Budżet Obywatelski Tomaszowa Mazowieckiego

logo BO Tomaszowa Mazowieckiego

TOMASZOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024


Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie infrastrukturalne.

LISTA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH:

Projekt: INFRASTRUKTURALNY

Numer ID: TBO/1/2023

Opis zadania: Zadanie ma na celu poprawę warunków w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. Wskazane elementy inwestycji wyselekcjonowane w taki sposób, aby jak najprędzej poprawić komfort przebywających tam psów i kotów oraz usprawnić funkcjonowanie pracowników, w tym weterynarzy oraz wolontariuszy, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy wykorzystania ich w innej lokalizacji. Wyłączając niezbędne przyłącza i wybieg, wszystkie pozostałe pozycje będzie można wykorzystać w nowym schronisku. Projekt zakłada pawilon z przeznaczeniem na kociarnię z miejscem na kwarantannę, wymianę 165 bud oraz 5 boksów dla psów agresywnych. Kolejnym założeniem jest wymiana betonowej nawierzchni w boksach na przyjazną dla zwierząt - modułową. Zadanie obejmuje również budowę drugiego wybiegu, na terenie którego zlokalizowany zostanie brodzik, w którym psy będą mogły się ochłodzić w upalne dni. Ponadto istotne jest podniesienie standardu opieki świadczonej zwierzętom chorym, stąd wskazanie wymiany kontenera szpitalnego oraz niezbędny sprzęt do niego, z wyszczególnieniem aparatu USG oraz wyposażenie gabinetu weterynaryjnego. Z korzyścią dla schroniska będzie również nowy pawilon magazynowy z monitoringiem obok proponowanego wybiegu oraz zakup samochodu do transportu zwierząt. Dużo mniej spektakularnym, ale nie mniej istotnym zakupem jest pralka przemysłowa. Należy zauważyć, że wydatki poniesione w ramach niniejszego projektu nie zostaną zmarnowane po powstaniu nowego schroniska, gdyż po prostu będzie można je wkomponować i wykorzystać. Innymi słowy projekt jest dedykowany zarówno obecnemu schronisku, jak i nowemu - z troską o bezdomne zwierzęta.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 1 200 000,00 zł

Projekt: INFRASTRUKTURALNY

Numer ID: TBO/2/2023

Opis zadania: Osiedle "Niska", zwane tak przez mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego (ulica Niska to główna ulica osiedla), powstało w latach 60-tych XX wieku. To jedno z najstarszych tomaszowskich osiedli mieszkaniowych. Nazwy ulic osiedla: Akacjowa, Jałowcowa, Topolowa sugerują, że to osiedle zadrzewione, natomiast ulicy Zagajnikowej o istniejącym dawniej zagajniku. Charakter ostatniej z wymienionych ulic zaczął się zmieniać od początku lat 80, kiedy to niska zabudowa jednorodzinna sukcesywnie ustępowała miejsca budynkom pięciokondygnacyjnym. Zagajnik pozostał w formie szczątkowej, a na tym samym terenie osiedla doszło do maksymalnego zagęszczenia infrastruktury mieszkaniowej kosztem infrastruktury zielonej. Aktualnie osiedlowe tereny zielone to najczęściej trawniki oraz kilkudziesięcioletnie drzewa różnych gatunków, często sadzone przez samych mieszkańców. Inne tomaszowskie osiedla mają bezpośredni lub bliski dostęp do miejskich parków, bulwarów, przystani. Projekt "Park różany" zakłada zagospodarowanie dziedzińca usytuowanego pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ulicy Zagajnikowej 5 i 7 oraz Akacjowej 6 i 8. Wskazana powyżej lokalizacja parku to jedyne miejsce, które nie jest bezpośrednio usytuowane przy ulicy. Tym samym to doskonały teren do utworzenia lokalnego parku tzw. kieszonkowego. Obecnie dziedziniec pełni funkcję wyłącznie komunikacyjną. W 2022 r. na terenie planowanego parku przeprowadzono remont ścieżek, uzyskując estetyczny wygląd i poprawiając bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo na styku ścieżek utworzono rondo, wewnątrz którego porasta trawa. Skąd nazwa "Park różany"? Nowe nasadzenia będą stanowiły krzewy różaneczników (rododendrony i azalie) oraz róż. Ich różnorodność gatunkowa, kolorystyczna będzie ozdobą parku. Różaneczniki, jak wszystkie rośliny, potrzebują do życia m. in. światła słonecznego i wody. Ostatni składnik trzeba im dostarczyć poprzez zainstalowanie systemu nawadniającego. Standardowo, jak w każdym parku znajdą się tutaj drewniane ławki. W założeniu, w stanie nienaruszonym pozostaną istniejące wszystkie drzewa. Stare (istniejące) drzewa będą częściowo wykorzystane w projekcie, pień drzewa będzie opasany specjalną ławeczką, a korona drzewa będzie źródłem cienia. Wewnątrz ronda zaprojektowano pergolę, po której będą pięły się róże. A na kostce brukowej wokół ronda będą dwie drewniane ławki w kształcie półkola. Ze względów bezpieczeństwa oraz zapobieżenia dewastacji, zaplanowano montaż kilku ekologicznych (solarnych) latarni oraz kamer (monitoring miejski). Niezbędne jest rozmieszczenie wzdłuż alejek koszy na śmieci. Na terenie parku, przy istniejącej pompie wodnej, będą umiejscowione poidełka dla ptaków oraz czworonogów. Aktualnymi mieszkańcami osiedla są głównie osoby w podeszłym wieku, ale coraz częściej młode rodziny z dziećmi. To oni będą głównymi beneficjentami projektu. Nie wyklucza się wykorzystania nowej roślinności w ramach lekcji biologii. Z czasem "Park różany" może stanowić atrakcję nie tylko dla mieszkańców lokalnego osiedla, ale całego miasta. Na działce nr 279/1 znajdują się stare budynki (pomiędzy blokami ul. Akacjowej 6 oraz Akacjowej 8 i Zagajnikowej 7), pozostałości po dawnych śmietnikach. Ich stan prawny i przeznaczenie nie jest znane, a przy aktualnym wyglądzie i stanie technicznym nie będą wpisywały się w krajobraz parku. Działania w kwestii poprawy ich estetyki czy innego postępowania pozostają w gestii właściciela działki.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 330 000,00 zł

