżenia dewastacji, zaplanowano montaż kilku ekologicznych (solarnych) latarni oraz kamer (monitoring miejski). Niezbędne jest rozmieszczenie wzdłuż alejek koszy na śmieci. Na terenie parku, przy istniejącej pompie wodnej, będą umiejscowione poidełka dla ptaków oraz czworonogów. Aktualnymi mieszkańcami osiedla są głównie osoby w podeszłym wieku, ale coraz częściej młode rodziny z dziećmi. To oni będą głównymi beneficjentami projektu. Nie wyklucza się wykorzystania nowej roślinności w ramach lekcji biologii. Z czasem "Park różany" może stanowić atrakcję nie tylko dla mieszkańców lokalnego osiedla, ale całego miasta. Na działce nr 279/1 znajdują się stare budynki (pomiędzy blokami ul. Akacjowej 6 oraz Akacjowej 8 i Zagajnikowej 7), pozostałości po dawnych śmietnikach. Ich stan prawny i przeznaczenie nie jest znane, a przy aktualnym wyglądzie i stanie technicznym nie będą wpisywały się w krajobraz parku. Działania w kwestii poprawy ich estetyki czy innego postępowania pozostają w gestii właściciela działki.

Szacunkowy koszt: 330 000.00 zł

TBO/5/2023

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny (do 1 200 000 zł)

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10,12,14,14A i Jerozolimskiej 11/15

Projekt dotyczy przebudowy istniejących chodników i parkingów stanowiących ciąg komunikacji dla ponad 500 mieszkańców bloków przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14 A i Jerozolimskiej 11/15.Obecny stan techniczny chodników i terenów utwardzonych przez ponad 50 lat eksploatacji uległ znacznemu zniszczeniu. Jest nierówny, płyty chodnikowe popękane, nawierzchnia parkingowa dziurawa tak, że systematyczne naprawy miejscowe nie pomagają. Brak odwodnienia powoduje, że po deszczu chodniki i parkingi są zalewane. Bezpośrednio, codziennie z terenu korzysta ponad 500 osób, a drugie tyle z sąsiednich domów. Modernizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi ich przemieszczanie (przede wszystkim starszym mieszkańcom).

Szacunkowy koszt: 535 000.00 zł

TBO/6/2023

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny (do 1 200 000 zł)

BOISKO OGÓLNODOSTĘPNE "NIEBRÓW"

Projekt zakłada odtworzenie boiska przy ul. Kwiatowej, które istniało do 2015 roku. Nawiązując do inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 10, gdzie zostało wybudowane nowe boisko, dzieci w przedziale wiekowym 4-12 lat nie mają możliwości korzystania z tego obiektu, ponieważ jest zajmowane przez starszą młodzież lub kluby sportowe. Zadanie polega na wyposażeniu boiska w dwie certyfikowane bramki oraz boczne piłkochwyty w celu ochrony przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdów ustawionych na przyległych parkingach. Należy także wyrównać powierzchnię boiska oraz dopozażyć ten teren w elementy małej architektury, tj. zadaszenie z ławkami, kosz na śmieci, 4 latarnie. Niezbędny też jest zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji tego terenu. Pozytywne rozpatrzenie tego projektu pozwoli młodemu pokoleniu na realizację swoich marzeń.

Szacunkowy koszt: 200 000.00 zł

TBO/7/2023

Charakter / rodzaj projektu: infrastrukturalny (do 1 200 000 zł)

Budowa rowerowego i dla każdego placu zabaw typu "PUMPTRACK"

Baza obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście ma szansę powiększyć się o nowy obiekt. Projekt zakłada zaadoptowanie niezagospodarowanego fragmentu zieleni o powierzchni 2 117 m2 zlokalizowanego naprzeciwko Areny Lodowej (obok kręgielni) na asfaltowy tor rolkowo-rowerowy typu "pumptrack" o długości 195 m wraz z małą architekturą a następnie udostępnienie powstałego placu zabaw mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego. Taka infrastruktura otworzy przestrzeń do atrakcyjnej i innowacyjnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Pumptruck stanowi także uzupełniające wyposażenie pobliskich terenów i obiektów o podobnym charakterze tj. Areny Lodowej, kręgielni, toru wrotkarskiego oraz Przystani. Tor dedykowany jest przede wszystkim miłośnikom jazdy na rowerach (górskich, BMX, biegowych), hulajnogach, rolkach i deskorolkach, osobom zdrowym i sprawnym fizycznie w każdym wieku ale także osobom z osłabioną koordynacją ruchową chcących poprawić krążenie i ogólną kondycję fizyczną. Jazda po takim torze doskonale wpisuje się nurt sportów popularnych wśród dzieci i młodzieży, którzy są szczególnie narażeni na osłabienie zdrowia fizycznego i psychicznego. Pumptruck to nie tylko miejsce urozmaiconych treningów, podczas których angażowane są wszystkie mięśnie i ćwiczy się koordynację ruchową i zmysł równowagi. To także idealne połączenie bezpiecznej zabawy i swobodnej jazdy na rowerze czy innym sprzęcie na każdym poziomie zaawansowania. Co do zasady, jako publiczny obiekt sportowy pumptruck nie wymaga nadzoru. Dodatkowa mała infrastruktura, która powstanie w ramach projektu (ławki, oświetlenie, stojak na rowery) ma służyć mieszkańcom i uczynić nowopowstały teren ogólnodostępnym, wolnym od opłat miejscem sportu i rekreacji dla całych rodzin. Ze względu na szerokie spektrum użytkowników, ich umiejętności i wiek rowerowy plac zabaw pumptruck może spełniać rolę toru dla każdego lub może być dostosowany do konkretnej grupy odbiorców.

Szacunkowy koszt: 713 076.42 zł

PROJEKTY SPOŁECZNE

TBO/4/2023

Charakter / rodzaj projektu: społeczny (do 300 000 zł)

MÓJ BEZPIECZNY TOMASZÓW

Projekt ma na celu zakup sprzętu medycznego do nauki pierwszej pomocy dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz dwóch AUTOMATYCZNYCH DEFIBRYLATORÓW ZEWNĘTRZNYCH w skrócie AED, które zostaną umieszczone na Przystani Miejskiej i w Parku Miejskim "Solidarność". Urządzenia AED mają za zadanie ratować ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u poszkodowanego. Na przestrzeni ostatniego półrocza w naszym mieście doszło do dwóch nagłych zatrzymań krążenia w okolicy placu Kościuszki, szybka reakcja świadków zdarzenia pozwala na efektywne udzielenie pierwszej pomocy. Nasze społeczeństwo nie jest nauczone udzielania pierwszej pomocy z podstawowych przyczyn, które tłumaczone są brakiem wiedzy i stresem panującym podczas wypadku. Wychodząc naprzeciw złym statystykom i zbyt małej wiedzy oraz świadomości w udzielaniu pierwszej pomocy, będą prowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przedszkolach, szkołach na terenie naszego miasta oraz podczas imprez organizowanych przez miasto dla mieszkańców i osób przyjezdnych przez tomaszowskich harcerzy z Harcerskiego Klubu Ratowniczego "Cordis". Dzięki tej inicjatywie będzie można nauczyć dzieci i dorosłych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co zwiększy nasze bezpieczeństwo podczas codziennego życia w strefie publicznej.

Szacunkowy koszt: 116 622.00 zł

TBO/9/2023

Charakter / rodzaj projektu: społeczny (do 300 000 zł)

WIELKI WIDZEW w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt zakłada organizację trzech spotkań w Miejskim Centrum Kultury - Tkaczu, na które będzie składała się projekcja filmu oraz panel dedykowany dyskusji z legendami Widzewa Łódź. Na każde ze spotkań musi być przygotowany catering. Ponadto należy wyprodukować pamiątkowe koszulki, które będą stanowić element utożsamiający uczestników z projektem. Wybrane filmy to: "Widzew Łódź - o krok od pucharu 1982/1983", "Brøndby… nasza ziemia obiecana", "Henio, idziemy na Widzew". Na każdym spotkaniu musi być również sposobność do rozmowy z legendarnymi piłkarzami Widzewa Łódź.

Szacunkowy koszt: 100 000.00 zł

Dobra wiadomość dla pełnomocników projektów społecznych  

Do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 2 projekty społeczne na łączną kwotę 216 622 zł. Kwota ta nie wyczerpuje puli środków przeznaczonych na projekty społeczne, zatem będą zrealizowane w roku 2024 bez konieczności głosowania. Ponadto pozostała kwota 83 378 zł zasili budżet na projektu infrastrukturalne i tylko na te będzie można oddać głos.

Przypomnijmy zasady głosowania 

Głosować może każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego. Na głosowanie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę rodzice/opiekunowie prawni. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na projekt infrastrukturalny. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, który będzie dostępny na stronie www.tomaszowskibo.pl.