Projekt: INFRASTRUKTURALNY

Numer ID: TBO/5/2023

Opis zadania: Projekt dotyczy przebudowy istniejących chodników i parkingów stanowiących ciąg komunikacji dla ponad 500 mieszkańców bloków przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14 A i Jerozolimskiej 11/15.Obecny stan techniczny chodników i terenów utwardzonych przez ponad 50 lat eksploatacji uległ znacznemu zniszczeniu. Jest nierówny, płyty chodnikowe popękane, nawierzchnia parkingowa dziurawa tak, że systematyczne naprawy miejscowe nie pomagają. Brak odwodnienia powoduje, że po deszczu chodniki i parkingi są zalewane. Bezpośrednio, codziennie z terenu korzysta ponad 500 osób, a drugie tyle z sąsiednich domów. Modernizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi ich przemieszczanie (przede wszystkim starszym mieszkańcom).

Zweryfikowany kosztorys zadania: 535 000,00 zł

Projekt: INFRASTRUKTURALNY

Numer ID: TBO/6/2023

Opis zadania: Projekt zakłada odtworzenie boiska przy ul. Kwiatowej, które istniało do 2015 roku. Nawiązując do inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 10, gdzie zostało wybudowane nowe boisko, dzieci w przedziale wiekowym 4-12 lat nie mają możliwości korzystania z tego obiektu, ponieważ jest zajmowane przez starszą młodzież lub kluby sportowe. Zadanie polega na wyposażeniu boiska w dwie certyfikowane bramki oraz boczne piłkochwyty w celu ochrony przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdów ustawionych na przyległych parkingach. Należy także wyrównać powierzchnię boiska oraz dopozażyć ten teren w elementy małej architektury, tj. zadaszenie z ławkami, kosz na śmieci, 4 latarnie. Niezbędny też jest zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji tego terenu. Pozytywne rozpatrzenie tego projektu pozwoli młodemu pokoleniu na realizację swoich marzeń.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 200 000,00 zł

Projekt: INFRASTRUKTURALNY

Numer ID: TBO/7/2023

Opis zadania: Baza obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście ma szansę powiększyć się o nowy obiekt. Projekt zakłada zaadoptowanie niezagospodarowanego fragmentu zieleni o powierzchni 2 117 m2 zlokalizowanego naprzeciwko Areny Lodowej (obok kręgielni) na asfaltowy tor rolkowo-rowerowy typu "pumptrack" o długości 195 m wraz z małą architekturą a następnie udostępnienie powstałego placu zabaw mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego. Taka infrastruktura otworzy przestrzeń do atrakcyjnej i innowacyjnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Pumptruck stanowi także uzupełniające wyposażenie pobliskich terenów i obiektów o podobnym charakterze tj. Areny Lodowej, kręgielni, toru wrotkarskiego oraz Przystani. Tor dedykowany jest przede wszystkim miłośnikom jazdy na rowerach (górskich, BMX, biegowych), hulajnogach, rolkach i deskorolkach, osobom zdrowym i sprawnym fizycznie w każdym wieku ale także osobom z osłabioną koordynacją ruchową chcących poprawić krążenie i ogólną kondycję fizyczną. Jazda po takim torze doskonale wpisuje się nurt sportów popularnych wśród dzieci i młodzieży, którzy są szczególnie narażeni na osłabienie zdrowia fizycznego i psychicznego. Pumptruck to nie tylko miejsce urozmaiconych treningów, podczas których angażowane są wszystkie mięśnie i ćwiczy się koordynację ruchową i zmysł równowagi. To także idealne połączenie bezpiecznej zabawy i swobodnej jazdy na rowerze czy innym sprzęcie na każdym poziomie zaawansowania. Co do zasady, jako publiczny obiekt sportowy pumptruck nie wymaga nadzoru. Dodatkowa mała infrastruktura, która powstanie w ramach projektu (ławki, oświetlenie, stojak na rowery) ma służyć mieszkańcom i uczynić nowopowstały teren ogólnodostępnym, wolnym od opłat miejscem sportu i rekreacji dla całych rodzin. Ze względu na szerokie spektrum użytkowników, ich umiejętności i wiek rowerowy plac zabaw pumptruck może spełniać rolę toru dla każdego lub może być dostosowany do konkretnej grupy odbiorców.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 713 076,42 zł

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
numer PESEL zawiera 11 cyfr, suma kontrolna poprawna
Wpisz numer PESEL zawierający 11 cyfr - to pole nie może być puste

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Wpisz ulicę - to pole nie może być puste
Wpisz ulicę - to pole nie może być puste
Wpisz ulicę i nr domu - te pola nie mogą być puste
Wpisz ulicę i nr domu - te pola nie mogą być puste
Wpisz nr lokalu
Wpisz nr lokalu
Wpisz kod pocztowy (np.: 97-200)
Wpisz kod pocztowy (np.: 97-200)
Wybierz nazwę miejscowości w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste
Wybierz nazwę miejscowości w której zamieszkujesz - to pole nie może być puste

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głos na wybrane przez siebie zadania wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz!

ZADANIE INFRASTRUKTURALNE:

BRAK WSKAZANYCH ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE